Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ЧИСЛІВНИК


§33. Числівник як частина мови


І.      Прочитайте і відгадайте загадки. Знайдіть у тексті числівники.

Дід на світі проживає,

Він синів дванадцять має,

Кожен син цей, всяк те знає,

По чотири сини має.

В цього кожного синочка

По чотири славні дочки,

А у дочок ще три брати.

От сімейка! Як їх звати?

2.      В нашім класі два Івани,

Дві Тетяни, два Степани,

Три Катрусі, три Галини,

П’ять Андріїв, три Поліни,

Вісім Тань, чотири Ніни,

П’ять Ярин і дві Марини,

І всього один Віталій.

Скільки всіх нарахували?

Відгадки. Сoрок. 7 днів тижня. 4 тижні. 12 місяців. Рік.

II. Скажіть, за якими ознаками ви розпізнали числівники.

Числівник (рос. имя числительное) — самостійна частина мови, що означає число, кількість предметів, їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий? Наприклад: десять, двадцять один, десятий, двадцять перший.

Числівники найчастіше вживаються в науковому та офіційно-діловому стилях.

За значенням і морфологічними ознаками числівники поділяються на кількісні та порядкові.

Кількісні числівники означають число або кількість і відповідають на питання скільки? Наприклад: чотири, тринадцять, двісті вісім.

Кількісні числівники поділяються на такі розряди за значенням:

1) власне кількісні, що означають цілі числа: сім, шістдесят;

2) дробові, які називають частини предмета: дві сьомих, шість цілих одна четверта;

3) збірні, що позначають певну кількість предметів чи осіб як одне ціле: п’ятеро, дванадцятеро;

4) неозначено-кількісні, які називають приблизну кількість предметів: багато, кільканадцять.

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі відповідають на питання котрий? Наприклад: дев’ятий, тридцять перший, трьохсотий.

299.  Запишіть словосполучення у два стовпчики : а) ті, в яких є іменники, прикметники або дієслова з числовим значенням; б) ті, в яких є числівники.

Перша усмішка, трійця охоронців, троє слоненят, трійка коней, подвійний клопіт, п’ятдесят робітників, сотня козаків, сімдесятирічна вдова, сімдесят квадратів, десяток снігурів, стометрова дистанція, сотий човен, п’ята смерека, п’ятірка сміливців.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних іменників складеться початок прислів’я: «… серця не запалиш».

300.  Розгляньте схему. Підготуйте зв’язну розповідь про розряди числівників за значенням.

301.  Запишіть словосполучення з числівниками у такій послідовності: а) з власне кількісними; б) зі збірними; в) з дробовими; г) з неозначено- кількісними; ґ) з порядковими.

П’ять одудів, півтора метра, кілька хлопців, дванадцять зошитів, четверо обценьок, дві треті острова, троє граблів, сьоме квітня, кільканадцять жолудів, перше побачення.

 Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних іменників складеться початок прислів’я: «… краще, ніж готові гроші*.

За будовою числівники діляться на прості, складні й складені. Простий числівник складається з одного слова, яке мас один кори три, сотий.

Складний числівник складаються зі слова, яке має два корені: п’ятнадцять, вісімдесят, триста.

Складений числівник складається з кількох слів: триста    п’ятдесят, дві тисячі чотириста вісім.

302.  Розгляньте схему. Підготуйте зв’язну розповідь про групи числівників за будовою.

303.  Запишіть словосполучення у три стовпчики: а) з простими числівниками;

б)      зі складними числівниками; в) зі складеними числівниками.

Шість собак, дванадцять підприємств, двадцять три кожухи, п’ятдесят вісім бригад, шістдесят стільців, п’ятдесят два хутори,


одна гребля, сімнадцять білок, сімдесят один гриб, двадцять граків, дві казки.

Якщо ви правильно виконали завдання, з третіх букв записаних іменників складеться початок прислів’я: « … — тільки небо коптити».

Числівник може бути будь-яким членом речення.

304.  Спишіть, вставляючи пропущені букви. Визначте, якими членами речення є числівники.

1. Там три в..рби ..хилилися, мов журят..ся вони (Л. Глібов).

2.      Ще треті півні не співали. 3. Три явори посадила с..стра при долині (З тв. Т. Шевченка). 4. О д..в’ятій годині біля школи почали зб..ратися учні (О. Донченко). 5. Гнідий, на пр..великий жаль, фінішував другим (В. Нестайко). 6. Шестеро гр..бців завзято працювали веслами (М. Трублаїні). 7. Одну фразу з першого д..ктанту я й досі пам’ятаю дуже добре (Остап Вишня).

305.  Передайте зміст наведених слів і словосполучень фразеологізмами з довідки, до складу яких входять числівники.

Дуже схожі, щось неважливе, до крайньої втоми, зробити як-небудь, одразу, бути найголовнішим у якій-небудь справі, перші ознаки появи чого-небудь.

Довідка: перша ластівка, грати першу скрипку, з першого погляду, п’яте через десяте, до сьомого поту, десята справа, як дві краплі води.

306.  Запишіть повні відповіді на запитання. Визначте розряд за значенням і групу за будовою числівників.

1.       Із скількох літер складається український алфавіт?

2.      Скільки самостійних частин мови нараховується в українській мові? 3. Скільки відмінків в українській мові? 4. У якому році народився Т. Шевченко? 5. Скільки областей налічується в Україні?

б.      Скільки років твоєму місту (селу)?

307.  І. Прочитайте. Знайдіть у тексті числівники. Визначте їх розряд за значенням і групу за будовою.

СІМ ЧУДЕС СВІТУ

Число сім у стародавньому світі вважалося містичним, а подекуди й священним.

Першим чудом світу називали славетні піраміди Єгипту.

Сади Семіраміди — друге чудо світу — величезний комплекс, збудований у Вави лоні в сьомому столітті до нашої ери.

Третє чудо — Мавзолей у Галікарнасі — розкішна усипальниця Мавзола, правителя перської провінції. Проіснувала вона до п’ятнадцятого століття, потім її зруйнували, використавши матеріал для побудови укріплення, 3 тих часів монументальні споруди для поховання визначних осіб звуть мавзолеями.

Храм богині Артеміди в Ефесі — четверте чудо — відзначався вишуканістю форм і багатством оздоб.

Пятим чудом світу вважався Колос Родоський — бронзове зображення бога Геліоса. Статуя проіснувала лише шістдесят років, бо, на жаль, була зруйнована під час землетрусу.

Шосте чудо світу — статуя верховного бога Зевса, виставлена для поклоніння в його святилищі в Олімпії.

Сьоме — маяк на острові Фарос біля Александрії, близько ста п’ятдесяти метрів заввишки, збудований із білого мармуру й увінчаний статуєю Посейдона (За А. Коваль).

II.      Усно перекажіть текст. Пригадайте, у яких випадках уживають вислів восьме чудо світу.

ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Повідомлення на лінгвістичну тему

308.  Прочитайте й усно перекажіть текст, користуючись самостійно складеним планом.

Цікава граматична доля числівника. Він народжувався з різних частин мови. Один, два, три, чотири були колись прикметниками. Найкраще зберіг прикметникові особливості числівник один. Наприклад, один палець, одна книжка, одне деревце.

Деякі колишні іменники дали життя числівникам. Візьмемо числівник п’ять. Він походить від іменника п’ясть (кисть руки) і мав дуже конкретне значення числа: «п’ять пальців п’ясті».

Цікаве також формування числівника сорок. Числівник сорок, як і п’ять, походить від іменника. Гадають, що його походження можна пояснити так. У давні часи в’язка білячих шкурок кількістю чотири десятки була своєрідною «ходячою монетою». Її завжди тримали в мішку, який називався «сорок». Поступово назва мішка стала сприйматися як число 40 (За І. Вихованцем).

309.  І. Прочитайте й усно перекажіть текст.

Деякі числівники утворилися від інших числівників. Так, наприклад, важко не помітити спільні частини в словах два, дванадцять, двадцять, двісті. Виявляється, числівник дванадцять був колись цілим словосполученням «два на дцять» (тобто «два на десяти», «два після десяти»). Подібний спосіб творення мають усі числівники другого десятка. Легко здогадатися, що означають і як утворилися числівники двадцять (тобто «два десятки», «два по десять»), двісті (тобто «дві сотні», «дві по сто») (3 довідника).

II.      Поясніть, як утворилися числівники сімнадцять, п’ятдесят, дев’ятсот.

310.  Розкажіть про групи числівників за будовою, використовуючи матеріал параграфа і вправ 308, 309.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити