Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ЗАЙМЕННИК


§38. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням


367.  Прочитайте. Знайдіть у тексті займенники. Скажіть, замість яких слів вони вжиті. Чи можна зрозуміти зміст виділених речень, якщо їх прочитати окремо?

Аж ось і ліс. Він зустрічає Данила, як тата. Гілля немовби одхиляється з-понад стежки, щоб він часом не вдряпнувся. Пеньки неначе одступають од неї, щоб він часом не спіткнувся. А сонечко сіється крізь молоде листя на стежку, і вона весело ряботить в очах. Ось Данило вже на галявині, вкритій рівненькими рядами саджанців (За Григором Тютюнником).

368.  Прочитайте текст. Скажіть, на які питання відповідають і на що вказують виділені слова — займенники.

У нашій Тернівщині вулички глибокі, бо стільки ж поколінь по них перейшло! До самої глини повибивали землю своєю ходьбою ті, що до нас тут жили колись. Ідеш неначе ровом, і колюча дереза нависає з обох боків над тобою (О. Гончар).

Займенником (рос. местоимением) називається самостійна частина мови, що вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

Займенники, що вказують на особу, предмет і кількість, змінюються тільки за відмінками. Займенники, що вказують на ознаку, змінюються за числами, родами (в однині) і відмінками.

У реченні займенники виступають підметами, додатками, означеннями: Брати лил, я щиро вам пораю відвідати цю річеньку малу (Д. Луценко).

369.  Спишіть, вставляючи пропущені букви. Визначте, якими членами речення є займенники.

1.      Ту кр..ницю батько ще копав нам, с..нам, і людям для відради (Д. Луценко). 2. Оч..ретянко! Як тобі віддячити за всі твої м..лодії живі? (В. Діденко). 3. А скільки роботи по господарству знаходять щодня мат..рині руки! (Є. Гуцало).

За значенням займенники поділяються на 9 розрядів:

1.      Особові: я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони.

2.      Зворотний: себе.

3.      Питальні: хто? що? який? чий? котрий? скільки?

4.      Відносні: хто, що, який, чий, котрий, скільки.

5.      Неозначені: будь-хто, хто-небудь, абихто, хтось, казна-який, бозна-чий.

6.      Заперечні: ніхто, ніщо, ніякий, нічий.

7.      Присвійні: мій, твій, наш, ваш, свій, їхній.

8.      Означальні: весь, всякий, кожний, самий, інший.

9.      Вказівні: той, цей, такий, стільки.

370.  Прочитайте вірш Юрія Павленка. Знайдіть у тексті займенники, визначте їх розряди.

Українська моя рідна мово,

В кожнім слові твоїм — цілий світ,

Бачу барви у нім веселкові

І калини червоної цвіт.

А ще небо блакитне, бездонне,

І Ярило, й пшеничні поля,

Плескіт рік, шум гаїв невгамовний —

Вся моя українська земля!

Українська моя рідна мово!

Не одна тобі тисяча літ!

Таке дивне твоє кожне слово,

Як і весь різнобарвний наш світ.

І хоч ти лиш пелюстка яскрава

В запашній квітці мов світовій,

Мово рідна моя і ласкава,

Молюсь завше красі я твоїй.

Ю. Павленко

371.  Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Визначте, до якого розряду належать займенники.

ГУСИ

Починалася весна, і я чув, як усе дзвінкіше й дзвінкіше лунає капіж, тануть бурульки і крапля за краплею ..падає з даху.

Аж якось серед цих звичних звуків мені почулося щось незв..чайне, по-справжньому в..сняне. То кр..чали дикі гуси, які пов..рталися в рідні місця.

Клич цей кілька разів повторився й умовк, квапливий, тр..вожний. І я собі яскраво уявив гусячу зграю, яка пер..тинала небо. Я від душі вітав сміливців. Хіба мало лиха зазнали вони на своєму шляху, перш ніж провістйти в..сну над рідними озерами! Мені стало радісно, ле..ко. Тепер я знаю: настала в..сна, і зимі більше нема ворот..я (За В. Земляком).

372.  І. Прочитайте. Складіть план тексту і письмово перекажіть.

Християнське свято, що відзначається 14 жовтня, називається Покрова Святої Богородиці. Запроваджене воно було у Візантії.

Ікона «Покрова»

Одного дня Божа Матір зняла зі своєї голови білу хустку й розкрила її над людьми, що зібралися в церкві. Богородиця молилася за їхнє спасіння і порятунок від біди. Завдяки цьому дійству Візантія була визволена від загарбників.

Свято було назване Покровою, бо Діва Марія покрила людей своєю хусткою як оберегом.

Ця легенда припала до душі українцям, тому що століттями земля наша страждала від чужоземних набігів. Божу Матір вважали своєю покровителькою запорожці, тому щорічно з великою урочистістю відзначали вони свято Покрови на Січі. Від порога Покровської церкви січовики вирушали на захист рідної землі. Сюди ж за подякою за порятунок козаки поверталися після походів (З календаря).

II. Підкресліть у переказі займенники. Визначте, до якого розряду вони належать.

373. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть займенники. З’ясуйте, до якого розряду вони належать.

Вокруг было тихо и спокойно. Вдруг кто-то снизу поднял снег, и показалась большая чёрная голова зверя. Это медведица вылезла из берлоги, в которой провела всю долгую зиму. За ней показались два медвежонка. Семейство направилось в лес. Малыши впервые увидели мир. Каждый день будет приносить им новые открытия (За В. Біанкі). берлога — барліг открытия — відкриття


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити