Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ЗАЙМЕННИК


§39. Особові і зворотний займенники


Особові (рос. личные) займенники вказують на особу або осіб.

Займенники першої особи (я. ми) вказують на мовця того, хто говорить; другої особи (ти, ви) — на співрозмовника того, до кого звертаються; третьої особи (він. вона, воно) — на стороннього — того, хто не бере участі в розмові.

Усі особові займенники змінюються за відмінками і числами, а займенники третьої особи — ще й за родами (в однині).

374. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Визначте особу і число займенників.

1. Ти пр..красна, вечірняя зоре! 2. А я з калини цвіту нал..маю, вона не спить, бо соловейко будить (3 тв. Лесі Українки). 3. Ми нові гаї насадим, щоб з..мля була в..села (М. Рильський). 4. Ви знаєте, як липа шел..стить у місячні весняні ночі? (П. Тичина).

5.      Сміються знову трави, квіти, а сльози ще тр..мтять на них (Олександр Олесь).

У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному.

Відмінювання особових займенників у однині

Відмінок

Особа

1-а

2-а

3-я

Н.

я

ти

він, воно

вона

Р.

мене

тебе

його, (у)нього

її, (у)неї

д.

мені

тобі

йому

їй

Зн.

мене

тебе

його

(на)нього

її,

(на)неї

Ор.

мною

тобою

ним

нею

м.

(на) мені

(на)тобі

(на)ньому,

(на)нім

(на)ній,

Відмінювання особових займенників у множині

Відмінок

Особа

1-а

2-а

3-я

Н.

ми

ви

вони

Р.

нас

вас

їх, (у)них

Д.

нам

вам

їм

Зн.

нас

вас

їх

Ор.

нами

вами

ними

м.

(на) нас

(«а)вас

(на) них

У непрямих відмінках до займенників третьої особи після прийменника додається н-, а в орудному відмінку н- наявне й у займенниках без прийменників: запитати в нього, подивитися на нього, пишатися ним.

375.  Спишіть речення, ставлячи займенники з дужок у потрібному відмінку.

1.І знову (я) не привезла нічого пошта з України (Т. Шевченко).

2.      Я стояла, мій друже, з (ти), я дивилась на (ти) з журбою (Леся Українка). 3. В розлуці з (ви), солов’ї Вкраїни, так ниє серце (М. Рильський). 4. Скільки підросло й полетіло (ми) в молодій весні, в колосистім полі (А Малишко). 5. Привчайте дітей працювати й співати, виховуйте в кожного серце крилате, бо (вони) наше завтра нести (П. Воронько).

376. У поданих словосполученнях замініть іменники особовими займенниками. Словосполучення запишіть у два стовпчики: а) ті, в яких займенники не починаються на н; б) ті, в яких займенники починаються на н.

Звалити дерево, узгодити з директором, повернути листівку, пропонувати товаришеві, завітати до сестри, допомогти бабусі, змагатися з однокласником, торгувати морозивом, зненавидіти ворогів, кричати на дітей, везти до моря, запобігти лиху.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних дієслів складеться прислів’я: «…літала, а розуму не набрала».

377. Відредагуйте текст, використовуючи синоніми й займенники для заміни слів, що часто повторюються, і запишіть його.

ГАЙОК

Учні біля школи посадили гайок. Гайок учні посадили ще чотири роки тому. Учні принесли саджанці в рюкзаках. Учні посадили там понад тисячу кущів та дерев: ялинок, беріз, горобин, обліпих, дубків. Учні працювали охоче. Потім старанно доглядали учні гайок: поливали і обкопували дерева, рятували від шкідників. Тепер і учні, і дерева вже великі, а грибів — сила-силенна.

378. Спишіть речення, добираючи з дужок потрібні варіанти прийменників.

1. (Перед, переді) мною стояла людина маленького зросту з широким і високим чолом філософа (В. Сосюра). 2. (Над, наді) мною в ясній блакиті неба починає свою пісню жайворонок (М. Коцюбинський). 3. Поговоріть (з, зі) мною, мамо (В. Юхимович). 4. Поспішаю, біжу, здається, земля горить (під, піді) мною (О. Гончар).

Зворотний займенник (рос. возвратное местоимение) себе вказує на відношення до діючої особи. Він змінюється за відмінками, але не має форми називного відмінка, а також роду і числа.

379. Розгляньте, як відмінюється зворотний займенник. Зробіть висновок, від чого залежить наголос у родовому і знахідному відмінках.

Н. —

Р. себе, (до)себе

Д. собі

Зн. себе, (на)себе

Ор. собою

М. (на)собі

380. Спишіть речення, вставляючи замість крапок займенник себе в потрібному відмінку.

1. Візьму … твою співучу душу, а серденько словами зачарую (Леся Українка). 2. Вже по-осінньому шепочуть між … і хитають вітами в тривозі дерева (В. Сосюра). 3. Як і народам всіх країн не сліз, не горя, не важких руїн, а радості земної й щастя зичиш (Д. Луценко). 4. Не картай … даремно, немає тут провини нічиєї (А. Малишко). 5. Не піднось … над хмари, бо гординя — гріх великий (К. Тищенко). 6. Море несло на … хвилю і, докотивши, коротким навиклим рухом скидало її на берег (М. Коцюбинський).

381.  Прочитайте фразеологізми. З'ясуйте їх значення, з двома складіть речення.

Зарубати собі на носі, землі під собою не чути, забивати собі голову, сам собі пан, не по собі, сам по собі, кусати собі лікті, сам себе не любить.

382.  Прочитайте. Знайдіть помилки. Відредаговані речення запишіть.

1.      Я купила мені нову збірку поезій. 2. Бабуся попросила онука купити собі ліки. 3. Дисциплінованість — це вміння організувати собі. 4. Щоб успішно скласти іспит, потрібно весь час працювати над себе. 5. Цуценя, яке подарували мені на день народження, я взяв зі мною до бабусі в село.

383.  Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

Когда у нас начала преподавать Анна Петровна, всё в школе изменилось. Мы с нетерпением ждали её уроков. Только она входила в класс, высокая, стройная, уверенная в себе, сразу становилось светлее. Учительница улыбалась широко и одновременно всем. Когда она рассказывала о далёких странах, мы представляли себе самые отдалённые уголки мира (За М. Алексєєвим).

 преподавать — викладати     представлять — уявляти

уверенный — упевнений       отдалённые — віддалені

одновременно — одночасно


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити