Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ЗАЙМЕННИК


§41. Заперечні й неозначені займенники


Заперечні (рос. отрицательные) займенники вказують на відсутність особи чи предмета, їхніх ознак чи кількості. Вони творяться за допомогою префікса ні-, що додається до питальних займенників: ніхто, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки.

Заперечні займенники відмінюються так само, як і питальні займенники, від яких вони утворилися.

393.  Спишіть речення, ставлячи подані в дужках займенники в потрібному

відмінку.                                                                   

1.      Як мати, Ганна Іванівна була, вона із нас не лаяла (ніхто). (В. Сосюра). 2. Не завидуй (ніхто), дивись кругом себе (Т. Шевченко). 3. (Ніякі) співами не втамувати цього пекучого болю (У. Самчук). 4. Хлопці здивувалися, що вчитель (нікотрий) із них не запитав (Б. Грінченко). 5. (Нічній) співу до нас не долинало: вітер дув у протилежному напрямку (С. Васильченко). 6. Ми (ніскільки) не сумнівалися, що дядько Матвій не жартує (А.Дімаров).

Займенники нікого — нікого. нічого — нічого розрізняються за значенням: Вертаючись додому, я нікого з однокласників (жодного однокласника) не зустрів. — У цьому звинувачувати нікого (нема кого).

394.  Складіть речення із займенниками нічого—нічого, нічим—нічим.

Заперечні займенники з префіксом ні- пишуться разом: ніхто, нічиїх, нікотрим.

Якщо ні і займенник розділені прийменником, тоді всі три слова пишуться окремо ні в кого, ні про що, ні з якими.

ОРФОГРАМА

Ні в заперечних займенниках

395.  Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1.      Тоді ми майже (ніщо, про) не встигли поговорити, бо лютий вітер, шугаючи в скелях, розносив слова. 2. Наш знайомий стоїть

край палуби і, (ніхто, на) не звертаючи уваги, зосереджено годує чайок. 3. Дівчина, здається, (ніхто, до) не мала інтересу. (Ніякі, в) розмови вона не втручалася (3 те. О. Гончара). 4. На чужині не ті люди, важко з ними жити, (ніхто, з) буде поплакати, ні поговорити (Т. Шевченко).

Неозначені (рос. неопределённые) займенники вказують на невідомі, неозначені предмети, їхні ознаки, кількість. Вони творяться від питальних займенників за допомогою префіксів де-, аби-, будь-, бозна-, казна-, хтозна- та суфіксів -небудь, -сь: дехто, абихто, будь-хто, бозна-хто, казна-хто, хто-небудь, хтось.

Неозначені займенники відмінюються так само, як і питальні займенники, від яких вони утворилися.

396.  І. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Замість пропусків доберіть із довідки потрібний за змістом неозначений займенник.

1. Мірошник мав хороший млин, в хазяйстві … він. 2. Два куми йшло з весілля до господи, бр..дуть, балакають про … . 3. «За що ж,— … зап..тає,— Зозуля Півня вихваляє?» 4. Усяк до … здався.

5.      А хто свій хвіст ізбув, той дурнем всюди був — чи то в … пригоді, чи на війні, чи у поході. 6. … Мухам набр..хав, що на чужині краще жити (3 тв. Л. Глібова).

Довідка: неабищо, хтось, щось, якійсь, хто-небудь, чогось.

II.     До виділених слів доберіть синоніми.

Неозначені займенники із префіксами де-, аби- та суфіксом -сь(-см) пишуться разом: деякий, абиякий, якийсь.

Через дефіс пишуться займенники з префіксами будь-, казна-, хтозна-, бозна- та суфіксом -небудь: будь-який, казна-який, хтозна-який, бозна-який, який-небудь.

Якщо займенник і префікс або суфікс розділені прийменником, тоді всі три слова пишуться окремо: де в чому, аби з чим, будь у чому, казна про що.

ОРФОГРАМА

Написання неозначених займенників разом, через дефіс і окремо

397.  Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. (Ні)хто не пам’ятав, щоб Олександр Петрович за (будь)яких обставин змінив свою поважну ходу (О. Гончар). 2. Люди кинулися знімати з машин (казна)скільки (хтозна)якого добра (В. Козаченко). 3. Кому(сь) мої слова можуть видатися недоречними, навіть смішними (Ю. Мушкетик). 4. Цей дріт приносить телеграми хтозна(з)якої далини (М. Рильський). 5. Уночі хтозна(від)чого хлипали двері, шелестіло сіно, що(сь) перешіптувалося (Г. Тютюнник). 6. Краще мовчати, ніж (аби)що казати (Нар. творчість).

398. Запишіть подані сполучення слів у три стовпчики: а) ті, що пишуться через дефіс; б) ті, що пишуться разом; в) ті, що пишуться окремо.

(Хтозна)які дуби, який(сь) острів, ні(до)чого не звикати, (аби) що верзти, (що)небудь сказати, де(з)ким поділився, аби(до)кого звертатися, ні(хто) не зрадів, будь(яка) допомога, (хто)небудь згадає, будь(у)кого очікувати, де(які) сцени, не(аби)які речі, хтозна(в)чому вештатися, казна(що) подумати.

Якщо ви правильно виконали завдання, то з других букв записаних останніх слів словосполучень складеться початок прислів’я: « …, той їсть, кого захоче».

399. Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

Ветер пронёсся по ржи и перебежал в осины. Деревья заволновались, о чём-то зашептали. Понимает ли кто-нибудь их шёпот? Облако белых пушинок сорвалось с серёжек осин. Казалось, они кое о чём сговорились с ветром и понеслись над полем. Мне показалось, что кто-то на меня смотрит. В каких-нибудь десяти шагах сидели в траве два зайца. Им как будто было интересно наблюдать за мной (За В. Вересаевым).

облако — хмаринка         сговориться — змовитися

шаг — крок                     как будто — нібито


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити