Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ДІЄСЛОВО


§43.  Дієслово як частина мови. Неозначена форма дієслова


417.  І. Спишіть уривок із поезії Тараса Шевченка, підкресліть дієслова.

…Світає,

Край неба палає,

Соловейко в темнім гаї

Сонце зустрічає.

Тихесенько вітер віє,

Степи, лани мріють,

Між ярами над ставами

Верби зеленіють.

Т. Шевченко

II. Скажіть, за якими ознаками ви розпізнали дієслова.

Дієсловом (рос. глаголом) називається самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета і відповідає на питання що робити? що зробити?

418.  Розгляньте таблицю і підготуйте зв’язну розповідь про форми дієслова.

Форма

дієслова

На яке питання відповідає

Приклади

Як змінюється

1. Неозначена (початкова)

що робити? що зробити?

розповідати,

наблизитися

незмінна форма

2. Способові

що р о б л ю?

що робив?

що робитиму?

що робив би? що р о б и? і под.

відвідую,

читав,

відповідатиму,

допоміг би,

зачекай

за способами,

часами,

числами,

особами або родами

3. Дієприкметник

(особлива)

який?

працюючий,

подарований

за числами, родами (в однині) і відмінками

4. Дієприслівник

(особлива)

що роблячи? що зробивши?

працюючи,

відпочивши

незмінна форма

5. Форма на -ко, -то

що зроблено?

сказано, полито

незмінна форма

Дієслово в будь-якій формі належить до доконаного або недоконаного виду, буває перехідним або неперехідним.

419. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Підкресліть дієслова, визначте їхню форму.

1. Цвіте з..мля, задивлена в свободу, аж навіть жити хочеться мені. 2. Чому ліси ч..кають мене знову, на щит піднявши сонце і зорю. 3. Багато слів написано п..ром. 4. Уже нема квітучої долини, не чути в передгір’ях чер..ди. 5.І нап..ред не треба ворожити, і за м..нулим плакати не варт. 6. Хай буде вік прожито як належить (З тв. Л. Костенко).

420. Порівняйте подані парами слова. До якої частини мови вони належать? Чим різняться?

Читати — читання, ходити — хода, стрибати — стрибок, гомоніти — гомінкий, чорніти — чорний, подужчати — дужчий, потроїти — троє.

421. Продовжіть ряди дієслів, що означають процес праці. До якого виду трудової діяльності належить кожна група слів?

1. Читати, конспектувати… 2. Орати, полоти… 3. Варити, смажити…

422. Прочитайте речення. Спишіть, замінюючи дієслово йти синонімом із довідки. Вставте пропущені букви.

1, Хлопці йшли навпрямці, обм..наючи дороги. 2. Самотньо іде, сп..раючись на пал..цю, дядько Іван. 3. Хлопці пішли до кар..єру, де можна знайти багато цікавого. 4. Ідете по мерзлу калину і поз..раєте на той бік річки. 5. Дівча повільно іде, голосно шаркаючи чобітьми. 6. Назустріч учит..леві ішов огрядний насуплений німець (3 те. Є. Гуцала).

Довідка: плентатися, простувати, шкутильгати, податися, сунутися, прямувати.

Неозначена форма дієслова (рос. неопределённая форма глагола) — це початкова незмінна форма дієслова. Вона не вказує ні на час, ні на особу, ні на рід, ні на число і відповідає на питання що робити? що з р о б и т и? Неозначену форму називають ще інфінітивом.

Неозначена форма має наприкінці суфікс -ти (рідше -ть), що не входить до основи:

423. Прочитайте речення. Скажіть, яким членом речення в кожному з них є дієслова в неозначеній формі.

1. (Щ о?) Жити — (що воно є?) добро робити. 2. Я тобі наказую (щ о?) мовчати. 3. Чубенко подивився на годинник і дав наказ (який?) зупинитися (3 те. Ю. Яновського). 4. Молодша дочка покликала Василину в садок (з якою мето ю?) рвати вишні (І. Нечуй-Левицький).

424. I. Прочитайте. Знайдіть у тексті дієслова в неозначеній формі.

Десять грамів листя шавлії залити склянкою окропу, закрити кришкою, дати настоятися годину. Вживати по півсклянки тричі на день при захворюваннях горла (3 календаря).

II. Поміркуйте, яке призначення тексту. Визначте у ньому роль дієслів.

425. Прочитайте вірш Володимира Сосюри. Випишіть із поезії дієслова, поставте їх у неозначеній формі. Визначте основу інфінітива.

Люблю весну, та хто її не любить,

коли життя цвіте, мов пишний сад.

І, мов у сні, шепочуть листя губи,

і квіти шлють солодкий аромат.

Люблю весну, коли плюскочуть ріки,

коли рида од щастя соловей

і заглядає сонце під повіки

у тишині задуманих алей…

Люблю, коли блукає місяць в травах,

хатини білить променем

своїм і п’є тепло ночей ласкавих,

а на лугах пливе туманів дим…

Весна вдягла у зелень віти дуба,

уже курличуть в небі журавлі.

Люблю весну, та хто її не любить

на цій чудесній, радісній землі!

В. Сосюра

426. Перекладіть текст українською мовою. Підкресліть дієслова, визначте їхню форму.

Знаете ли вы, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо. На тёмно-сером небе кое-где мигают звёзды. Влажный ветерок, налетая лёгкой волной, шумит в кронах деревьев. Шепчут кусты, облитые тенью. Вот вы сели. Лошади тронулись, громко застучала телега (За I. Тургенєвим).

наслаждение — насолода       кое-где — де-не-де

крыльцо — ґанок                    тронуться — рушити

мигать — блимати                   телега — віз

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ                                                    

ЖИТОМИР

На мальовничих берегах річки Тетерів та її притоки Кам’янки розташоване старовинне місто Житомир, засноване приблизно в дев’ятому столітті.

Звідки ж пішла назва міста? Легенда розповідає про Житомира — дружинника київських князів Аскольда і Діра. Після підступного вбивства в Києві Аскольда і Діра, Житомир не захотів бути на службі у князя-вбивці Олега. Зібравши дружину, він подався до волинських лісів і заснував там місто. За йменням засновника місто і назване (За І. Вихованцем).


 

Житомир. Музично-драматичний театр

1. Перекажіть легенду про заснування міста Житомир.

2. Що вам відомо про долю київських князів Аскольда і Діра?

3.      Складіть невелику усну розповідь «Житомир — місто давнє і нове». Скористайтеся текстом та фотоілюстрацією.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити