Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


ДІЄСЛОВО


§46. Перехідні й неперехідні дієслова


Дієслова бувають перехідними (рос. переходными) і неперехідними (рос. непереходными).

Перехідні дієслова означають дію, що переходить на предмет або спрямована на нього.

Від перехідних дієслів залежать іменники або займенники без прийменників:

1)          у знахідному відмінку: спитаю (кого? щ о?) батька, зустріти (кого? щ о?) друзів;

2)          у родовому відмінку при запереченні: не банив (кого? ч о г о?) його, не знають (кого? ч о г о?) відповіді;

3)          у родовому відмінку, якщо залежне слово вказує на частину відтало з’їсти (кого? чого?) хліба, купити (кого? чого?) цукру.

Усі інші дієслова неперехідні.

446.  Прочитайте прислів’я і приказки. Випишіть дієслова разом із залежними іменниками. Визначте перехідність дієслів.

1.Ранні пташки росу п’ють, а пізні слізки ллють. 2. Не хвалися завтрашнім днем. 3. Швидкої роботи ніхто не хвалить. 4. Не знаєш броду — не лізь у воду. 5. Узяв перцю, щоб мед закусити. 6. І риби наловить, і ніг не замочить (Нар. творчість).

447.  Запишіть подані словосполучення у два стовпчики: а) з перехідними дієсловами; б) з неперехідними дієсловами.

Творять добро, учить дітей, підійшли до школи, їде автобусом, виконав завдання, переписувати в зошит, не стримує роздратування, грає на флейті, бережіть природу, перемовлятися стиха, звернувся до присутніх, не кликали нікого, в’яже шапочку, не допоміг товаришеві.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних дієслів складеться початок прислів’я: «… пізнають по плодах».

448.  Складіть і запишіть словосполучення з поданими дієсловами так, щоб в одному з них дієслово було перехідним, а в другому — неперехідним.

Зразок. Вишиває хрестиком (неперех.) — вишиває рушник (перех.).

Розповідати, співають, танцював, саджає, бачить, доглядають.

В українській мові деякі дієслова вимагають від залежних слів інших відмінків, ніж у російській мові, наприклад: благодарить (к о г о?) родителей — дякувати (ком у?) батькам, сообщить (ком у?) ученикам — повідомити (к о г о?) учнів.

449.  Перекладіть словосполучення українською мовою і запишіть. З трьома з них складіть речення.

Заслуживать внимания, ждать ответа, простить сына, учить языку, плыть по течению, считать другом, видеть собственными глазами, говорить на украинском языке, рассказывать о празднике, встретились во время антракта.

450.  Спишіть текст, розкриваючи дужки. Підкресліть перехідні дієслова.

Павлик Зимогор навчається в п’ятому (клас). Його батько працює (залізничник). Павликова родина тільки місяць тому переїхала з (Полтава). Хлопець вступив до п’ятого (клас) вже тоді, як у (школа) почалося навчання. Він швидко наздогнав своїх нових (товариші), уже отримав кілька хороших (оцінки). Павлик не любив пустих (розмови), одразу сподобався (однокласники). Хлопець ніколи не відмовлявся допомогти (друзі) вивчити (урок), завжди охоче пояснював чи (правило), чи (задача) (За О. Донченком).

Дієслова, що закінчуються на -ся( сь), називаються зворотними (рос. возвратными): сміятися, спілкуватись.

Зворотні дієслова належать до неперехідних.

451.  Утворіть від поданих дієслів зворотні. Складіть і запишіть з ними речення.

Готувати, замислити, побачити, повернути, розчесати, радити, слухати.

У дієсловах перед наступним голосним уживається -сь, перед приголосним ся: піднімались угору, піднімалася вгору. У кінцевих сполученнях -ться, -шся завжди пишеться -ся: піднімаються вгору, повертаєшся у Львів.

452.  Перекладіть українською мовою і запишіть.

Прислушаться к совету, остановился возле входа, встретишься со мною, возвратятся в пять часов, удивился приходу, улыбнулся ученикам, обратись к врачу, начались уроки, прячутся за деревьями, посмотри в окно.

453.  Спишіть речення, правильно вживаючи -ся або -сь. Вставте, де треба, пропущені букви.

1. Цілісінький день зал..цяло(ся,сь) сонце до хвилі морської, та не подаєть(ся,сь) красуня лукава… (Дніпрова Чайка). 2. Довіра і правда відкр..ваєть(ся,сь) нам з наймен..ших років, з колиски (М. Сингаївський). 3. Б..рези одягнули(ся,сь) у жовто-зелені шати (М. Жук). 4. Куч..ряве світло в..сняного вечора кинуло(ся,сь) у вічі йому (М. Хвильовий).

454.  І. Прочитайте і перекажіть текст.

«Вибачаюсь» — надзвичайно поширене мовленнєве недбальство. Адже «вибачаюсь» може означати тільки «вибачаю сам себе», а не «прошу вибачення».

Треба рішуче викоренити слово «вибачаюсь» із мовлення, замінити словами вибачте мені, даруйте, перепрошую (3 календаря).

II. Складіть діалог «У транспорті», використовуючи слова ввічливості.

455.  Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть перехідні дієслова.

Существуют различные словари. Энциклопедические словари описывают мир, объясняют понятия, дают биографические справки знаменитых людях, сведения о странах и городах, о выдающихся событиях. В лингвистических словарях находим информацию о словах. Есть разные типы лингвистических словарей. Большинству людей известны словари двуязычные. С ними имеем дело, когда изучаем языки, переводим тексты с одного языка на другой (3 календаря).

различные — різноманітні выдающийся — видатний

 сведения — відомості     двуязычный — двомовний

Твір-роздум (усний)

456.  Прочитайте текст, доберіть заголовок. Визначте тему й основну думку. Усно перекажіть текст за складеним планом.

Хвора Мишкова мати Олена Федорівна прислухалася до кожного звуку за вікном. Вона чекала знайомих легких кроків сина. Одна думка не давала спокою: «Мишка не було в школі! Куди зник хлопчик?» Це непокоїло серце матері. Сьогодні вранці Мишко був якийсь дивний. Просив у матері дозволу залишитись удома, а потім — на її вимогу пішов до школи.

Раптом почулися швидкі кроки і наче застукали колеса візка…

Мишко ввійшов до кімнати, кинувся до хворої матері:

—      Матусю, рідненька! Чи перестала боліти голова?

Мати зустріла сина докорами:

—      Як тобі не соромно?! Де ти сьогодні був?

Мишко похнюпився, почервонів.

—      Де ж мені бути? У школі був… А запізнився тому, що у нас…

—      Ти правду кажеш? Ану глянь мені у вічі!

Мишко глянув на матір, але не міг витримати погляду її допитливих, стурбованих очей і відвернувся.

    —        От бачиш, ти сказав неправду! — мовила Олена Федорівна. Раптом жінка побачила, що в сина викотилася з-під вій сльоза.

—       Де ж ти був? — спитала вона вже лагідніше.

Мишко зітхнув і тихо промовив:

—       Картоплю вибирав на городі…

Вчинок сина зворушив Олену Федорівну, однак вона сказала:

—       Дякую, що піклуєшся про мене, синку, але ти не пішов до школи, пропустив уроки. Твоє ж найперше школярське діло — вчитися (За О. Донченком).

1. Як ви оцінюєте вчинок Мишка? Чи правильно вчинив хлопчик?

2.        Чи погоджуєтеся ви з думкою Олени Федорівни?

3.        Поясніть розділові знаки при прямій мові та діалозі.

457. Пригадайте оповідання Володимира Винниченка «Федько-халамидник», яке ви читали на уроках української літератури. Складіть усний твір-роздум про поведінку Толі.

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

РІВНЕ

Рівне в історичних документах уперше згадується з 1283 року. Місто було закладено на рівнині, обрамленій височиною. Напевно, в основі назви міста лежить прикметник середнього роду рівне («рівне місце»), перетворений на іменник.

На території сучасної Рівненської області розташоване місто Острог. Тут у шістнадцятому столітті містилася резиденція князя Костянтина Острозького. Це місто сучасники називали українськими Афінами, тому що князь піклувався про освіту, мистецтво.

Запрошені Костянтином Острозьким італійські майстри збудували прекрасний замок, три дерев’яні палаци, міські вежі.

1580 року князь заснував академію, де навчався гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Сюди приїхав зі Львова друкар Іван Федоров. В Острозі було здійснено перше у слов’янському світі видання Біблії (3 календаря).

1. Чому місто Рівне має саме таку назву? Що вам відомо про цей обласний центр?

2. Розгляньте портрет Костянтина Острозького. Які деталі засвідчують, що це князь?

Портрет Костянтина Острозького


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити