Підручник українська мова 6 клас

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО


§4. Будова слова та словотвір


1. Які значущі частини слова ви знаєте? Сформулюйте їхні визначення.

2. Пригадайте основні випадки чергування голосних і приголосних звуків.

3. Сформулюйте правила правопису букв на позначення голосних і приголосних у префіксах.

МОРНИЙ РОЗМІР

Послідовність розбору слова за будовою

1. З’ясуйте, чи слово змінне. Якщо змінне, позначте закінчення.

2. Позначте основу слова.

3. Доберіть спільнокореневі слова, позначте корінь у поданому слові.

4. Позначте префікси й суфікси.

Зразок усного розбору

Придніпровський.

У слові придніпровський закінчення -ий, яке вказує на те, що це прикметник чоловічого роду в називному відмінку однини. Основа слова — придніпровськ-; до неї входять корінь -дніпр-, префікс при-, два суфікси -ов-, -ськ-.

Зразок письмового розбору

38. Спишіть. Доберіть до тексту заголовок. Виділені слова розберіть за будовою.

У сонячному сяйві простяглися безкраї пшениці та жита. Зелений килим починався від шляху, вигинався на пагорбах, спадав у вибалки й знову рівно слався аж до обрію. А там, у голубому мареві, мигтіли березові переліски й дубові гаї. Вийшовши з берегів, розтопленим сріблом у далечині виблискував Удай… З вишини сипав безперервну пісню жайворонок (О. Десняк).

39.    Спишіть речення, ставлячи слова, що в дужках, у потрібній формі. Підкресліть букви, які позначають звуки, що чергуються.

1. Парубок, постоявши біля (кінь), підійшов знову до (віз).

2.     Людмилі стало до (біль) жаль хлопця. 3. У (кімнатка) було тихо й темнувато. 4. Кіт скоса поглядав на пташок, які про щось безтурботно цвірінькали у (стріха). 5. У кожному (рух) вбачалося щось вороже (З тв. В. Винниченка).

40.    Спишіть, змінивши подані слова так, щоб у них відбувалися чергування.

Котити, мести, летіти, чекати, допомогти, школа, друг, шостий, сім, вухо, горіх.

41.    Від поданих іменників утворіть прикметники, використовуючи суфікси -ськ-, -зьк-, -цьк-. Поясніть правопис новоутворених слів.

Француз, козак, Золотоноша, ткач, чех, калмик, Рига, Сиваш, викладач, Волга, Запоріжжя, кріпак, турок, Дрогобич, брат.

42.    Подані слова запишіть у два стовпчики: а) зі вставленою буквою с; б) зі вставленою буквою з.

..творив, ро..гін, бе..барвне, ..ховали, ро..сип, ..сипані, ..плющ, ..тьмяніле, вро..кид, ..постеріг, ро..кис, ..хвильовано, розпорядок, ..хил, ..поруджено, ..лякано, вро..тіч, ..фотографував, ..хвалили, ..чистили, ..шиєш.

Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв записаних слів складеться прислів’я.

43.    Прочитайте речення. Спишіть, вставляючи букви з або с у префіксах та пропущені розділові знаки.

1. Навесні тут розливається вода зеленіють розвиваються дерева, 2, ..пливе у пам’яті багато розповідей про те що на цьому місці ..поконвіку плуги виорюють козацькі могили. 3. Навколо ро..ляглася тиша тільки іноді ..шелесне самотній листочок на гілці. 4. За ним ..пинилася молодиця з кошиком з якого виглядав ..турбований гусак. 5. Після нашої розмови Миколка Коструба ожив і ..нову став ..хожий сам на себе (3 тв. Є. Гуцала).

44.    Допишіть на початку кожного слова префікс пре- або при-…гіркий, ..тягнути, ..мовити, ..сісти, ..чудовий, ..спокійно, ..шкільний, ..милий, ..довго, ..робити, ..мудрість, ..морський, ..везти, ..гріти, ..кумедний.

45.    Спишіть речення, вставляючи букви е, и, і в префіксах.

1.     Пр. .чудесно, пр..чудово розцвітай же, слово! (Л. Тичина).

2.     Пр..слухаючись до світу, їжачиха зупинилась, повела головою, а далі п..р..бігла вулицю, зашаруділа в бур’яні й п..р..бралася в наш город. 3. Ми всі пр..тихли й почули, як сумують крила вітряка. 4. Це пр..звисько пр..стало до коняки одразу. 5. Дощ пр..бив пр..дорожній пил (3 тв. М. Стельмаха).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити