Підручник українська мова 6 клас

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО


Іменник

1.      Яка частина мови називається іменником?

2.      Які граматичні ознаки має іменник?

3.      Розкажіть, як іменники поділяються на відміни і групи.

4.      Сформулюйте орфограму «Букви о, е в закінченнях орудного відмінка однини іменників першої і другої відмін».

5.      Коли в родовому відмінку однини іменників другої відміни вживається закінчення -а(-я), а коли - -у(-ю)?

6.      Сформулюйте орфограму «Подовження м’яких і пом’якшених приголосних в орудному відмінку однини іменників третьої відміни».

518.  Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Підкресліть іменники, визначте їх відміну і групу.

Наш загальний улюбл..нець — цуцик на ім’я Букет. Бурої якоїсь масті, рудий, з бадьоро закрученим догори хвост..ком. Він крут..ться біля ніг, лащ..ться, всміха..ться своєю собачою усмішкою.

Але тр..ває це недовго, поки маєш при собі окрайч.ж хліба. А як окрайч..ка не стало, обл..зався Букет і подався до села.

Важко на цуценя навіть ображатися за це. Адже в нього свої обов’язки. Вес..ло прокладає нам путь. Випужне на бігу ран..ю пер..пілку з-під росяного жита. Пож..неться за нею, дзявкне кілька разів, а тоді й до нас оз..рнеться: «Бач..те, який я сміливець, як мене бояться?» (За О. Гончаром).

519.  Запишіть іменники першої та другої відмін, що стоять в орудному відмінку, у два стовпчики: а) зі вставленою буквою о; б) зі вставленою буквою е.

Спраг..ю, здач..ю, дитин..ю, кул..ю, пропаж..ю, охорон..ю, баз..ю, стін..ю, янтар..м, вираз..м, кобзар..м, айстр..ю, смерч..м, гуляш..м.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних слів складеться початок прислів’я: «… брат».

520.  Спишіть прислів’я і приказки, ставлячи подані в дужках іменники в родовому відмінку однини.

1.      До (стіл) добре сісти, коли на нім є що їсти. 2. Без труда нема (плід). 3. На ложку (мед) більше мух ловиться, ніж на бочку (оцет).

4.      Такий щедрий, що взимку (сніг) не дасть. 5. Від (гнів) старієш, від (сміх) молодієш. 6. Тікають не від (калач), а від (бич). 7. Одяг бережи для (холод), а гроші — для (голод). 8. З чужого (віз) й серед дороги злазь (Нар. творчість).

521.  Поставте подані іменники в орудному відмінку однини.

Можливість, зустріч, любов, пам’ять, подорож, пристрасть, кіновар, мати, нехворощ, занедбаність, молодь, міць, міцність, якість, кількість, кров, верф, сучасність.

522.  Прочитайте, доберіть до тексту заголовок. Спишіть, вставляючи пропущені букви і розділові знаки. Підкресліть іменники, визначте їх відміну, число і відмінок.

В..чоріло. Сіре повітря між веч..ром і ніччю т..кло собі яром до лісу. У тому повітрі над Сашком л..тіла чи то сорока чи інший хтось. Сашко пом..нув сосняк пішов дубиною. У дубині в..черяли дятли наїдались очевидно на зиму. Ще мимохідь провів рукою по ліщині намацав горішок кинув на зуби. Гойднувся л..сток на

б..резі наче подумав: падати йому сьогодні чи пок..чатися до завтра (М. Вінграновський).

523.  Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Розберіть іменники другого речення як частину мови.

В мае и начале июня Карпаты необычайно красивы. Цветут сады, в зелень одеваются леса и горы, бурлят горные потоки. В ущельях лежит снег. Здесь можно кататься на лыжах. На полонинах появляются подснежники. Склоны покрываются розовым ковром рододендрона.

Всю эту красоту можно видеть только тогда, когда находишься на Говерле. Главные очертания гор — в дымке. Богатство красок очаровывает путешественника. Перед глазами расстилается зелёное море лесов (3 календаря).

ущелье — ущелина

очертание — обрис

дымка — серпанок, імла

путешественник — мандрівник

Прикметник

1.      Яка частина мови називається прикметником?

2.      Як змінюються прикметники?

3.      На які групи за значенням поділяються прикметники?

4.      Як творяться вищий і найвищий ступені порівняння прикметників? Наведіть приклади.

5.      Розкажіть, як відмінюються прикметники твердої і м’якої груп. Наведіть приклади.

6.      Сформулюйте орфограму «Правопис складних прикметників разом і через дефіс».

524.  Спишіть текст, ставлячи подані в дужках прикметники у потрібній формі. Визначте число, рід і відмінок прикметників.

(Запорозький) козаки були (героїчний) захисниками (український) народу. (Козацький) звитяги вражали весь (тодішній) світ. У (запеклий) боях з (польський) і (татаро-турецький) загарбниками (запорозький) козаки вкрили себе (невмирущий) славою. «Не знайти на землі більш (сміливий) людей, які так мало дбали б за своє життя і так мало боялися б смерті»,— говорилося і писалося в ті часи про козаків. їхні подвиги оспівувалися в (народний) піснях і думах (П. Шелест).

525.  Запишіть подані словосполучення у три стовпчики: а) з якісними прикметниками; б) з відносними прикметниками; в) з присвійними прикметниками.

Залізний дріт, залізне слово, великий рюкзак, мамин плащ, вовняний шарф, орлині кігті, щире здивування, робочий одяг, братова статуетка, лисяча хитрість, хвойний ліс, бабусина хустка.

 Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних іменників складеться початок прислів’я: «…, а бджоли — цвіту».

526.  Перекладіть речення українською мовою і запишіть. Підкресліть прикметники у вищому і найвищому ступенях порівняння.

1.      Наибольшее наслаждение, самая высокая радость в жизни — чувствовать себя нужным и близким людям (А. Чехов). 2. Дети стали старше, им нужно серьёзно учиться (В. Белов). 3. Воздух в горах как будто прозрачнее, звонче (М. Горький). 4. Наиболее точным оказалось моё предположение (Л. Толстой). 5. Вопрос оказался более сложным, чем я ожидал (М. Пришвін). 6. Горные реки быстрее мороза, поэтому он их не может догнать и заковать в лёд (К. Горелова). 7. Доброе имя — самая большая ценность (М. Лермонтов).

 наслаждение — насолода

чувствовать — відчувати

нужно — потрібно

оказаться — тут: виявитися

предположение — припущення,

 здогад поэтому — тому

527.  Запишіть подані словосполучення у два стовпчики: а) зі вставленою буквою и в закінченнях прикметників; б) зі вставленою буквою і.

Над висок..ми ясенами, з найкращ..м товаришем, батьківськ.. збори, на колюч..х ялинках, у далек..й країні, у дружн..й бесіді, тих..х ночей, берегов..й охороні, з велик..м здивуванням, важк..х якорів, блискуч..й гачок, давн..м знайомим, у полотнян..м рядні.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних іменників складеться закінчення прислів’я; «Гірка правда краща, ніж…

528.  Запишіть прикметники, що на с. 196, у два стовпчики: а) ті, що пишуться через дефіс; б) ті, що пишуться разом.

Акторсько/режисерський, сніжно/білий, смерто/носний, синьо/жовтий, жовто/гарячий, свіжо/зрубаний, ожиново/полуничний, оче/видний, українсько/англійський, садово/парковий, україно/знавчий, широко/плечий.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних прикметників складеться початок прислів’я: «…всерозкаже».

529.  Складіть речення з парами слів.

Неправда — не правда, недруг — не друг, неяскравий — не яскравий, немалий — не малий, нещирий — не щирий.

530.  Спишіть текст. Вставте, де потрібно, пропущені букви. Виділені прикметники розберіть як частину мови.

Ст..жина до мам..ної хати п..тляє через город. Усе тут до болю знайоме. Он, дбайливо опоряджена, вона прослалася серед картоплі. Здвобіч..я висаджені кущ..ки квасолі. А поміж ними ро..плелося гарбузове гудиння. На видол..нку густою порослю буяє морква, сизіє тугими головками капуста, густими листочками пішли у зріст буряки…

Усе довкола живе нен..чиною присутніс..тю. Задавніла роками хвіртка скр..пить хрипким поголосом. Заходжу в двір і бачу найдоро..у поставу. Присівши на порозі, зажурено споч..ває ненька (За В. Скуратівським).

МАНДРІВКА УКРАЇНОЮ

УЖГОРОД

Закарпатська Україна втратила зв’язок з іншими руськими землями ще в десятому столітті, з часу загарбання її угорськими феодалами. У Хусті, на високій горі, стоять руїни замку, збудованого угорцями в 1090 році.

Обласним центром Закарпатської області є Ужгород, який виник приблизно в одинадцятому столітті на берегах річки Уж, що в поєднанні зі словом город дала назву місту (За І. Вихованцем).


Ужгород. Річка Уж

1.      Як утворилася назва Ужгороді

2.      Складіть діалог за фотоілюстрацією на с. 196, спираючись на текст.

Ось і закінчилась наша подорож обласними центрами України. Звичайно, за однієї мандрівки ви не могли досконало познайомитися з усіма містами, які мають не менш славетну і давню історію, ніж ті, де побували. Сподіваємося, що ви відвідаєте їх у майбутньому. Нехай кожна наступна мандрівка збагачує вас новими знаннями і враженнями про українську землю.

Числівник. Займенник

1.      Яка частина мови називається числівником?

2.      На які групи за значенням поділяються числівники?

3.      На які групи за будовою поділяються числівники?

4.      Розкажіть про особливості відмінювання кількісних числівників, що означають назви десятків і сотень.

5.      Яка частина мови називається займенником?

6.      Пригадайте розряди займенників за значенням.

7.      Розкажіть про особливості правопису неозначених і заперечних займенників.

531.  Поставте подані словосполучення в родовому, давальному і орудному відмінках.

П’ятсот шістдесят підручників, двісті дев’яносто метрів, сімсот сорок три зошити, дев’ятсот сорок дев’ять відвідувачів, тисяча п’ятсот років.

532.  Запишіть словосполучення у два стовпчики: а) з іменниками, у яких закінчення -а (я); б) з іменниками, у яких закінчення -и ( і).

Дві треті (день), два (дзвінок), три (кавун), півтора (гектар), чотири (гладіолус), три (яблуко), два (кінотеатр), два (взірець), дві п’яті (метр), три (балкон), півтора (градус), одна третя (килим).

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних іменників складеться початок прислів’я: «… , поки воно червоне».

533.  Спишіть текст, замінюючи цифри словами.

ЗІ СВІТУ ЦІКАВОГО

Повертаючись додому з вирію, птахи дуже поспішають. Лелека в цей час долає за добу відстань у 400 кілометрів, а восени — 150—200 кілометрів. Найбільшої швидкості птахи досягають, коли переслідують здобич або рятуються від хижака. Наприклад, сокіл-сапсан розвиває швидкість до 180—190 кілометрів за годину. Швидкість польоту качки за годину досягає 85 кілометрів, ластівки — 74 кілометри, а сірої куріпки — 40 кілометрів (За Г. Труфановим).

534.  Спишіть текст зі с. 198, вставляючи пропущені букви. Підкресліть займенники, визначте їх розряд за значенням.

Багато є таємниць у світі, і одна з найбільших поміж них — мова. Здається, ми зна..мо якесь слово, немовби розуміймо його. Проте все, що закладено в нього упродовж віків, нерідко не мож..мо повною мірою видобути. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб заховане у слові постало перед нами у всій своїй красі, гл..бині й неповторності.

З раннього д..тинства і до глибокої старості людина невіддільно пов’язана з мовою. Це єдине знаряддя, яке робить людину нездоланною у пошуках іст..ни. Кожен день нам дає урок пізнан..я. І завжди і скрізь наш учит..ль — мова (За І. Вихованцем).

535.  Запишіть подані словосполучення у три стовпчики: а) ті, що пишуться через дефіс; б) ті, що пишуться разом; в) ті, що пишуться окремо.

(Хтозна)що співали, які(сь) краплі, ні(про)кого не сказати, (ні)чиєї вази, (казна)чим лікували, (будь)які квіти, будь(з)ким гратися, що(небудь) нести, (аби)чим снідати, (де)що сказати, хто-зна(з)якими питаннями, (хтозна)які книги, ні(з)чиїми скаргами, не(аби)які думки, (бозна)яке тьохкання, де(в)чому помилятися, казна(з)чого сміятися.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв останніх записаних слів складеться початок прислів’я: «… не закличе».

536.  Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Випишіть виділені слова, розберіть їх як частину мови.

У народі з давніх-давен люблять ластівок.

Із сімдесяти дев’яти видів ластівок, поширених на земній кулі, у нас живе три. Сільська ластівка велика, чорно-сіра, з чорно-червоною голівкою. Трохи менша, чорненька, з білим черевцем, — міська ластівка. Схожа на неї, але сірувата,— берегова ластівка. Вона гніздиться в глибоких норах по крутих берегах річок і водойм (З календаря).

Дієслово

1.      Яка частина мови називається дієсловом?

2.      Яка форма дієслова називається неозначеною?

3.      Назвіть способи дієслова. У якому способі дієслова змінюються за часами?

4.      Наведіть приклади дієслів недоконаного і доконаного виду.

5.      Які дієслова називаються перехідними? Наведіть приклади.

6.      Розкажіть, як визначити дієвідміну.

7.      Як пишеться не з дієсловами?

537.  Із кожної групи випишіть дієслово, яке відрізняється способом.

1. Вивчу, скажу, біжи. 2. Несімо, ходімо, робимо, 3. Сказала, вивчила б, відповіла б. 4. Зроблять, працюватиму, подаруємо.

538.  Запишіть подані словосполучення у два стовпчики: а) з перехідними дієсловами; б) з неперехідними дієсловами.

Зустріла дідуся, збираю жолуді, поспішають на роботу, не втратив ентузіазму, не їхала в автобусі, наловлю риби, намалюйте емблему, поділюся досвідом, схопила ляльку, подивився на озеро, купиш олії, повернувся в село, пишається товаришем, бавиться іграшками.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв записаних іменників складеться закінчення вислову Григорія Сковороди: «Наша робота

539.  Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. В довгу, темную нічку (не) видну (не) стулю ні на хвильку очей. 2. Ох, може б, не було життя таке (не)щасне, якби вогонь (не) нависті (не) згас, 3, Хто (не) жив посеред бурі, той ціни (не) знає силі. 4. Збирається в місті за радою рада, та згоди (не) має, панує розрада (З тв. Лесі Українки).

540.  Складіть речення з поданими парами слів.

Неславити — не славити, нездужати — не здужати, непокоїтися — не покоїтися.

541.  Запишіть подані дієслова у два стовпчики: а) зі вставленою буквою е(є); б) зі вставленою буквою и(ї).

Знайд..те, оздоб..те, удосконалите, ріж..те, мовч..те, скаж..мо, хоч..ш, клич..те, кликат..меш, диву..шся, рад..мо, зна..мо, створ..те, передбачайте, чист..ш.

Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв записаних дієслів прочитаєте закінчення вислову Р. Братуня: «Правди зрадою

542.  Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть дієслова і визначте, в якому часі вони вжиті.

Я недавно блуждал на болоте и видел, как журавли устраивают танцы. Соберутся в кружок, и вот один или двое выходят на середину и приплясывают. Сперва ничего — только подпрыгнут на длинных ногах. Потом такое выделывают — помрёшь со смеху! И кружатся, и прыгают, и вприсядку. Журавли, которые кругом стоят, в такт хлопают крыльями (За В. Біанкі).

устраивать — влаштовувати

кружок — тут: коло

приплясывать — пританцьовувати

 хлопать — тут: лопотіти

543.  Спишіть прислів’я і приказки, вставляючи, де треба, пропущені букви. Виділені дієслова розберіть як частину мови.

1.     Чужим добром не збагаті..ш. 2. Рис ро..сипав — ще зб..реш, сказав слово — не в..рнеш. 3. Знай більше, а говори мен..ше. 4. Ніхто дурня не розпізнав би, якби не його язик (Нар. творчість).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити