Підручник українська мова 6 клас

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ


§6. Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови


Морфологія розділ науки про мову, в якому вивчаються частини мови, їхні граматичні ознаки і способи словозміни.

Частини мови — це групи слів, об’єднаних за загальним значенням, граматичними ознаками, способами словозміни.

Які частини мови ви вже вивчали?

60. Прочитайте вірш Грицька Бойка. Скажіть, чим відрізняються самостійні частини мови від службових.

Є частини в нашій мові

Самостійні і службові.

В самостійних є питання,

Різні форми спілкування.

А службові — лиш службові,

Що між речень та при слові.

Знать їх треба дуже-дуже

І тобі, мій любий друже.

Г. Бойко

Усього частин мови — десять. Вони поділяються на самостійні та службові. Самостійні частини мови мають лексичне і граматичне значення, а службові — лише граматичне.

61. Розгляньте схему. Назвіть самостійні і службові частини мови.

62. Прочитайте виразно вірш Дмитра Білоуса. Скажіть, як визначає поет значення кожної частини мови.

Іменник! Він узяв собі на плечі

велике діло — визначати речі…

Ну, а візьмімо назву — дієслово,

само підказує, що діє слової

Прикметник дасть іменнику-предмету

якусь його ознаку чи прикмету.

Числівник може визначить тобі

число речей, порядок при лічбі.

А поспитай звичайного займенника,

за кого він у мові? За іменника!

(Хоч може цей наш скромний посередник

замінювать числівник і прикметник.)

Прислівник звик, незмінюваний в мові,

ознаки різні виражать при слові.

Сполучник каже: скромну роль я маю,

але слова я в мові сполучаю.

І частка мовить: слово я службове,

але людині чесно я служу…

А вигук може пролунать, як дзвін,

у мові, мабуть, найщиріший він!

Д. Білоус

63. Назвіть російські відповідники назв частин мови.

64. І. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Підкресліть службові частини мови.

Лось прокинувся й нащулив вуха: у во..кому струм..ні вітру дол..нав сухий, різкуватий звук. Звук л..тів знизу, від річки. Сохатий звівся, тепер його постать чітко вималювалася в удосвітніх сутінках. Це був звір з широкими грудьми, які ле..ко здималися від дихання. Його роги нагадували осін..ій низькорослий кущ, із якого обн..сло листя (Є. Гуцало).

II.      Виконайте синтаксичний розбір третього речення.

65. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть службові частини мови.

Книга — источник знаний. Ещё древние египтяне говорили: «Ты должен обратить своё сердце к книгам. В мире нет ничего лучше книг». Великий римский трибун Цицерон сказал: «Дом, в котором нет книг, подобен телу без души». В книгах собраны сокровища всех времён и народов земного шара.

источник — джерело         сокровища — скарби

обратить — звернути        собраны — зібрані

подобен — подібний          шар — куля


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити