Підручник українська мова 6 клас

ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВСТУП

§1. Краса та багатство української мови

§2. Синтаксис і пунктуація

§3. Фонетика та орфографія

§4. Будова слова та словотвір

§5. Лексика і фразеологія

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ

§6. Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови

ІМЕННИК

§7. Іменник як частина мови

§8. Іменники — назви істот і неістот. Загальні і власні назви

§9. Рід іменників

§10. Число іменників

§11. Відмінки іменників

§12. Відміни іменників

§13. Іменники першої відміни

§14. Відмінювання іменників другої відміни

§15. Відмінкові закінчення іменників третьої відміни

§16. Відмінювання іменників четвертої відміни

§17. Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині

§18. Незмінювані іменники

§19. Способи творення іменників

§20. Не з іменниками

§21. Букви е,и, і в суфіксах -ечок, -ечк-, -ичок, -ичк-, -інп(я), -инн(я), -енн(я), -ив(о), -ев(о)

§22. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

ІМЕННИК

§23. Прикметник як частина мови

§24. Якісні, відносні та присвійні прикметники

§25. Ступені порівняння якісних прикметників

§2б. Відмінювання прикметників

§27. Способи творення прикметників

§28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників

§29. Одна і дві букви н у прикметниках

§30. Не з прикметниками

§31. Написання складних прикметників разом і через дефіс

§32. Написання прізвищ прикметникової форми

ЧИСЛІВНИК

§33. Числівник як частина мови

§34. Вживання числівників з іменниками

§35. Відмінювання порядкових числівників

§З6. Відмінювання власне кількісних числівників

§37. Відмінювання збірних, дробових і неозначено-кількісних числівників

ЗАЙМЕННИК

§38. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням

§39. Особові і зворотний займенники

§40. Питальні відносні займенники

§41. Заперечні й неозначені займенники

§42. Присвійні, вказівні й означальні займенники

ДІЄСЛОВО

§43. Дієслово як частина мови. Неозначена форма дієслова

§44. Не з дієсловами

§45. Види дієслів

§46. Перехідні й неперехідні дієслова

§47. Часи дієслова. Минулий час

§48. Теперішній і майбутній часи дієслова

§49. Дієслова першої і другої дієвідмін

§50. Чергування звуків у дієсловах

§51. Способи дієслова. Дійсний спосіб

§52. Умовний і наказовий способи дієслова

§53. Безособові дієслова

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

ДОДАТОК

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК*

ТЛУМАЧНИМ СЛОВНИК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити