Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

§ 1 Краса і багатство української мови


1

Прочитайте текст. Поясніть значення виділених слів.

Людство ще не винайшло таких приладів, якими можна виміряти красу й багатство мови. Адже для кожного своя мова — найкраща, найбагатша. У ній людина знаходить точне, щире, таке потрібне для спілкування слово. Ось як про це пише поет В. Бичко:

Бесідо ж моя щирая.

Всіх я до тебе запрошую.

Тільки у вас я вірую,

Люди мої хорошії!

Тільки для вас визбирую

Чисті, нєзапорошені,

Світлі слова, мов промені,

Неголосні, єдинії.

З вами в розмові, в гомоні

Чую себе людиною.

Прислухаймося до усної мови. Якщо вимовимо слова виразно, наголошуючи правильно склади, відчуємо, яка повноголоса, милозвучна мова, як урівноважуються в ній голосні й приголосні звуки.

Запам’ятаймо!

В українській мові переважають відкриті склади, які закінчуються голосним звуком; чергуються у – в, і - й (він увійшов — вона ввійшла, поїзд іде — зима йде). Це робить мову гнучкою та мелодійною.

Склад наприкінці слова вимовляють протяжно. Наголос вільний, рухомий: Н. в. одн. — книжка. Р. в. одн. — книжки. Н. в. мн. — книжки.

2

Прочитайте матеріал, поданий у таблицях. Накресліть їх у зошиті. Додайте власні приклади чергування, зразки варіантних форм.

Засоби милозвучності української мови

Чергування

у-в

зайшов у клас: приїхали в село

з — із — зі

зустрілися з другом: вибрав із тексту: узяла зі столу

і — й — та

дід і баба: дерева й квіти: Іван. Петро та Микола

Варіантні форми

Дієслівні

ходімо — ходім, несіть — несіте, цікавитися — цікавитись

Займенникові

на тому березі — на тім березі

Іменникові

імла — мла. на батькові — на батьку, у гаю — у гаї

Прикметникові

весела — веселая, на синьому — на синім

Усміхнімося!

3

Прочитайте текст. У якому слові відбувається чергування у - в? Поясніть його.

Учителька викликала Сергійка до дошки. Він вийшов, стоїть і мовчить.

— Я тебе уважно слухаю, — каже вчителька.

— Дивно, — знизує плечима Сергійко, — я ж нічого не кажу.

4

1. Спишіть текст, вибравши з дужок потрібний прийменник, сполучник.

— Мамо, коли ж по черешні?

— Спіють наші черешні, хай спіють… Бачиш, — кивнула на вікно, — (в, у) небі наче на грозу збирається. Ще під грім (і, й, та) блискавку втрапимо.

— Хіба б не перечекали? Під вербою чи липою.

— А як (в, у) полі нажене? Голо ж голісінько (в, у) полі.

— Так (й, і) не скуштую черешень, а ввечері на поїзд мені…

— Хай лишень розпогодиться, підемо… — (і, й) стала бідкатися: — Скільки цих клопотів набралось (в, у) хаті (і, й, та) біля хати! (За Є. Гуцалом).

2. Доберіть синоніми до виділених вислову та слова. Запишіть.

5

1. Прочитайте вірш. Доберіть варіантні форми до виділених слів.

Думка

Тече вода в синє море.

Та не витікає,

Щука козак свою долю.

А долі немає.

Пішов козак світ за очі;

Грає синє море.

Грає серце козацькеє,

А думка говорить…

Т. Шевченко

2. Поясніть значення усталеного вислову піти (іти) світ за очі. Доберіть синоніми до цього фразеологізму. Запишіть.

Це цікаво!

У словнику сучасної літературної мови налічують до двохсот тисяч слів. Якщо врахувати фольклор і усну практику українців, то українська мова складатиметься з півмільйона слів.

6

1. Прочитайте слова-синоніми. Складіть і запишіть речення з чотирма з них (на вибір).

Зарозумілість, гордощі, гордовитість, гордість, бундючність, пиха, пихатість, чванство, чванливість, зазнайство, зверхність.

2. Чи всі слова наведеного синонімічного ряду позначають негативні риси характеру? Обґрунтуйте відповідь.

Запам’ятаймо!

Українська мова багата на зменшено-пестливі слова: матусенька, тихесенький, пізненько, спатоньки.

7

1. Прочитайте текст народної колискової пісні. Поясніть, якими засобами досягається милозвучність української мови.

Сонки-дрімки в колисоньки,

Добрий розум в головоньки,

А рісточки у кісточки,

Здоров'ячко у сердечко,

А в роточок говорушки,

А в ніженьки ходусеньки,

А в рученьки ладусеньки.

2. Доберіть спільнокореневі слова до зменшено-пестливих слів. Запишіть.

8

Спишіть текст. Поясніть значення виділених слів, висловів.

У колискових піснях діють незвичні персонажі. Там усюди ходить сон: «ходить сон по долині в червоній жупанині»; «ходить сонко по вулиці, носить спання в рукавиці». Сон з'являється біля вікон, у хаті, щоб нагадати дитині: настав час спати. Він дарує дітям спання.

У колисанках завжди в парі живуть сон і котик. Кіт присипляє дитину, воркоче, гуде. З ним відбуваються різні пригоди. Часом він опиняється в шкоді: то з'їсть медок, то злиже сметанку. Мабуть, тому й побутує народна приказка «Шкідливий як кіт» (С. Єрмоленко).

Це цікаво!

У книжці про козаків 1663 р. француз П'єр Шевальє писав: «Українська мова дуже ніжна й сповнена пестливих виразів і надзвичайно витончених зворотів».

Німецький поет Фрідріх Боденштедт переклав чимало пісень німецькою мовою і вважав, що «українська мова наймелодійніша й найголосніша поміж усіма слов’янськими мовами», з великими музичними можливостями (За В. Січинським).

9

1. Прочитайте текст Перекажіть.

Діти люблять звірів, чують себе близькими до них, розмовляють з ними і розуміють їх. Тому й оповідання про звірів їм такі цікаві, особливо, коли ті звірі в байці ще починають говорити, думати і поводитися, як люди. Оті простенькі сільські байки, як дрібні, тонкі корінчики, вкорінюють у нашій душі любов до рідного слова, його краси, простоти і чарівної милозвучності. Тисячі речей у житті забудете, а тих хвиль, коли вам люба мама чи бабуся оповідала байки, не забудете до смерті (За І. Франком).

2. Доберіть антоніми до виділених слів. Запишіть.

10

Яку казку ви почули вперше? Яка українська народна казка вам сподобалася найбільше?

Поясніть, яку роль виконують у спілкуванні такі звертання до співрозмовника: серденько, соколе, зоре, ясочко, ластівко, голубко.

11

1. Прочитайте речення зі звертаннями різними мовами. Заповніть таблицю в зошиті. Порахуйте і запишіть у таблиці кількість голосних звуків і відкритих складів у кожному звертанні.


Українська мова

Білоруська мова

Російська мова

Заходьте до нас. Романе Володимировичу!

Заходзьце да нас, Раман Уладзімі-равіч!

Заходите к нам. Роман Владимирович!

Кількість відкритих складів
Кількість голосних
2. Сформулюйте висновок про милозвучність української мови.

Це цікаво!

Чимало українців живе в Росії. Вони спілкуються зазвичай російською мовою, але багато з них один звук вимовляють так, що завжди можна пізнати їхнє українське походження. Це «найукраїнніший» звук [г]. Він відрізняється від [г] тим, що видихуване повітря проходить між голосовими зв'язками без перепон: гарбуз, гарний, горіх, гілка, погода, загадка, погуляти, ген-ген, гирло (С. Єрмоленко).Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити