Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ


§ 11 Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова


Пригадаймо!

Спілкуючись, ми обираємо певний мовний стиль. Вибір мовного стилю залежить від ситуації спілкування, мети, адресата спілкування.

Невимушена розмова з товаришем, написання твору, відповідь на уроці, виступ на урочистих шкільних зборах, написання заяви про відвідування спортивної секції — це все різні ситуації спілкування. Вони потребують уживання певної лексики.

92

1. Прочитайте тексти. Визначте, до яких стилів вони належать.

Іван Мазепа — один з найвидатніших і найбільш суперечливих політичних діячів України. Він був гетьманом упродовж двадцяти одного року (1687-1708).

Маючи двадцять тисяч маєтків. Мазепа належав до найбагатших людей у Європі. Значну частину прибутків він передав на будівництво церков, розвиток освіти. Мазепа заснував багато шкіл і друкарень.

***

В історії постать гетьмана Івана Мазепи неоднозначна. У Російській імперії історики зробили з гетьмана негативну постать. Хіба Мазепі потрібна була слава й почесті? Він їх мав. Хіба він прагнув багатства? Він володів таким багатством, що ні цар, ні король не змогли б його більшим нагородити. Вчинками Мазепи керувало одне почуття — бажання добра рідному краю (За Г. Хоткевичем).

2. Запишіть, що ви дізналися про Івана Мазепу, прочитавши подані тексти.

О. Курилас. Іван Мазепа. 1909 р.

Запам’ятаймо

Лексика, що використовується в усіх стилях, є загальновживаною. Загальновживана лексика поділяється на групи.

Загальновживана лексика

Групи лексики

Приклали

Назви явищ та об'єктів природи

вода, повітря, дощ, мороз, сніг

Назви рослин і тварин

бук, верба, ячмінь, жито, кінь, корова

Назви осіб за спорідненістю

батько, мати, дочка, син, брат, сестра, дід, баба

Назви осіб за професією

лікар, учитель, інженер, артист

Назви побутових предметів

стіл, стілець, ніж, сорочка, хліб, телефон

Назви ознак

білий, зелений, далекий, близький, гідний

Назви дій, процесів і станів

ходити, сидіти, дивитися, розмовляти, читати, мріяти

Назви на позначення кількості

один, п'ять, багато, мало, десяток

Службові слова

і, а, але, щоб, зате

93

Прочитайте текст. Випишіть ті загальновживані слова, які відповідають названим у таблиці групам (див. попередню рубрику «Запам’ятаймо!»).

Автор першої української конституції — Пилип Орлик. У 1710 році прихильники Мазепи, які змушені були покинути Україну, обрали генерального писаря Пилипа Орлика гетьманом. Він склав проект конституції, яка обмежувала владу гетьмана. В Україні мав існувати своєрідний козацький парламент — розширена старшинська рада.

Конституція Пилипа Орлика передбачала незалежність України від Польщі та Росії.

94

1. Прочитайте текст, правильно наголошуючи слова.

Жовтень… Ще недавно кущ горобини зеленів різьбленим листям, із-поміж якого зоріли кетяги червоних ягід. За якийсь день-другий спалене нічними й ранковими заморозками листя облетіло. І на безмежному гіллі неправдоподібно яскраво спалахнуло безліч кетягів. Горобина. прикрашена цими природними гірляндами, прибрала святкового вигляду. Вона, як жива істота, усміхалася й тоді, коли хмари затягали небо й додолу починав сіятися дощик (За Є. Гуцалам).

2. Спишіть текст. Підкресліть слова — назви явищ природи і назви ознак.

3. Поясніть у виділених словах орфограму «Ненаголошені е, и в коренях слів».

Запам’ятаймо!

Лексика, що використовується тільки в певних стилях, є стилістично забарвленою. Залежно від лексичного значення, стилістично забарвлені слова об'єднуються в групи.

Стилістично забарвлена лексика

Групи лекажи

Пояснення та приклади

Професійні слова і терміті

Слова, які використовують у своїй роботі люди певної професії. У мові журналістів: підвал (нижня частина газетної сторінки), колонка (стовпчик у газеті)

Діалектні слова

Слова, які вживають жителі певної місцевості: когут (півень), вуйко (дядько)

Просторіччя

Перекручені, спотворені слова літературної мови: спінджак (піджак), булгахтер (бухгалтер), продльонка (група подовженого дня)

Офіційно-ділова лексика

Слова, що вживаються в ділових паперах, угодах, кодексах: наказ, протокол, довідка, посвідчення, заява

95

1. Прочитайте текст.

Маріванівна сиділа в кріслі й розмірковувала.

—   Деяким дуже розумним і здібним дітям чомусь подобається бути поганими, їм здається, що бути хорошим — дурниця.

—   Скажіть, будь ласка, — попросила Марійка, — чи не пам'ятаєте ви, хто з ваших дитсадківців робив найбільше капостей?

—   Звичайно. Кость Зайцев. Капоснішим за нього був лише його брат Вітько, на рік молодший. Якось вони написали в оголошенні, що новорічної ялинки не буде, а замість цього всім робитимуть щеплення. Діти з підготовки повірили їм і страшенно засмутилися. А коли я почала соромити братів за поганий жарт, вони сказали, що це не жарт, а експеримент. І що буцімто він доводить, як шкідливо вчитися. І що діти, які повірили оголошенню, винні самі: нащо їм було так рано вчитися читати? (За М. і С. Дяченками).

2. Визначте, користуючись таблицею «Стилістично забарвлена лексика», до яких груп лексики належать виділені слова.

3. Назвіть орфограму в словах оголошення, щеплення. Доберіть власні приклади з цією орфограмою. Запишіть їх.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити