Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ


§ 13 Професійні слова і терміни. Просторічні слова


104

1. Прочитайте текст.

Наприкінці XVII — на початку XVIII ст. монах Климентій Зиновіїв створив збірку віршів. Його вірші присвячені темі праці, трудящому людові. Лексика творів Климентія Зиновієва охоплює назви тогочасних професій, знарядь праці, предметів виробництва. Поет називає 72 професії ремісників. Це мельники, шаповали, слюсарі, винники, столяри, друкарі, писарі, кожум'яки, скрипники, смолярі, дьогтярі, тютюнники, бондарі, ткачі, кравці, теслі, шевці, золотарі, колісники, рибалки, пивовари, калачники, ковалі та багато інших.

2. З якою діяльністю людей пов'язані назви перелічених професій? З’ясуйте це за тлумачним словником. Чи існують сьогодні ці професії?

105

1. Спишіть речення.

1. У кімнаті на спеціально обладнаному робочому столі знаходимо ножиці, наперсток, голки, праску. 2. У дідовій майстерні попід стіною були виставлені діжки, бодні, дерев'яні відра, обручі; на лавках лежали рубанок, пилка, свердло, обценьки, напилок. 3. На екскурсії в порту діти побачили справжній трал, різноманітні сітки, локатор, рибопідіймальний механізм. 4. Майстер установлював домкрат, щоб замінити колесо; поряд лежав набір торцевих і накидних ключів.

2. Поясніть, яких професій стосуються названі в реченнях предмети.

Запам’ятаймо!

Професійні слова і терміни (слова-професіоналізми) — це слова, які використовують спеціалісти певної галузі. Це назви знарядь праці, трудових процесів, сировини, з якою працюють спеціалісти.

Наприклад, біологи у своїй професійній мові використовують терміни клітина, білок, ген, мутація, генетика, спадковість.

Доповніть речення назвами відповідних професій. Запишіть.

106

1. Глину використовують у своїй роботі… .

2. Зручну пилку, рубанок, долото, свердло придбав у магазині… .

3. Модем, принтер, диск — слова, які вживають у професійному спілкуванні… .

Усміхнімося!

107

1. Прочитайте гумореску П. Глазового «Найважча роль». Випишіть слова-професіоналізми.

Вихваля свого синочка мати на всі боки:

—   У студії при театрі вчиться вже два роки.

Дуже довго муштрували хлопця режисери,

Аж тепер він дочекався першої прем’єри.

Роль найважчу доручили любому синочку:

Він на сцену в третій дії викочує бочку!

2. Доповніть виписані слова термінами з тієї самої професійної галузі.

108

1. Прочитайте текст. У чому виявляється вміння, майстерність, професіоналізм дідуся?

Дідусь Порфирів, ще коли працював виноградарем, зайшов у сутичку з якоюсь комісією при сортуванні лози. Виноградар із зав'язаними очима, самим тільки доторком пальців визначив сорок сортів і жодного разу не помилився. Для незнайки виноград увесь однаковий, а вмілець по самій корі пальцями чує, який сорт, бо кора ж різна: то нитчаста, то гладенька, то ребриста, то на ній луска, мов на рибі (За О. Гончаром).

2. Випишіть речення, у якому вжито професійні назви.

109

Спишіть текст. Підкресліть терміни. З якою професією вони пов'язані?

У Шацькому лісопарку спостерігаємо унікальні флору і фауну. Це насамперед комахоїдні росичка й товстянка. водяна папороть сальвінія. плаваюча лілея лісова, зозулин черевичок. У лісі трапляються рідкісна срібляста ялина, самшит, туя, понад сто видів лікарських рослин, є багато грибів та ягід.

110

Складіть міні-твір на одну з тем: «Моя майбутня професія», «Мій тато — програміст (будівельник, менеджер, юрист, автослюсар…)», «Моя мама — продавець (редактор, модельєр, електронник, кондитер…)». Використовуйте слова-професіоналізми.

111

Прочитайте текст. Наведіть інші приклади неправильного вживання слів.

Вам доводилося чути в усній мові такі слова: канхвета, діжурний, сурйозний, тілівізор? Чи звертали ви увагу, що в підручниках, газетах і журналах, у передачах радіо й телебачення вживають інші назви: цукерка, черговий, серйозний, телевізор? Саме вони характерні для правильної, літературної мови освічених людей.

Слова, що вживаються в мові недостатньо освічених людей, називаються просторічними, наприклад: слесарь, канєшно, бумага, менини, окруженіє.

Серед просторічних слів є перекручені, неправильно засвоєні слова з інших мов, наприклад: транвай (треба трамвай), калідор (треба коридор), мебля (треба меблі), упослі (треба потім), інтелегент (треба інтелігент).

Просторічні слова часом використовують освічені люди, щоб надати висловлюванню гумористичного забарвлення.

112

Прочитайте уривки з твору В. Нестайка. Назвіть просторічні слова.

3 якою метою їх вживає автор?

…Батько на скрипці грає. А дід охотнік завзятий. Городські мисливці, що із Києва приїжджають, тільки охають. «Ви, дедушка, абсолютний чемпіон», — кажуть.

…Якось улітку Ява сказав:

— Давай влаштуємо бій биків. Це ж видовище. На стадіоні. Вроді футболу.

113

1. Прочитайте текст. Охарактеризуйте рівень мовної освіти того, хто говорить. Визначте, кому він може належати.

— Понімаєш, були ми вчора на дискотеке. Музика, конєшно, класна. Цілих два часа стрибали. Вроді й недовго, а ніг сьогодні не чувствую.

2. Відредагуйте та запишіть текст.

114

1. Прочитайте текст. Доберіть до виділених слів загальновживані лексичні відповідники. Як змінився текст?

-Веселий дідок попався», — роздумував Дорош, уминаючи смачні бабині пироги.

— Смачні пироги, — прихвалив уголос.

— Їж на здоров'я. Нащот пирогів — моя баба перша на хуторі. А ви ж, хлопці, далеченько розігналися? Чи, може, воно вже й хватить? Якби на моє мнєніє, то так, що вже хватить.

Моя стара кожного дня два чавуни борщу варить і дві макітри пирогів пече. Щитай — польова кухня (За Г. Тютюнником).

3.   Запишіть відредаговані речення.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити