Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ


§ 14 Офіційно-ділова лексика


Запам’ятаймо!

Слова, що використовуються в діловому спілкуванні, у написанні документів, належать до офіційно-ділової лексики.

Ділове спілкування — це спілкування з державними установами, організаціями.

Офіційно-ділова лексика

Слова-терміни

Характерні іменники на позначення дії та дієслова

Мовні звороти

протокол, наказ, заява, звіт, план, резолюція…

виконання, засідання, звернення; заслухати, обговорити, підготувати, виконати, прибути…

на основі, згідно з, у зв’язку з…, у відповідно до…

115

Спишіть текст. Підкресліть слова, що належать до офіційно-ділової лексики.

Оформлення бібліотечної картки

1. Бібліотечну картку читач заповнює власноручно.

2. На першій сторінці читач записує:

а) прізвище, ім’я, по батькові;

б) рік народження;

в) клас;

г) адресу.

3.  Підписом читач підтверджує своє ознайомлення з правилами користування бібліотекою.

116

Спишіть словосполучення, ставлячи слова в дужках у потрібну форму.

(Надійти) повідомлення, розглянути (заява), два (аркуш), дві (хвилина), двох (присутні), п’ять (книжка), важливих (висновок), зазначених (пункт), в отриманому (лист).

117

Прочитайте текст. Випишіть іменники, що належать до офіційно-ділової лексики.

Шановні панове!

Цим листом повідомляємо, що за розпорядженням районної держадміністрації відзначення Дня знань відбудеться 1 вересня 2014 року в усіх навчальних закладах району.

Управління освіти Шевченківської райдержадміністрації м. Запоріжжя

118

1. Визначте, які з поданих слів належать до офіційно-ділової лексики.

Вегетаріанець, наказ, вельмишановний, довідка, ухвала, оповідачка, відповідальність, знаменитий, власний, прийдешній, графік, повноваження, відповідно до, розгляд, заява.

2. Складіть із словами словосполучення, характерні для офіційно-ділового стилю.

119

Складіть речення з висловами.

На вашу адресу; надрукувати оголошення; згідно з правилами поведінки в громадських місцях; через стан здоров'я.

120

Прочитайте текст. Випишіть слова, що належать до офіційно-ділової лексики.

Візитна картка — це документ, який використовується під час ділових знайомств, відвідин, візитів.

Візитні картки спрощують налагоджування партнерських стосунків між представниками різних установ.

Є спеціальні правила, етикет користування візитними картками. Візитними картками не лише обмінюються при знайомстві, а й надсилають їх як супровід до подарунків, квітів тощо. За неофіційних обставин на них можуть зробити напис «З найкращими побажаннями…», «Вітаємо зі святами!» та ін.

121

Спишіть мовні звороти. Підкресліть ті, що характерні для офіційно-ділового стилю.

Вельмишановний пане! Дорогі наші друзі! Шановні пані та панове! Шановні добродії! Високошановна пані, прийміть найщиріші вітання з нагоди …. Рідненький мій братику! Люба сестричко! З повагою … . Цілуємо, мама, тато.

122

Визначте, хто швидше «розселить» слова офіційно-ділового спілкування в готелях.

На наукову конференцію з лексикології прибули іменники, що закінчуються на -иія і на -ення. Ці слова характерні переважно для офіційно-ділового стилю. Для них приготувати два готелі. Потрібно правильной швидко «розселити» іменники в готелях. Виграє той, хто швидше це зробить.

Резолю… , обстеж… , конститу… , пересел… , ліквіда… , повноваж… , періодиза… , посвідч… , драматиза… , націоналіза… , мобіліза… , комплекта… , запровадж… , узгодж… , іммігра… , комбіна… , правопоруш… , консульта… , узакон… , встановл… , госпіталіза… , відновл… , емігра… , продовж… , спостереж… , виправл… , приверн… , обговор… , відзнач… , забезпеч… , рекоменда… , оголош… , заохоч… , паспортиза… .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити