Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ


§ 17 Прислів’я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів


Пригадаймо!

З  якими прислів’ями та приказками ви вже ознайомилися, навчаючись у школі? Наведіть приклади.

137

Пригадайте прислів'я з поданими антонімами.

Посієш — пожнеш; світ — тьма; праця — лінь; рання — пізня; менше — більше; вранці — увечері.

Запам’ятаймо!

Прислів’я — це усталений вислів з повчальним змістом: Хто знання має, той і мур ламає. Добрі діти — дому вінець, погані діти — дому кінець.

Особливості прислів’їв: а) здебільшого римована й ритмізована форма; б) складаються з двох частин. Змістом другої частини прислів'я є протиставлення першій або висновок: Здобудеш освіту — побачиш більше світу; Слово не горобець, вилетить — не спіймаєш.

Приказка — усталений вислів, який стосується якоїсь конкретної життєвої ситуації: Як мокре горить. Дай, Боже, нашому теляті вовка з’їсти. Від прислів'їв приказки відрізняються тим, що в них немає висновків, повчань (другої частини вислову), вони тільки на них натякають.

138

Розгадайте ребус, у якому зашифроване прислів'я. Запишіть прислів’я і поясніть його зміст.

139

Прочитайте текст. Випишіть із нього прислів'я та приказки.

Не раз я чула від своєї бабусі про те, що усна народна творчість — скарбничка мудрості. А прислів’я і приказки в ній яскраво виблискують дотепністю та гумором. У різних життєвих ситуаціях люди кажуть: «Сім разів відміряй, а один раз відріж», «Як корова язиком злизала», «Дарованому коневі в зуби не дивляться», «Рання пташка дзьобик чистить, а пізня очиці жмурить».

Ці невеличкі за обсягом, але дуже влучні вислови вчать нас бути чесними, сміливими, поважати старших. З приказок і прислів'їв дізнаємося і про добрі, і про погані риси людини. Наприклад: «Причепився, мов реп'ях до кожуха». Це про настирливу людину. Адже важко відчепити реп'ях від овечого хутра.

Дуже цікаві вислови дійшли до нас із народного календаря. Наші предки спостерігали прикмети, за якими передбачували погоду, й обов'язково пов'язували це зі святами: « Варвара ночі урвала, а дні приточила». Це означає, що ночі стали коротші, а дні довші. Далі: «Прийшов Спас, держи рукавиці про запас». Це розуміють так, що після Спаса треба чекати холодних днів (3 учнівського твору).

140

1. Прочитайте текст. Які імена, ужиті в ньому, є популярними й сьогодні, а які ви вважаєте застарілими?

У прислів'ях і приказках нерідко вживаються власні імена людей, що надає їм більшої образності й конкретності.

1. Доки є земелька, доти й розум в Омелька. 2. Захворів Іванко, аж опух від спанку. 3. Одарочка та Дем'ян побилися за бур'ян, 4. Який Сидір, така й Гапка, який кожух, така й латка. 5. Хоч нічого не виходить, а ти, Марку, грай! 6. Чого Івась не навчиться, того й Іван не буде знати. 7. Видно, що Солоха пироги пече — всі ворота в тісті.

2. Охарактеризуйте ситуації, у яких доречно використовувати наведені прислів'я.

141

Відновіть прислів'я та приказки з власними іменами. Запишіть.

1. Не зівай, … ,— на те й ярмарок. 2. Для нашого… не страшна робота. 3. Наша … на все здалася. 4. Заплач, … , дам копійку. 5. З нашої… ні серця, ні ласки. 6. Вискочив як… з конопель. 7. Не вмер …, так болячка задавила. 8. Казала … , як удасться. 9. Ти йому про …, а він тобі про … . 10. Ой не ходи, … , та й на вечорниці.

Довідка: Хомко, Федот, Парася, Матвійко, Параска, Пилип, Данило, Настя, Хома, Ярема, Гриць.

Запам’ятаймо

Афоризми, або крилаті вислови — це думки відомих людей, поширені завдяки своєму оригінальному змістові, а також стислій є лучній формі.

Афоризми легко запам'ятовуються. До них звертаються в різних ситуаціях. Автори афоризмів здебільшого відомі. Наприклад: Єдина справжня розкіш — це розкіш людського спілкування (А. де Сент-Екзюпері. «Маленький принц»). Ті держави здатні стати великими, у яких великі малі люди (О. Довженко. «Щоденник»).

142

1.   Прочитайте афоризми видатних людей.

Тарас Шевченко 1. І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь. 2. Нема на світі України, немає другого Дніпра. 3. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. 4. Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється, ожива, як їх почує!.. 5. Ми просто йшли; у нас нема зерна неправди за собою.

Іван Франка 6. Народ, що не шанує своїх великих людей, не варт звання освіченого народу. 7. Якби ти знав, як много важить слово, одно сердечне, теплеє слівце! 8. Таж і в бурю не всі човни гинуть… 9. Лупайте цю скалу!

Костянтин Ушинський 10. Відберіть у народу все — і він усе зможе повернути, але відберіть мову, і він ніколи більше уже не створить її. 11. Життя людське завмерло б на одній точці, якби юність не мріяла.

Леся Українка 12. Немає честі нападати ззаду. 13. Права без обов'язків — то сваволя. 14. Благословенне слово, що гартує! 15. Без надії таки сподіваюсь! 16. Тільні той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив.

Ліна Костенко 17. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. 18. Слова росли із грунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб. Вона мені свята. І кров'ю предків тяжко пурпурова. 19. …Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те.

2. Випишіть висловлювання про мову. Підкресліть те, яке ви узяли б за епіграф до власного твору «Українська мова — державна мова України».

143

1. Прочитайте крилаті вислови французького письменника А. де Сент-Екзюпері, автора казки-притчі «Маленький принц».

1. Гострозоре одне лише серце, найголовнішого очима не побачиш. 2. Ніколи не втрачай терпіння — це останній ключ, що відкриває двері. 3. Не забувай, ти завжди відповідаєш за тих, кого приручив. 4. Себе судити набагато важче, ніж інших. 5. Коли даєш себе приручити, потім випадає і плакати. 6. Є такий закон: причепурився сам уранці, причепури гарненько і свою планету.

2. Запишіть, які морально-етичні погляди цінував А. де Сент-Екзюпері.

Це цікаво!

144

1. Прочитайте текст. Запишіть афоризми, які вам сподобалися.

Гордістю Слобожанського краю є місце поховання генія людської думки — Григорія Савича Сковороди, де створений літературно-меморіальний музей філософа. Комплекс розташований у стародавній садибі, площа якої понад 18 гектарів. Те, що залишив нам у спадок Григорій Сковорода. — це джерело, з якого черпатимуть наснагу ще десятки нових поколінь.

2. Прочитайте афоризми Г Сковороди.

***

Більше думай і тоді вирішуй.

Г. Сковорода

***

Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений.

***

Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, у всякому разі з усієї сили намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити.

Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами; як риба у воді, так і ми в ньому, і воно біля нас шукає нас самих. Нема його ніде від того, що воно скрізь. Воно схоже на сонячне сяйво — відхили лише вхід у душу свою.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

145

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).

1. За походженням розрізняють таку лексику української мови

А історизми й архаїзми

Б незапозичена лексика й слова іншомовного походження

В діалектизми та запозичена лексика

2. До незапозиченої лексики належать

А успадковані зі спільної мови й діалектні слова

Б власне українська лексика й архаїзми

В слова, спільні для багатьох споріднених мов, і власне українські слова

3. За вживанням лексика української мови поділяється на

А іншомовні слова й активну лексику

Б загальновживану та стилістично забарвлену лексику

В пасивну лексику й неологізми

4. До активної лексики належать

А загальновживані слова й історизми

Б застарілі слова та неологізми

В загальновживані слова

5. До пасивної лексики належать

А історизми та загальновживані слова

Б загальновживані слова та неологізми

В історизми, архаїзми та неологізми

6. Усі слова є архаїзмами в рядку

А вражий, бурлака, варяги, бурса

Б зело, піїт, срібло, мовити

В вої, десниця, рать, перси

7.   Усі слова є історизмами в рядку

А голос, віче, кіш, булава

Б мушкет, бунчук, кімерійці, древляни

В осавул, брань, місто, кармазин

8.   Усі слова є загальновживаними в рядку

А отаман, оренда, берег, вечір

Б вода, земля, сонце, вітер

В день, конференція, гетьман, вибір

9.   Усі слова є діалектизмами в рядку

А стілець, кімната, писати, дивитися

Б газда, ватра, маржина, бульба

В регіон, чайка, шаланда, плавати

10. Професійні слова й терміни належать до

А загальновживаної лексики

Б стилістично забарвленої лексики

В діалектизмів

11. Усі слова — просторічні в рядку

А понімаєш, історичка, маршрутка, файно

Б нащот, день, ніч, учора

В конєшно, вроді, собственний, остановка

12. Значення слів пояснюється в словнику

А синонімічному

Б фразеологічному

В тлумачному

146

Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням.

1 жити на широку ногу

2 ловити окунів

3 байдики бити

4 обвести круг пальця

5 хоч гать гати

6 як у віночку

А куняти

Б обдурити

В дуже багато чогось

Г гаяти час

Ґ дуже чисто, охайно

Д розкошувати


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити