Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ


§ 19 Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова


157

Визначте способи творення слів.

Сонцесяйний, промовець, медичний, міждержавний, приморський, помірний, підфарбований, знесилення, наказувати, чорноморський, самокат, ООН, ЮНЕСКО, Мін'юст.

Запам’ятаймо!

Твірне слово — база для утворення спільнокореневих слів: сад —> садок, ліс —> праліс, небесний —> піднебесний.

Словотворчі засоби — це суфікси та префікси, за допомогою яких від твірного слова утворюються спільнокореневі слова: їхати - приїхати (словотворчий засіб — префікс при-); ліс - лісок (словотворчий засіб — суфікс -ок).

Словотвірний ланцюжок — спільнокореневі слова, розташовані в такій послідовності, як вони утворюються: сіль —> солоний —> солонуватий; читанка <— читаний <— читання <— читати.

Словотвірне гніздо — сукупність спільнокореневих слів, що утворюють словотвірні ланцюжки:

Словотвірний словник побудований за словотвірними гніздами.

В українській мові визначають приблизно 17 000 словотвірних гнізд, серед них є 12 000 гнізд із двох слів (мензурка, мензурковий; айва, айвовий) і решта гнізд, які об'єднують декілька словотвірних ланцюжків.

158

Спишіть словотвірні ланцюжки, вставляючи замість крапок відповідні стрілки. Позначте словотворчі афікси.

закон … законний … законність білий … біліший… білішати … побілішати записник … записний … запис … записати … писати

159

Запишіть спільнокореневі слова, розташувавши їх у словотвірних ланцюжках.

Зразок: весна —> весняний —> веснянки —> веснянкуватий.

Кість, кістковий, кістка, кістяк; лікар, лікарня, лікарняний; сінник, сіно, сінце, сінаж, сінний; цибулина, цибулька, цибуля, цибулиння, цибулинний; чобіток, чобіт, чоботар, чоботарський, чоботисько, чоботарювати; шахтарка, шахтар, шахтний, шахта, шахтарський; щасливий, щастя, щасливенький, ощасливити, щасливчик; яструбеня, яструб, яструбець, яструб’ятко.

Запам’ятаймо!

Потрібно розрізняти розбір слова за будовою:  і словотвірний розбір. 

Схема словотвірного розбору

1. Слово для розбору.

2. З'ясуйте лексичне значення.

3. Доберіть спільнокореневе слово.

4. Позначте словотворчий засіб.

5. Визначте спосіб словотворення.

Зразок усного словотвірного розбору

Правічна велич славною замку в Ужгороді під час осіннього листопаду вражає.

Велич — означає «велике значення чогось»; спільнокореневе слово — величний; словотворчий засіб — відкидання закінчення.

Отже, слово велич утворене безафіксним способом.

Зразок письмового словотвірного розбору


І. Грабар. Золоте листя. (Фрагмент). 1901 р.

160

Прочитайте уривок із вірша П. Тичини. Випишіть виділені олова. Зробіть їх усний словотвірний розбір.

Ой не крийся, природо, не крийся,

що ти в тузі за літом, у тузі.

У туманах ти сниш… А чогось так сичі

розридалися в лузі.

Твої коси від смутку, від суму

вкрила прозолоть, ой ще й кривава.

Певно, й серце твоє взолотила печаль,

що така ти ласкава.

Це цікаво!

Психологи однозначно дійшли висновку, що нездібних людей немає. Здібності дорослої людини дуже залежать від розумового розвитку в дитинстві: 20 % свого майбутнього інтелекту дитина засвоює до першого року життя, 50 % — до чотирьох років. 80% — до восьми років, а до 13-річчя вже досягає 92 % своїх інтелектуальних можливостей (М. Мимоход).

161

1. Прочитайте уривок із спогадів про М. Рильського. Знайдіть у тексті спільнокореневі слова. Побудуйте з них словотвірні ланцюжки.

Про видатних людей цікаво знати, якими вони були в дитинстві, в повсякденному житті, що вплинуло на розвиток їхнього таланту.

Дитячий товариш Максима Рильського згадував, що майбутній поет любив природу: просиджував над ніркою, з якої вилітали і влітали золоті оси. цілі години; ранньої весни ходив, промочивши ноги, послухати жайворонків… Максим захоплювався популярними книжками із зоології. Узагалі був завжди чим-небудь захоплений: то проектує збудувати машину для літання; то, захопившись теслярством і столярством, ходить до старого майстра Хведька по науку й має вічно порубані та порізані пальці; то — і в значно пізнішому часі — носиться із садівницькими ножицями та книжками про садівництво.

Сам поет згадував про юність: «Будучи вже юнаком, любив я забратися літнього погожого дня куди-небудь поглибше в тінистий ліс, захопивши із собою видання "Тадеуша» дуже малого формату, і там перечитувати улюблену книжку. Так Міцкевич став моїм супутником на все життя» (За М. Мимоходом).

2.   Зробіть письмовий словотвірний розбір виділених слів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити