Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ


§ 20 Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають буквосполучення -чн-, -шн-


Пригадаймо!

Випадки чергування приголосних:

г <-> ж <-> з — нога, ніжка, на нозі; Прага, пражани, празький;

к <-> ч <-> ц — козак, козаче, козацький; співак, співочий, співацький;

х <-> ш <-> с — рух, рушати, у русі; дух, душа, у дусі.

Запам’ятаймо!

При творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників із суфіксами -ськ-, -иьк- відбуваються такі зміни:

-ськ- + -ин(а) = щ

-цьк- + -ин(а) = чч

київський —>Київщина

одеський —> Одещина

черкаський —> Черкащина

донецький —> Донеччина

турецький —>Туреччина

козацький —> козаччина

Виняток: галицький —> Галичина

162

Утворіть іменники із суфіксом -ин(а) від поданих прикметників (назв областей України). Запишіть.

Зразок: Житомирська область — Житомирщина.

Вінницька, Полтавська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Кіровоградська, Хмельницька.

163

Запишіть речення, у дужках зазначте прикметники, від яких утворилися виділені іменники.

1. Є на Україні, серед милої Полтавщини (…), багатої на гарні куточки, чудовий краєвид! (Олена Пчілка). 2. Вже в бубни Черемош гуде, цвіте Гуцульщина (…) квітами (Олександр Олесь). 3. Донеччино моя (…), моя ти батьківщина (…)! (В. Сосюра).

164

Спишіть слова, вставляючи потрібні букви. Підкресліть у кожному рядку «зайве» слово.

1. Вінни.лша, Оде..ина, Хмельни..ина, Туре..ина.

2. Полтав..ина, Черка..ина, Доне..ина, Київ..ина.

3. Коза..ина, кріпа..ина, пан..ина, Німе..ина.

165

Запишіть прикметники, утворені від іменників за допомогою суфікса - н-. Підкресліть орфограми.

Вулиця, пшениця, лексика, фонетика, математика, місяць, рік.

166

Спишіть речення. Підкресліть у виділених словах орфограми.

1. В городі соняшники жовті на тин посхилялися (А. Головко). 2. Кожний ніжний рух сердечний в пісню срібну переллю (Олександр Олесь). 3. Ягняті нікуди тікати, стоїть, сердешне, та дрижить (Л. Глібов). 4. Легко-легко на столі диха буханець пшеничний (І. Жиленко).

Усміхнімося!

167

Запишіть вірш Л. Стрельника, розкриваючи дужки.

Соня(ч, ш)ний зайчик

Спати лягає.

(З, С)краю поду(ж, ш)ки

Світло др(е, і )має.

Сам прокидається,

(З, С)кочить із хати,

Сон(е, и)чку-мамі

Сон (роз, рос)казати.

168

Спишіть речення, вставляючи пропущені ч або ш.

1. Степи стояли в соня..них шапках, чекали жнив пшени..ні й житні ниви (Д. Луценко). 2. Мати сіяла сон під моїм під вікном, а вродив соня..ник. І тепер: хоч буран, хоч бур’ян чи туман, а мені — соня..но (Б. Олійник). 3. В серде..нім співі та розмові щирій як непомітно відпливає час! (О. Ющенко). 4. Ходить ніч по саду міся..ними кроками (П. Тичина). 5. З-поміж усіх наїдків, якими ряснів стіл, найсма..нішим був чорни..ний пиріг (М. Чорненька).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити