Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ


§ 21 Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)


169

Прочитайте текст. Доберіть до виділених слів спільнокореневі або так замініть їх форму, щоб відбулося чергування приголосних.

Ніхто не пожне твердої слави від будь-якого мистецтва, коли працюватиме без насолоди й натхнення. Багато хто вибирає для себе ремесло наймодніше й найприбутковіше, але цим вони лише ошукують себе. Прибуток не є утіха, але мусить слугувати для задоволення тілесних потреб, а коли це й утіха, то не для серця; утіху для серця матимете в спорідненій праці (За Г. Сковородою).

Довідка: споріднена праця — праця до душі.

Запам’ятаймо!

В українській мові при творенні слів часто змінюються приголосні звуки.

Винятки: казахський, тюркський, цюрихський, герцогство.

170

1. Утворіть прикметники від іменників. Запишіть. Поясніть правопис слів, у яких відбулися зміни кінцевих приголосних основи.

Гірник, молодець, юнак, парубок, ткач, кравець, перекладач, боягуз, Запоріжжя, гагауз, француз.

2. Які спільнокореневі слова із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) ви можете утворити від записаних слів?

171

Утворіть від поданих слів прикметники із суфіксом -цьк-. Складіть з утвореними прикметниками речення.

Дивак, співак, письменник, жебрак, вояк.

172

Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. А на давнім пожарищі іскра (брат+ства) тліла (Г. Шевченко). 2. Я думав про (люд+ське) братерство нове (І. Франко). 3. Сяйнула (люд+ству) ера золота (Л. Дмитерко). 4. (Кавказ+ські) гори, в млу повиті, чолом підводяться до хмар (А. Малишко). 5. Ті очі (юнак+ські) я бачу й сьогодні, і потиски (брат+ські) горять у долоні (П. Воронько). 6. (Товариш+ство) не для користі вибираю, а для душі (П. Дорошко).

173

Григорій Сковорода вважав ідеальним суспільство, у якому кожна людина знайшла б собі працю до душі. Утворіть і запишіть за зразком назви тих ремесел, які могли зробити людину щасливою за часів мандрівного філософа.

Зразок: хлібороб — хліборобство.

Столяр, килимар, ткач, ковать, мисливець, рибачка, бджоляр, гончар.

174

Утворіть і запишіть прикметники із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- від географічних назв, пов'язаних із життям Г. Сковороди.

Полтава, Угорщина, Словаччина, Польща, Братислава, Відень, Переяслав, Орел, Харків, Петербург, Воронеж, Таганрог, Австрія.

Це цікаво!

175

1. Прочитайте афоризми Г. Сковороди. Який із них сподобався вам найбільше?

• Коли не зможу нічим любій Україні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити.

• Вода без риби, повітря без птахів, час без людей бути не можуть.

• Краще бідняк, та правдивий, ніж багач, та беззаконний.

• Не вчи яблуню родити яблука: загороди її лише від свиней, зріж будяки, почисть гусінь.

2. Виберіть слова, від яких можна утворити прикметники на –цьк (ий), -ськ(ий) чи іменники на -цтв(о), -ств(о). Запишіть їх за зразком.

Зразок: Україна — український, українство.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити