Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ


§ 22 Складні слова. Сполучні о, е, є в складних словах


176

Запишіть олова. Визначте в них корені.

Ліворуч, праворуч, міськрада, юннат, шістдесят, сантиметр, дециметр, кілометр, сонцезахисний, марсохід, машинобудівний, працевлаштування, лісосмуга, коренеплід, птахоферма.

Запам’ятаймо!

Складні слова утворюються з двох (рідше — трьох) частин: лісостеп, південноукраїнський, чорно-червоний, стодвадцятип’ятиріччя, Укрзалізниця. Складні слова пишуться разом або через дефіс.

Часто основи складного слова поєднуються сполучними голосними о, е, є. Такі слова пишуться разом.

Сполучний голосний о вживається після твердого приголосного, на який закінчується основа: теплохід, чорнозем.

Сполучний е вживається після м’якого приголосного, на який закінчується основа: землемір, працездатний.

Сполучний є вживається, якщо перша основа закінчується на приголосний [й] або подовжений м’який приголосний: боєздатність, життєрадісний.

При розборі слова за будовою сполучні голосні позначаються так: різнобарвна.

177

Запишіть слова, виділіть основи. Вкажіть, яким (твердим чи м’яким) приголосним закінчується основа кожного зі слів.

Травень, рослина, яр. кування, природа, зілля, соловей, земля, нива, пісня.

178

Запишіть словосполучення. Поясніть правопис сполучних голосних у складних словах.

Різнобарвна заквітчана земля, животворне тепло сонця, життєрадісний спів птахів, весняний сонцеворот, стародавні міфи, староукраїнська назва, великодні свята, багатозначний погляд, дзвінкоблакитне небо.

179

Спишіть текст, вставляючи пропущені букви.

Павло Тичина народився 21 січня 1891 року в багат..дітній сім’ї. Змалечку він бачив нелегке хліборобське життя. Дитинство хлопчика мішало серед широк..полих ланів. Там його душа наповнювалася житт..дайними звуками й кольорами. Тонке відчуття природи згодом визначило сам..6утність поетичного стилю молодого митця.

180

1. З пар слів утворіть і запишіть окладні прикметники. Ці слова є означеннями, які властиві творам П. Тичини.

Життя, давати, Багато, грань. Багато, голоси. Дзвінкий, голос. Милий, звук. Багато, барви. Життя, любити.

2. Придумайте власні означення — складні прикметники для опису вашої улюбленої пори року.

181

Спишіть речення з творів П. Тичини. Розберіть за будовою складні слова.

1. Ми тривожим стратосферу, атомне ядро і сферу… 2. Сміється сонце з небозводу, кудись хмарки на конях мчать. 3. Лиш на вокзалі паровози бадьоро, весело кричать. 4. О Батьківщино, син я твій! Не тонкостанна ти мадонна, а матір дужая моя!

182

1. Спишіть уривок з вірша П. Тичини. Підкресліть складне слово. Поясніть його утворення.

Блакить мою душу обвіяла,

душа моя сонця намріяла,

душа причастилася кротості трав,

— Добридень! — я світу сказав.

2. Прочитайте уривок із вірша П. Тичини. Випишіть складні слова зі сполучним о (ці слова створив сам автор).

Арфами, арфами —

золотими, голосними обізвалися гаї

Самодзвонними:

Йде весна

запашна.

Квітами- перлами

Закосичена.

Думами, думами —

Наче море кораблями, переповнилась блакить

Ніжнотонними:

Бій буде Вогневий!

Сміх буде, плач буде

Перламутровий.

3.       Утворіть власні складні слова зі сполучними о, е, є.

І. Грабар. Травневий вечір. (Фрагмент). 1905р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити