Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ


§ 23 Правопис складних слів разом і через дефіс


Пригадаймо!

1. Чим відрізняється складне слово від простого?

2. Зі скількох основ може складатися складне слово?

3. Як пишуться складні слова зі сполучними звуками?

Запам’ятаймо!

Пишуться разом:

1) складні слова, утворені від словосполучень, у яких є головне і залежне слово

великодушний — велика душа, шестиденка — шість днів

2) слова з першою частиною авіз-, авто-, аеро-, аудіо-, біо-, гідро-, гіпер-, кіно-, макро-, мікро-, мега-, супер-, теле-, тепло-, термо-, фото-

аеродром, біосфера, мегаполіс, кінотеатр

3) складні слова, які починаються з дієслова, що звучить як наказ

горицвіт,зірвиголова, перекотиполе

Пишуться через дефіс:

1) складні слова, між частинами яких можна поставити сполучник і

фізико-математичний (фізичний і математичний), народно-визвольний (народний і визвольний)

2) слова, що означають одне поняття; народнопоетичні назви казкових персонажів тощо

євшан-зілля (полин), щастя-доля (талан), хліб-сіль (ознака гостинності), батько-мати (батьки); брати-місяці, жар-птиця; Десна-ріка

3) складні слова, утворені повторенням синонімів, антонімів, тих самих слів

тишком-нишком, більш-менш, тихо-тихо

4) складні прикметники, що означають відтінки кольору або смаку, проміжні сторони світу

світло-синій, жовто-зелений, кисло-солодкий, північно-західний Винятки: жовтогарячий, червоногарячий

3) слова, що означають професії, спеціальності, вказують на один предмет

учитель-фізик, лікар-стоматолог, шафа-купе, диван-ліжко

6) слова з першою частиною віце-, екс-, максі-, міні-, міді-

віце-прем’єр, екс-чемпіон, максі-мода, міні-футбол, міді-спідниця

183

1. Утворіть і запишіть складні слова від частин складних слів. Поясніть правопис. У дужках уточнено, що означають ці частини.

Бібліо (книжка), кіло (тисяча), біо (життя), логія (наука), гео (земля), скоп (розгляд), грама (запис), тека (зібрання), граф (писання), теле (далеко), графія (опис), фон (звук).

2. Складіть 3-5 речень з утвореними словами.

184

Спишіть текст, записуючи складні слова разом або через дефіс.

Олександр Довженко — гордість українського народу. Письменник/новатор. художник режисер, все/бічно освічена людина.

Митець убачав роль мистецтва в тому, щоб утверджувати безсмертя народу, прославляти людину/творця (За О. Бабишкіним).

185

Прочитайте речення з творів О. Довженка. Випишіть складні слова. Поясніть правопис.

1. Це історія українського народу, народу-трудівника, народу-воїна, що цілі віки бився, як лев, за свою свободу. 2. Трава була висока і густа-прегуста. 3. Він мовчки взяв повід і повів чотириногого товариша. 4. Довго-довго, не один десяток років буде проводжати мене мати, дивлячись крізь сльози на дорогу… 5. Сінокіс у нас був гуртовий.

186

1. Накресліть у зошитах таблицю й запишіть подані слова у відповідні колонки.

Зовнішньо/політичний, довго/довго, аеро/порт, чорно/вусий, екс/чемпіон, авто/салон, російсько/мовний, срібло/золото, овоче/сховище, водо/лаз, народ/трудівник, авто/ритетний, абрикосово/полуничний, нафто/переробний, авто/перегони.

Пишуться разом

Пишуться через дефіс2. Якщо ви правильно виконали завдання, то з перших букв слів отримаєте назву твору О. Довженка.

187

Утворіть складні прикметники від поданих сполучень слів. Запишіть.

Фрукти і овочі, легкі крила, білий сніг, сині очі, культура і освіта, різні кольори, кислий і солодкий, середні віки, червоний і жовтий, жовтий і гарячий.

Усміхнімося!

188

1. Прочитайте текст.

Розмова двох подруг, колишніх однокласниць.

— Ти чула, що Микола Перекотиполе став футбольним суддею?

— Нічого дивного. Він у школі весь час свистів на уроках фізкультури…

2. Знайдіть складні слова і поясніть їх правопис.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити