Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ІМЕННИК


§ 30 Рід Іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників


Запам’ятаймо!

Більшість іменників належать до певного роду: чоловічого, жіночого, середнього. Показником роду може бути закінчення іменника в називному відмінку однини. Не мають роду іменники, що вживаються тільки в множині.

Чоловічій рід

Жіночий рід

Середній рід

1. Нульове закінчення: онук, дощ, Іван

1. -о: краса, родина, Галини

1. -о: суспільство, озеро, дно

2. -о: батько, Дніпро

2. -я: пісня, доля, Юлія

2. -е: море, місце, видовище

3. -е: вовчище, котище

3. Нульове закінчення: честь , мужність , любов

3. -я: зілля, сузір’я, немовля

4. -а: Микола, друзяка

4. Іменник мати

4. -а: ведмежа, курча, коліща

5. -я: ІлляДеякі іменники мають спільний рід. Це стосується назв людей за їхніми рисами характеру, поведінкою, професією (невдаха, причепа, соня, ябеда, роззява, листоноша, голова в значенні «керівник»). Визначається рід таких іменників за зв'язком слів у реченні. Наприклад: Сергійко — відомий соня (чол.). Маринка — відома соня (жін.).

231

Прочитайте речення. Визначте рід виділених іменників. Складіть речення, у яких ці іменники мали б інший рід.

1. І чого цей базіка все язиком меле? (Б. Грінченко). 2. Не думайте, будь ласка, що Ніна плакса. Ні… Вона ніколи даремно не рюмсає (О. Копиленко). 3. Чисто на сміх та на глум зробила доля його наймитом. бідолахою, без поля і ріллі, без хати і роду (І. Франко). 4. Невтомний трудяга вітер допомагав вітрильникові (М. Ткаченко).

1. Прочитайте уривок із вірша В. Симоненка «Стільки в тебе очей…».

232

Випишіть іменники, визначте рід.

Не шукаю до тебе ні стежки,

ні броду — ти у грудях моїх,

у чолі і в руках.

Упаду я зорею,

мій вічний народе,

на трагічний і довгий

Чумацький твій Шлях.

2. Складіть і запишіть твір-мініатюру «Я — громадянин (громадянка) України».

233

1. Спишіть уривок з інтерв’ю В. Симоненка кореспондентові радіо після виходу у світ дебютної збірки «Тиша і грім» у 1962 р.

Що я можу сказати про себе?

Ще так мало прожито і так мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю.

Найбільше люблю землю, людей, поезію і… село Біївці на Полтавщині, де мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть.

Найдужче боюся нещирих друзів…

2. Випишіть іменники жіночого роду, поставивши їх у називному відмінку однини. Визначте закінчення.

234

Складіть і запишіть речення зі словосполученнями веселий базіка, невтомна базіка, маленька плакса, невгамовний плакса.

235

1. Утворіть від поданих слів (де це можливо) іменники — назви професій жінок. Запишіть утворені пари слів, позначаючи в них суфікси.

Фрезерувальник, менеджер, учитель, провайдер, рахівник, адвокат, токар, секретар, контролер, бухгалтер, касир, редактор, продавець, ткач, економіст, юрист.

2. Які з названих професій вам відомі? Розкажіть про них.

Це цікаво!

Терміни «чоловічий рід», «жіночий рід», «середній рід» прийшли до нас із грецької граматики. У V ст. до н. е. філософ Протагор запропонував поділяти всі іменники на три роди.

Не всі мови мають категорію роду. Наприклад, у турецькій та узбецькій мовах немає родів.

236

1. Прочитайте уривок з вірша В. Симоненка.

Ти лежиш іще впоперек ліжка —

Ну до чого мале й чудне!

А до тебе незримі віжки

Прив’язали цупко мене.

Кажуть, носа ти вкрав у баби,

Губи й ноги забрав мої,

Взяв у матері синю звабу

І в очах своїх затаїв.

Спи, грабіжнику мій кирпатий,

Сумнів диханням розігрій.

Я тобі стану в голови слати

Найніжніші подушки мрій.

2. Доберіть до виділених слів спільнокореневі іменники. Запишіть їх, визначте рід.

Запам’ятаймо!

Іменники, що не змінюються за відмінками, належать до незмінюваних іменників. Це слова іншомовного походження, абревіатури, жіночі прізвища на приголосний та -о. наприклад: леді, фрау, кенгуру, поні, інтерв’ю, кафе, Перу, ГЕС, АТП, Ольга Бондар, Марія Бойко.

Рід незмінюваних іменників

Правило

Приклади

1. Назви осіб мають рід відповідно до статі.

поважна фрау, молода леді

2. Назви тварин звичайно мають чоловічий рід (можливе розрізнення за статтю).

швидкий поні, весела шимпанзе (про самицю)

3. Назви неістот належать до іменників середнього рож.

справедливе журі, тепле кашне

4. Рід власних назв визначається за загальною назвою (місто, озеро, ріка, острів).

вечірнє Тбілісі (місто), мальовниче Тахо (озеро), гірська Тахо (ріка), цей Кюсю (острів)

3. У складноскорочених іменниках рід визначається за родом головного слова.

нова АТС (станція), замаскований КП (пункт), престижний ВНЗ (заклад)

237

Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Йому подобається (просторий) купе. 2. Нам запропонувати (ресторанний) меню. 3. Дітям подобається (цирковий) поні. 4. (Маленький) колібрі зависає над квіткою, п’ючи нектар. 5. У газеті надруковано (офіційний) комюніке.

238

1. Розшифруйте абревіатури. Визначте рід складноскорочених іменників.

ГЕС, ООН, ВНЗ, УТ.

2. Складіть і запишіть речення зі складноскороченими іменниками.

239

1. Спишіть слова. Підкресліть у кожному рядку «зайве» слово. Поясніть свій вибір.

1. Говерла. Голландія. Гродно.

2. Муфта, мусон, мулат.

3. Парі, попурі, парад.

4. Суми, Сумщина, Карпати.

5. Няня, щеня, оленя.

2. Складіть речення з іменником, який не має категорії роду.

240

1. Розгадайте загадки. Визначте рід слів-відгадок.

1. Горбатий мішок на чотирьох стовпах стоїть.

2. У воді купалася, а сухою зосталася.

3. Удень мовчить, а вночі кричить.

4. Ходить по городу кожух та свитина.

2. Доберіть три загадки, до яких слова-відгадки були б чоловічого, жіночого та середнього роду.

241

1. Прочитайте вірш Г. Чубач. Випишіть незмінювані іменники, визначте рід.

Овочеве їм рагу,

Запиваю чаєм.

Пригостив би кенгуру.

Та його — немає.

Потім з'їм іще желе.

А після обіду

Сядем з другом у метро

і в кіно поїдем.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити