Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ІМЕННИК


§ 32 Відмінки іменників


Пригадаймо!

Що таке форма слова? Це те саме слово, яке змінило своє закінчення, щоб поєднатися з іншими словами й утворити речення. Утворення нової форми іменника, тобто зміна його закінчення, називається відмінюванням. або змінюванням за відмінками.

В українській мові сім відмінків: називний (Н. в.), родовий (Р. в.), давальний (Д. в.), знахідний (3. в.), орудний (О. в.), місцевий (М. в.), кличний (Кл. в.). Іменники відмінюються в однині й множині.

251

1. Відгадайте загадки.

1. Малеча Києвом гуляла,

усе навколо розглядала.

«Що те? Хто це?» — питала.

Дніпро, Майдан, каштани, магазин.

Вони користувались відмінком ….

2. Зимі не треба дощику,

а літу — вітру шквального.

Кому? Чому? Що треба,

спитаєм у….

2. Про які відмінки не згадувалось у загадках? Заповніть у зошиті таблицю відомостями про відмінки.


Назва відмінка

Питання

Приклади

однина

множина

Запам’ятаймо!

Називний відмінок однини — це початкова форма іменника. Називний і кличний відмінки — прямі. Решта відмінків — непрямі. Непрямі відмінки можуть уживатися з прийменниками.

Відмінок

Прийменники

Приклади

Родовий

без, біля, від, до, для, з-за, між, після, проти

стежка до школи, їжа для немовлят

Давальний

всупереч, навздогін, назустріч, наперекір

приїхав усупереч негоді

Знахідний

крізь, в (у), за, на, над, по, про, через, понад, поза

стукає у вікно, іти через ліс

Орудний

між, поміж, з, за, перед, під, проміж

розмова з друзями, видніється за гаєм

Місцевий (не вживається без прийменника)

в (у), на, по, об, при

сидить при дорозі, ваза на столі

252

Утворіть і запишіть 7-8 словосполучень, у яких залежне слово стоїть у родовому відмінку з прийменником.

Зразок. Береза біля воріт.

253

Спишіть текст. Над кожним іменником надпишіть форму відмінка.

Іван Пулюй. Це ім'я повертається до нас із забуття, як і багато інших постатей, яскравих і непересічних, які не з власної волі змушені були працювати поза межами України. Наш видатний співвітчизник займався фізикою, математикою, астрономією. Володів п'ятнадцятьма мовами. Був відомим педагогом, політиком, громадським діячем. Праці Івана Пулюя, талановитого фізика, відкривача ікс-проміння, вдумливого філософа, щирого українського патріота, є актуальними і сьогодні, коли наша держава утверджує свою незалежність (За В. Шендеровським).

Пригадаймо!

Жіночі прізвища на приголосний та -о не відмінюються: без Ірит Багай, з Вікторією Петренко; більшість абревіатур: на АТС, у ВМС (але в ТЮГу); іншомовні слова з кінцевим голосним: меню, кіно (але пальта, пальтом).

Відмінок цих іменників визначається за допомогою питання, на яке вони відповідають у реченні.

Іван Пулюй

254

1. Назва пори року, що настає після зими (Кл. в. одн.). 2. Приміщення, де зібрано книжки, журнали, газети (Н. в. мн.). 3. Будинок у передмісті, де сім'я відпочиває влітку (Зн. в. одн.). 4. Грошова одиниця, яка зроблена з металу (Д. в. одн.). 5. Пристрій, за допомогою якого можна розглядати предмети, що не розрізняються неозброєним оком (Н. в. одн.). 6. Установа, у якій зберігаються великі суми грошей (Р. в. мн.). 7. Швидкісний вид транспорту, що рухається під землею (не відмінюється). 8. Розділовий знак, що ставиться між однорідними членам: речення або частинами складного речення (Р. в. мн.).

255

Спишіть слова. Підкресліть у кожному рядку «зайве» слово. Поясніть свій вибір.

1. Морозиво, небо, молоко, кіно.

2. Мрією, країною, планети, морем.

3. На вікні, у кабінеті, пісні, при клубі.

Це цікаво!

256

Прочитайте текст. Провідміняйте в однині та множині виділені слова.

Зараз важко уявити медицину без використання невидимих променів, або, як ми звикли називати їх. рентгенівських. Ці промені можуть проходити крізь предмети, залишаючи їхні знімки. Це допомагає лікарям встановлювати діагноз. Історія рентгенівських променів почалася понад сто років тому. У 1901 році Вільгельм Конрад Рентген отримав Нобелівську премію за відкриття променів, які тепер названі його ім’ям. Проте сьогодні всім відомо, що саме Іван Пулюй заклав підгрунтя цього відкриття. Український фізик ще в 1896 році просвітив новонароджену дитину таким способом, що можна було бачити хребет і грудну клітку.

Запам’ятаймо!

Щоб не помилятися при визначенні відмінка іменника, потрібно ставити обидва питання: для істот і неістот.

Наприклад: Блискавка (хто? що?) (Н. в.) освітила весь дім (кого? що?) (Зн. в.).

257

Спишіть текст, поставивши слова в дужках у потрібному відмінку

Часто природа обдаровує (людина) багатьма (таланти). Іван Пулюй був прекрасним (учений), знав п'ятнадцять (мови), займався перекладацькою (діяльність). А в 1869 (рік) доля звела докупи двох геніальних (люди) — Івана Пулюя та Пантелеймона Куліша. Вони мріяти дати українському (народ) Біблію. Палкі патріоти твердо вірили, що народ, який має (Біблія) власною (мова), буде вічним і незнищенним Цей переклад уперше вийшов друком у (Відень) 1903 року і перевидавався пізніше багато разів у (Берлін, Нью-Йорк, Лондон). А у 2000 році був перевиданий і в (Україна).

258

Спишіть вірш Г. Чубач. Визначте відмінки слів, які мають лише форму множини.

Наш кіт

На подвір'ї дві ворони

З миски їли макарони.

На ворота кіт наш сів

і на сонці спинку грів.

Раптом двері заскрипіли —

дві ворони полетіли.

Ну а кіт наш втік до хати

і почав вершки лизати.

259

1. Поставте подані іменники в кличному відмінку. Запишіть.

Сестра, Іван, Вікторія, бабця, батько, Галина Андріївна, подруга, онучок, друг, побратим, пан Президент.

2. Складіть і запишіть із словами 4 речення. Поясніть розділові знаки.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити