Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ІМЕННИК


§ 35 Відмінювання Іменників II відміни Пригадаймо!


1. Іменники якого роду належать до II відміни? Наведіть приклади.

2. Які закінчення в початковій формі мають іменники чоловічого роду, що належать до II відміни?

3. Які закінчення в початковій формі мають іменники середнього роду, що належать до II відміни?

Запам’ятаймо!

Залежно від кінцевого приголосного основи іменники II відміни поділяються на групи.

Група

Приголосний, на який закінчується основа слова в початковій формі

Приклади

Тверда

твердий нешиплячий

барвінок, дядько, озеро

М'яка

✵ м'який;

✵ твердий нешиплячий в іменниках середнього роду (із закінченням -е)

учитель, Андрій, почуття; море, поле;

Мішана

твердий шиплячий

аркуш, кущ, вуж, тече, селище.

277

Запишіть за зразком іменники II відміни, розподіливши їх на групи. Зразок

Іменники II відміни

Тверда група

М’яка група

Мішана група

будинок …

буревій…

прізвище…

Стрибок, зілля, князь, морозиво, ліцей, збіжжя, берег, узгір'я, сценарій, побачення, обличчя, стиль, автограф, банк, око, гурт, віск, Париж, льон, вантаж, мед, колесо, ключ, вугілля, фонд, хист, Дніпро, салют, щастя.

Зразки відмінювання іменників твердої групи

Відмінок

Число

однина

множина

Н.в.

хвіст

дядько

озеро

хвости

дядьки

озера

Р.в.

хвоста

дядька

озера

хвостів

дядьків

озер

Д.в.

хвосту (-ові)

дядькові (-у)

озеру

хвостам

дядькам

озерам

Зн. в.

хвіст

дядька

озеро

хвости

дядьків

озера

Ор. в.

хвостом

дядьком

озером

хвостами

дядьками

озерами

М. в.

на (у) хвості

на (у) дядькові

на (в) озері

на (у) хвостах

на (у) дядьках

на (в) озерах

Кі. в.

хвосте

дядьку

озеро

хвости

дядьки

озера

278

Спишіть текст, поставивши слова в дужках у потрібному відмінку. Позначте в цих словах закінчення.

Михайло Остроградський народився у 1801 (рік) на Полтавщині. До восьми (роки) ріс серед селянських дітей. Потім було навчання в гімназії. Пізніше (Михайло) віддали до Харківського (університет). Це визначило долю майбутнього вченого. Талановиті викладачі пробудили в (Михайло) любов до математики. Остроградський сам став визначним (математик), палким (пропагандист) знань, прекрасним (лектор).

Зразки відмінювання іменників м’якої групи

Відмінок

Число

однина

множина

Н. в.

гай

гість

знання

гаї

гості

знання

Р. в.

гаю

гостя

знання

гаїв

гостей

знань

Д.в.

гаю

гостеві (-ю)

знанню

гаям

гостям

знанням

Зн. в.

гай

гостя

знання

гаї

гостей

знання

Ор. в.

гаєм

гостем

знанням

гаями

гостями

(гістьми)

знаннями

М. в.

на (у) гаю (-ї)

на (у)

гостеві (ю)

на (у) знанні

на (у) гаях

на (у)

гостях

на (у) знаннях

Кл. в.

гаю

гостю

знання

гаї

гості

знання

279

1. Закінчіть математичні твердження. Запишіть.

Ділення перевіряється….

Додавання перевіряється….

При множенні на нуль отримуємо….

2. Визначте відміну, групу та відмінок іменників.

280

Прочитайте текст. Випишіть іменники ІІ відміни м’якої групи. Один з цих іменників провідміняйте в однині та множині.

Останні місяці свого життя Михайло Васильович Остроградський жив у Полтаві. Тут він зустрів і своє шістдесятиріччя. З ювілеєм видатного вченого вітав увесь світ. «Історія завжди буде вдячна Вам за молоду зміну вітчизняної науки», — зазначали друзі-науковці.

Запам’ятаймо!

Зразки відмінювання іменників мішаної групи

Відмінок

Число

однина

множина

Н.в.

дощ

Явище

дощі

явища

Р. в.

дощу

явища

дощів

явищ

Д.в.

дощу (-еві)

явищу

дощам

явищам

Зн. в.

дощ

явище

дощі

явища

Ор. в.

дощем

явищем

дощами

явищами

М. в.

на (у) дощі (-у)

на (у) явищі

на (у) дощах

на (у) явищах

Кл. в.

дощу

явище

дощі

явища

281

Розгадайте ребуси. Слова-відгадки провідміняйте.

282

Доберіть із словника(на ваш вибір) 10 іменників II відміни мішаної групи.

Запам’ятаймо!

Іменники II відміни, як правило, у давальному та місцевому відмінках однини мають паралельні форми (два варіанти) закінчень. Паралельні закінчення урізноманітнюють мову.

Наприклад: пану Романові; на панові Романі.

283

1. Спишіть словосполучення, поставивши слова в давальному відмінку однини. Використовуйте паралельні форми закінчень для урізноманітнення мови.

Син Дмитро, брат Андрій, кум Іван, племінник Федір, добродій Петро, друг Сашко.

2. З двома словосполученнями складіть і запишіть речення.

284

Спишіть текст. В іменниках ІІ відміни визначте відмінок, групу, число.

Цих людей єднала любов до рідної землі, її мови, пісні та думки про визволення українського народу. Геніальний математик Михайло Васильович Остроградський і геніальний митець (письменник, художник) Тарас Григорович Шевченко багато років товаришували. Познайомив їх у 1837 році Василь Андрійович Жуковський, Тарас Шевченко був не тільки геніальним поетом. Він цікавився і суспільними, і точними науками.

У Петербурзі Тарас відвідував лекції лицаря чисел Остроградського з астрономії, математики, фізики. А коли поет хворів, Михайло Васильович годинами просиджував біля нього (За В. Шендеровським).

Добірні зерна мови

285

1. Прочитайте діалог за ролями. Із скількох реплік він складається?

Дмитрик. Кажуть: «наговорила сім мішків гречаної вовни».

Бабуся. Наговорити сім мішків гречаної вовни — це казати багато, але все не до ладу.

Яся. А чому саме сім мішків і саме гречка?

Бабуся. Сім — аби підкреслити, що багато. Сім в українському фольклорі — символічне число, воно трапляється в казках, прислів'ях, приказках. А гречка — споконвічна їжа українців, тому народ створив про неї багато образних висловів.

2. Пригадайте фразеологізми, у яких уживаються слова сім, гречка, гречаний.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити