Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ІМЕННИК


§ 38 Особливості написання іменників у кличному відмінку


Пригадаймо!

1. Яку раль виконує кличний відмінок у спілкуванні?

2. Складіть і розіграйте короткі діалоги, у яких ви звертаєтеся до вчителів, однокласників, називаючи їхні імена в кличному відмінку.

304

1. Визначте, до яких казок створив художник ці малюнки. Запишіть, як звертаються один до одного герої цих казок.

2. Знайдіть у текстах творів, які ви вивчаєте на уроках літератури, іменники в кличному відмінку. Запишіть їх у називному та кличному відмінках.

Запам’ятаймо

Кличний відмінок позначає звертання до певної особи чи предмета.

Іменники I. II та III відмін в однині мають у кличному відмінку різні закінчення: -о, -е, -е, -у, -ю. На вибір закінчення впливає твердість чи м’якість приголосного іменникової основи, рід іменника.

Форма кличного відмінка іменників середнього роду II відміни збігається з формою називного відмінка: озеро, море.

Форма кличного відмінка іменників IV відміни однини збігається з формою називного відмінка: дитя, дівча, хлоп’я.

Форма кличного відмінка множини іменників усіх відмін збігається з формою називного відмінка: сестри, брати, матері, малята.

Закінчення іменників у кличному відмінку

Власні й загальні іменники жіночого й чоловічого роду на -а:

Тетяна — Тетяно, Микола — Миколо, учителька — учителько, газда — газдо

1. Іменники жіночого та чоловічого рож на -я: учениця — ученице, праця — праце, тесля — тесле.

2. Іменники жіночого роду на -а перед шиплячим: калюжа — калюже, круча — круче, душа — душе.

3. Іменники чоловічого роду з твердим кінцевим приголосним основи перед нульовим закінченням: Іван — Іване, актор — акторе, столяр — столяре, друг — друже.

Власні та загальні іменники жіночого роду на -я, що стоїть після голосного: Соломія — Соломіє, Зоя — Зоє, мрія — мріє.

1. Деякі іменники чоловічого роду з твердим кінцевим приголосним основи та нульовим закінченням або закінченням -о: син — сину, тато — тату.

2. Іменники чоловічого роду з пестливими суфіксами -к, -ок, -ик і суфіксами -ник, -ач: котик — котику, синок — синку, хлопчик — хлопчику, Романчик — Романчику, будівельник — будівельнику, глядач — глядачу.

3. Іменники чоловічого роду II відміни, основа яких закінчується на -ш, -щ: товариш — товаришу, дощ — дощу.

4. Власні імена чоловічого рож на -г, -х: Генріх — Генріху, Людвіг — Людвігу.

1. Пестливі загальні назви жіночого рож на -я: бабуся — бабусю.

2. Власні та загальні назви чоловічого рож з м’яким кінцевим приголосним основи: Юрій — Юрію, Василь — Василю, місяць — місяцю, соловей — солов’ю.

3. Іменники чоловічого рож м'якої груші на -р: Ігор — Ігорю, шахтар — шахтарю.

305

Запишіть іменники в кличному відмінку й поясніть уживання закінчень.

Хлопець, дочка, мандрівник, інженер, професор, корова, синиця, мрія, тато. Ілля. Юрко. Олеся. Любов. Петро, математик, громадянин, фермер, футболіст, Артем, Марина, Стефанія, Богдан, Маргарита, Надія, Андрій, Соломія, Сергій, Василь, татусь, кондуктор, українець, козак, дівчина, водій, Дніпро, пан, душа, чародій, казкар, земля, мисливець, корабель.

306

Накресліть у зошитах таблицю. Доповніть її прикладами, скориставшись словником власних імен.

Кличний відмінок власних імен людей

Закінчення

Приклади

Миколо!…

Петре!…

Левку!…

Сергію!…

307

1. Запишіть форми кличного відмінка від іменників — назв родичів.

1. Тітка, тітонька, тіточка. 2. Племінник, племінничок, племінниця. 3. Похресник, похресничок, похресниця. 4. Кузина, кузиночка, кузинонька. 5. Сват, сваха, свашенька. 6. Зять, зятик, зятьок. 7. Кум. кумась, кумцьо, кума, кумася, кумонька. 8. Мати, матуся, мамуня, мамця, мамуся, матусенька.

2. З'ясуйте лексичне значення незрозумілих вам слів.

308

Запишіть за зразком цитати з українських пісень, у яких ужито кличний відмінок.

Зразок: Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці.

У звертаннях, що складаються з двох власних імен (імені та по батькові), обидва слова мають закінчення кличного відмінка: Іване Миколайовичу, Галино Василівно.

У звертаннях, що складаються з двох загальних назв в однині, кличний відмінок можуть мати обидва слова або тільки перше: пане бригадир(е), пане директор(е), пане посол.

У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, кличний відмінок має лише загальна назва. Прізвище ставиться у формі називного відмінка: пане Шевчук.

309

Складіть і запишіть речення з п’ятьма зверненнями (на вибір)

Шановна Наталіє Іванівно, любий друже, відважний козаче, славетний поете, мріє моя, панове українці, моя люба Софіє, свідомий громадянине, щастя моє, шановне панство, вельмишановний Сергію Олександровичу, шановний Президенте, пане полковнику, дорогенька Олено, поважне товариство, добродію, зіронько моя, високоповажний пане професоре.

Знайдіть і виправте помилки. Поясніть, у чому вони полягають.

310

1. Шановний учень, здайте контрольну роботу. 2. Пан водій, зупиніть таксі. 3. Друг, поділися цукерками. 4. Я люблю тебе, моя країна. 5. Дорогі мої Валерій та Андрій, вітаю вас зі святом. 6. Алло, бабуся!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити