Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ІМЕННИК


§ 41 Не з іменниками


Запам’ятайте!

З іменником частка не може писатися разом і окремо.

325

1. Прочитайте подані слова. Поясніть написання не.

Недолік, нежить, нездара, неук, неміч, нероба, немовля, неслух, негода, небилиця, невагомість, негайність, негідник, незабудка.

2. Складіть і запишіть речення з виділеними словами.

326

1. Розшифруйте рядки з віршів А. Кримського. Ключ до шифру: кожне число відповідає порядковому номеру букви в алфавіті.

2.       Поясніть орфограму «Не з іменниками».

327

Доберіть до поданих слів антоніми з не. Запишіть слова парами.

Бажання, вдячність, визнання, везіння, воля, дбайливість, довіра, доля, заможність, зацікавленість, звичність.

328

Запишіть текст, розкриваючи дужки.

У постаті Агатангела Кримського вражає (не)звичність, (не)ординарність захоплень. Він володів шістдесятьма мовами, був чудовим перекладачем із перської, таджицької, турецької, азербайджанської та інших мов. (Не)байдужість, а щире вболівання за Україну спонукало Кримського взяти участь у заснуванні Академії наук. Він відчував ( необхідність вивчення історії української мови, потребу упорядкування правопису, укладав словники, був редактором численних видань словників. праць із сходознавства. (Не)осяжність обдарування видатного українського філолога й сходознавця виявилася також у його письменницькій творчості (За В. Гуменюком).

329

1. Установіть відповідність між частинами прислів’їв. Запишіть прислів'я.

1  Не подарунок дорогий,

2  Не товар, що лежить.

3  Не дім господаря красить.

4  Не друг, хто медом маже,

5  Не приказка,

6  Не голова.

7  Не копиту кобила.

А а господар дім.

Б а друг, хто правду каже.

В а увага.

Г але правда.

Ґ а товар, що біжить.

Д а копито кобилі.

Е а два вуха і шапка зверху.

2. Поясніть орфограму «Не з іменниками».

Усміхнімося!

330

Прочитайте вірш Г. Фальковича. Знайдіть слова, які, на вашу думку, вигадав автор. Поясніть свій вибір.

Частка «не»

Фрося, Борчина сестра,

Не пішла до некрамниці,

Не купить неполуниці

І непляшку неситра.

І невафель некіло —

Не тому, що не було.

Річ у тім, що наша Фрося

Колупає пальцем в носі

Й дуже любить частку «не»,

Щоб робить нічого не.

Добірні зерна мови

331

1. Прочитайте текст Випишіть іменники. Визначте їх відміну та відмінок.

Рання весна в саду. Проти сонця вся полунична грядка зацвіла… кульбабами. Із жовтих квітів Ярослава сплела гарний вінок. А бабусі клопіт: треба полоти грядку, бо кульбаба засіє весь город.

Бабуся просить Дмитрика і Ясю:

— Повиривайте кульбабу. Вам це за виграшки, а врятуєте полуницю, зробите добру справу.

Дмитрик. Бабусю, а що таке — за виграшки?

Бабуся. Виграшки — те саме, що іграшки. Коли хочуть сказати, що можна щось зробити легко, не надриваючись, навіть із задоволенням, то кажуть: - «це буде за виграшки» -. Ось і ви, граючись, вирвете кульбабу й отримаєте приз — пиріжки.

Яся. Або коржі з маком.

2.       Пофантазуйте, чому квітка кульбаба має таку назву.

332

Розгадайте ребуси. Складіть і запишіть речення зі словами-розгадками.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити