Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ІМЕННИК


§ 42 Букви e, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -еє(о)


Пригадаймо!

1. Яка значуща частина слова називається суфіксом?

2. Якого значення надають словам вершечок, донечка суфікси -ечок-, -ечк-?

3. Якого значення надає словам картоплиння, гарбузиння суфікс -инн(я)?

333

Спишіть речення, вставляючи пропущені букви.

Павути..я зависло на похилених травах, упокоєно застигла в озерах, покритих лата..ям, осі..я вода, на далекім узлі..і і в променях сонця горять-палахкотять дуби яскравим багрянцем (О. Гончар).

Запам’ятаймо!

Іменникові суфікси

Правопис

Приклади

-ечок (-єчок), -ечк- (у зменшено- пестливих назвах)

е

мішечок, пиріжечок, краєчок, стежечка

-ичок, -ичк- (у зменшено-пестливих назвах, утворених від слів із суфіксами -ик, -иц(я))

и

котичок (котик), часничок (часник), паличка (палиця), розумничка (розумниця)

-инн(я) (у збірних назвах): -інн(я), -енн(я)

(у словах, утворених від дієслів)

-нн-

лушпиння, павутиння, сидіння, змужніння, зауваження, схвалення

-ен(я), -єн(я) (у назвах малят)

н

кошеня, цуценя, змієня

-ив(о) (у збірних назвах)

и

вариво, печиво, паливо Винятки: марево, маєво

334

Доберіть власні приклади до кожного типу орфограм, користуючись таблицею.

335

Складіть речення з іменниками дослідження, ластовиння, везіння, гудіння, пташеня, чаєня. Поясніть правопис цих іменників.

336

Утворіть спільнокореневі іменники, використовуючи суфікси з таблиці.

Обміліти, управляти, спростити, соняшник, морква, запросити, обчислити, уточнити.

Це цікаво!

337

Прочитайте текст. Поясніть написання іменників павутина і павутиння.

Павутина в 100 разів міцніша за сталеву нитку такої ж товщини. Павутина така тонка, що коли нею обв'язати земну кулю по екватору, то маса павутиння дорівнюватиме масі апельсина.

338

1. С пишіть уривок із поезії І. Драча. Поясніть правопис виділених слів.

Син мужицький. Золоте коріння.

Одчайдушна блискавка брови,

Спалах — і холуйське павутиння

Запалив пожаром голови.

2. Випишіть із підручника (на ваш вибір) десять іменників з орфограмами «Букви е, и, і в суфіксах -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)».

339

Запишіть слова, зашифровані в схемах

береж -ечок

палян

горщ

-ечок

крол

верш -ечок

стеж

-ечка-ечка


-ечка


ґудз -ичок

дон

яз

-ичок

свіч

вул -ичок

лис

-ичка-ичка


-ичка


сумлі -ння

кач

кос

-ння

ході

натхне -ння

гороб

зморщ -ечка

-ичок

річ -ичка

-ння

сестр -еня

гапл


слон


доруче

руч


бурі


зайче

-ечок

-ечка

-ичок

-ичка

-ння

-ня

ярл


діж


сун

-ечок

гач

-ечка

-ичок

іме

-ичка

Гуцуле

-ння

-ня

бал


лял


вод

340

Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. Позначте суфікси у виділених словах.

1. Любо було глянути на її дрібненькі, запечені на сонці руч..нята.

2. Колосся лоскоче спітніле лич..нько. 3. Повітря тремтить від спеки, і в срібнім мар..ві танцюють далекі тополі. 4. Дружно бігли мишасті кон..нята. 5. Усі такі веселі, гомонять, радіють свят..чку. 6. Вранці виплило ясне сон..чко на погідне небо. 7. Високі крислаті верби зеленою банею нависли над вул..чкою (За М. Коцюбинським).

Добірні зерна мови

341

1. Прочитайте текст. До якої ситуації з вашого шкільного життя можна застосувати вислів на вербі груші?

Дітей зацікавила груша, на яку прищепили плоди різних сортів. І колір, і розмір, і форма (а що вже й казати про смак!) грушок дуже відрізняються.

Яся. А взагалі — на будь-яке дерево можна прищепити грушу? Навіть на вербу?

Бабуся. Верба ж не садове дерево, на нього садівники не щеплять груші. Але груші іноді таки на вербі ростуть.

Дмитрик. Бабусю, це, мабуть, жарти. Так буває тільки в мові!

Бабуся. Авжеж. Кажуть «на вербі груші» про якусь нісенітницю.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити