Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ІМЕННИК


§ 43 Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ Іменникової форми


Запам’ятаймо!

Утворення імен по батькові

342

Прочитайте форми імен по батькові. Запам’ятайте правопис.

Віталій — Віталійович — Віталіївна Валерій — Валерійович — Валеріївна Геннадій — Геннадійович — Геннадіївна Микола — Миколайович — Миколаївна Олексій — Олексійович — Олексіївна Василь — Васильович — Василівна Дмитро — Дмитрович — Дмитрівна Лев — Львович — Львівна Павло — Павлович — Павлівна Тарас — Тарасович — Тарасівна Ярослав — Ярославович — Ярославівна

Деякі чоловічі імена по батькові мають паралельні форми: Лука — Лукич, Лукович; Сава — Савич, Савович.

343

1. Запишіть власне ім'я по батькові. Утворіть і запишіть форми імен по батькові від імен найближчих родичів.

2. Складіть і запишіть твір (5-7речень) про цікавий випадок із шкільного життя, використовуючи в ньому імена та по батькові ваших учителів.

344

Утворіть і запишіть жіночі та чоловічі імена по батькові від поданих імен.

Антон, Борис, Віталій, В’ячеслав, Гнат, Данило, Євген, Іван, Костянтин, Любомир, Михайло, Назар, Олександр, Петро, Святослав, Яків.

345

Складіть родовідне дерево вашої родини. Намалюйте його в зошиті, підпишіть імена та по батькові.

Запам’ятаймо!

Імена та по батькові відмінюються як іменники І або II відміни (залежно від закінчень).

Відмінок

Приклади

Н. в.

Наталія Петрівна

Яків Іванович

Любов Василівна

Р. в.

Наталії Петрівни

Якова Івановича

Любові Василівни

Д. в.

Наталії Петрівні

Якову Івановичу

Любові Василівні

Зн. в.

Наталію Петрівну

Якова Івановича

Любов Василівну

Ор. в.

Наталією Петрівною

Яковом Івановичем

Любов’ю Василівною

М. в.

на Наталії Петрівні

на Якові Івановичі

на Любові Василівні

Кл.в.

Наталіє Петрівно

Якове Івановичу

Любове Василівно

У давальному й місцевому відмінках можуть бути паралельні форми: (на) Василю (Василеві).

346

Спишіть текст, розкриваючи дужки.

14 листопада 1918 року гетьман Павло Скоропадський підписав Закон про заснування Української академії наук. Першим президентом одностайно обрали (Володимир Іванович Вернадський). Посаду віце-президента запропонували (Дмитро Іванович Багатій), а в ролі секретаря колеги побачили (Агатангел Юхимович Кримський).

347

Спишіть текст, розкриваючи дужки. З двох імен у дужках утворіть ім’я та по батькові.

Вернадський (Володимир. Іван) походить із давнього українського роду. Прадід (Іван, Никифор) навчався в Києво-Мопілянській академії. Дід (Василь, Іван) служив лікарем в армії. Батько після закінчення Київського університету Святого Володимира працював викладачем у Петербурзі, Харкові. Москві. Мати (Ганна, Петро) походить із козацького роду.

Запам’ятаймо!

Прізвища в українській мові належать до класу іменників.

За походженням, будовою та особливостями відмінювання їх поділяють на дві групи: а) прізвища іменникової форми: Кучеренко, Степанчук, Горобець, Кушнір, б) прізвища прикметникової форми : Швидкий, Садовський, Заньковецька.

Українські й інші слов'янські прізвища, що мають закінчення іменників І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища із закінченнями іменників ІІ відміни відмінюються за зразками відмінювання відповідних іменників II відміни:

Майборода — Майбороди, Майбороді, Майбороду …;

Гмиря — Гмирі, Гмирі, Гмирю, Гмирею … ;

Гнатюк — Гнатюка, Гнатюкові (Гнатюку) …;

Заєць — Зайця, Зайцеві (Зайцю) … ;

Іваньо — Іваня, Іваньові (Іваню)…;

Панібудьласка — Панібудьласки, Панібудьласці…;

Симоненко — Симоненка, Симоненкові (Симоненку) ….

Жіночі прізвища на приголосний та -о, -й не відмінюються: Марії Сеник, Надії Балій, з Ніною Байко. Аналогічні чоловічі прізвища відмінюються як відповідні іменники: Василя Сеника, Михайлові Балієві, з Андрієм Байком.

348

З’ясуйте, чи є у вашому класі учні з прізвищами іменникової форми. Запишіть їхні прізвища в родовому й орудному відмінках.

349

Випишіть прізвища, які не відмінюються. Обґрунтуйте свій вибір.

Олійник Василь, Решетуха Анастасія, Оліярчик Остап, Ткаченко Надія, Довгаль Ірина, Костенко Гордій, Опанасенко Ганна, Гайдамака Валерій, Гайда Наталя, Кравченко Галина, Демчук Надія, Зварич Василь. Кодлюк Ярослава, Овчинник Володимир, Тераз Мар'яна, Логош Дмитро, Мітченко Юлія, Міщук Ольга, Когут Віра, Наливайко Теофіл, Бойченко Марія, Бесараб Антон, Миколайчук Руслана.

350

Складіть речення з прізвищами так, щоб вони стояли в жіночому й чоловічому роді в родовому та орудному відмінках.

Твердохліб, Смолій, Грушко.

351

1. Прочитайте вірш Г. Фальковича. Випишіть іменники II відміни в три колонки за групами — тверда, м’яка, мішана.

Іменник

Тиша. Сон. Будильник. Ранок.

Мама. Тато. Джек. Сніданок.

Сумка. Термос. Ковбаса.

Ліфт. Автобус. Шлях. Краса.

Стежка. Ліс. Дуби. Ялиці.

Вуж. Гриби. Пташки. Суниці.

Білка. Небо. Синь. Роса.

Тиша. Термос. Ковбаса.

Комарі. Вогонь. Димок.

Шлях. Автобус. Ліфт. Замок.

Ванна. Мило. Ліжко. Сон.

Джек зітхає, наче слон.

2.  Випишіть і провідміняйте іменник III відміни.

3.  Випишіть іменник, утворений способом переходу слова з однієї частини мови в іншу.

352

1. Прочитайте вірш Г. Чубач. Іменників яких відмін немає у вірші?

Оленя одне блукало,

Оленя когось шукало.

Оля Олю запитала:

— А кого воно шукало?

Оля Олі говорила:

— А матусю свою милу!

2. Випишіть виділене слово. Доберіть до нього омонім (іменник, що позначає мийний засіб).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ № 1

353

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).

1.    Іменник — це самостійна частина мови, що означає

А ознаку предмета

Б дію предмета

В предмет

2.    Іменник відповідає на питання

А хто? що?

Б який? чий?

В скільки? котрий?

3.    Іменник у реченні може бути

А обставиною і означенням

Б підметом і присудком

В будь-яким членом речення

4.    Усі слова — іменники в рядку

А науковий, научити

Б наука, науковець

В по-науковому, научений

5.    Усі іменники належать до власних назв у рядку

А кобзар, сокіл, Прип'ять

Б «Кобзар», «Сокіл», Ірпінь

В земля, Земля, місяць

6.    Усі іменники належать до спільного роду в рядку

А листоноша, лівша, забіяка

Б мряка, каша, нероба

В зілля, дівча, хлоп'я

7.    Іменник, що має форму тільки множини, у рядку

А морозиво

Б граблі

В лопати

8.    Не вживається без прийменника відмінок

А називний

Б родовий

В місцевий

9.    Незмінюваний іменник у рядку

А олівець

Б олів'є

В омар

10.    Усі іменники належать до IV відміни в рядку

А оселя, теля, стеля

Б оленя, коліща, хлоп'я

В мрія, історія, ім'я

11.    На м'яку, тверду та мішану групи поділяються іменники відмін

А першої і третьої

Б першої і четвертої

В першої і другої

12. Іменник велич утворено способом

А префіксальним

Б суфіксальним

В безафіксним

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ No 2

354

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-6).

1.    Усі іменники — власні назви — написані правильно в рядку

А планета «Сатурн». Чорне море, місто Яготин

Б Верховна рада. Тарас Шевченко, чипси «Люкс»

В журнал «професор Крейд», Атлантичний океан, магазин «Мобілочка»

2. Закінчення родового відмінка однини іменників чоловічого роду ІІ відміни відповідають правопису в рядку

А тролейбуса, явору, сантиметра

Б Донбаса, Близького Схода, Ірана

В переїзду, твору, циркуля

3. Іменник III відміни, який в орудному відмінку однини має подовження приголосних, подано в рядку

А січ

Б юність

В мати

4. В усіх іменникових суфіксах пишеться -е- в рядку

А зверн..ння, ход..ння, вікон..чко

Б гус..ня. запізн..ння, діж..чка

В мерехт..ння, кол..во, мар..во

5. Чоловічі імена по батькові визначаємо за буквосполученнями

А -ович, -євич

Б -івна, -ївна

В -йович, -ович, -ич

6. Не з іменником пишеться окремо в рядку

А зимова (не)года

Б (не)правда, а брехня

В прикре (не)порозуміння


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити