Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ПРИКМЕТНИК


§ 45 Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні


Запам’ятаймо!

Прикметники за значенням поділяються на такі групи: якісні, відносні, присвійні.

Якісні прикметники відповідають на питання який? яка? яке? які? і називають ознаки предметів, що сприймаються через відчуття.

Відносні прикметники відповідають на питання який? яка? яке? які? і називають ознаку через відношення до предмета.

Відносні прикметники називають ознаку за відношенням до таких понять:

Присвійні прикметники відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї? і називають ознаку за належністю предмета кому-небудь.

Присвійні прикметники називають ознаку за незалежність

369

1. Запишіть прикметники в три колонки: а) якісні; б) відносні; в) присвійні.

Давній, дощовий, риб’ячий, одноманітний, український, Улянин, багатий, європейський, Йосипів, розумний, залізний, неньчин, огидний, липовий, удавів, білий, осінній, єнотів, успішний.

2. Якщо ви правильно виконали завдання, з букв, якими починаються слова в кожній колонці, складеться прислів'я. Поясніть його значення.

370

1. Спишіть текст. Над кожним прикметником напишіть його групу за значенням.

Видатний український художник Сергій Васильківський народився в мальовничому куточку України над тихою річкою Сіверський Донець. Містечко мало солодку назву Ізюм. Змалку Сергій любив слухати дідові розповіді про хоробрих козаків, а також про нелегкі чумацькі шляхи. Частими гостями в родині були кобзарі, від яких хлопчик навчився гри на бандурі. Народні перекази, материна пісня, природа — усе це пробудило в романтичній натурі Сергія майбутній талант художника.

2. Від виділених іменників утворіть прикметники. Запишіть їх.

3. Присвійний прикметник уведіть у словосполучення з іменниками олівець, ручка, оповідання.

371

1. Розгляньте малюнки. Запишіть прикметники, що виражають відношення предметів до матеріалу, з якого вони зроблені.

2. До якої групи належать ці прикметники? Складіть із ними речення.

3. Випишіть з орфографічного словника по п'ять якісних, відносних і присвійних прикметників.

Пригадаймо!

1. Що таке лексичне значення слова?

2. Які слова називаються багатозначними?

3. Що означає вислів слово вжите в переносному значенні?

372

 Утворіть словосполучення з прикметниками золотий, свіжий, які б уживалися в прямому й переносному значеннях. Складіть із ними речення.

Запам’ятаймо!

Прикметники часто вживаються в переносному значенні, тому вони мають властивість переходити з однієї групи за значенням в іншу.

Пряме значення

Переносне значення

Якісний прикметник

кисле яблуко

Відносний прикметник

кислий грунт

Відносний прикметник

шоколадний торт

Якісний прикметник

шоколадна засмага

Присвійний прикметник

заячий слід

Якісний прикметник

заячий характер

373

1. Утворіть із поданих іменників і прикметників словосполучення, у яких прикметники належали б до різних за значенням груп. Запишіть утворені словосполучення.

Зразок: залізні нерви — залізний замок.

Ведмежий, солодкий, сталевий, цукор, труба, барліг, життя, воля, послуга.

2. Складіть речення з утвореними словосполученнями.

374

Прочитайте текст. Випишіть виділені сполучення слів, визначте в них групу прикметників за значенням.

Сергій Васильківський любив малювати небо. Він робив це так майстерно, що сучасники називали його небесним, сонячним художником. Вражає рідкісне вміння митця передавати бездонну глибину повітряної блакиті. У ясний літній день його хмаринки легкі, кучеряві, грайливі.

Коли сонце заходить, вони стають олов’яними, застиглими. Якщо ж художник малює осіннє небо, то на його картинах бачимо похмурі, обважнілі хмари.

375

1. Розгляньте репродукцію картини С. Васильківського. Прочитайте текст.

З картини дивиться на нас сонячний широкий степ. Ніби чутно дзвінку пісню жайворонка. Легко, вільно дихається степовим повітрям: воно потужними потоками струмує на нас із картини незрівнянного Васильківського.

Художник жив нероздільним життям із природою, и звуками та барвами, і це відтворилося в його полотнах. Сергій Іванович був великим пейзажистом — його картини розкривають споконвічні таємниці життя, примушують услухатися в розкішну пісню солов'я та журне туркотіння горлиці…

2. Випишіть прикметники, визначте групи. Придумайте і запишіть словосполучення, у яких прикметники змінюють своє значення й переходять до іншої групи.

3. Складіть за картиною С. Васильківського «Козаки в степу» невеличкий твір (6-7 речень) із прикметниками, що належать за значенням до трьох основних груп.

376

Спишіть прислів'я. Визначте групи прикметників за значенням.

1. Багачева правда гірша за брехню. 2. На панську мудрість — мужицька хитрість. 3. Білі руки, а сумління чорне. 4. Правда гостра, як коса. 5. Молодий місяць не всю ніч світить. 6. Лице рум'яне, а серце кам'яне. 7. Від теплого слова і лід розмерзається. 8. І від солодких слів буває гірко.

377

1. Розшифруйте ребус. Запишіть розшифроване словосполучення. Визначте групу прикметника за значенням.

С. Васильківський. Козаки в степу. 1890 р.

2. Доберіть і запишіть словосполучення, у якому прикметник змінює своє значення й переходить в іншу групу.

Добірні зерна мови

378

1. Відтворіть діалог за ролями.

Родичі роздивляються фотографії.

Бабуся. Ну вже й Дмитро — викапана мама!

А Ясі почулося — «викупана мама».

Яся. До чого ж тут викупана?!

Бабуся. Ясюню, я сказала викапана, тобто Дмитрик дуже схожий на маму.

Яся. Якесь чудне слово — викапана. А про мене теж можуть сказати, що я — викапаний тато?

Дмитрик. Дивно… От коли кажуть: «схожий як дві краплі води», то це зрозуміло.

Бабуся. Справді, важко розрізнити дві краплі води: такі вони однакові, подібні, схожі між собою. Ми схожі на своїх найближчих родичів — маму, тата, сестру, брата, бабусю, діда, дядька, тітку. А коли дуже схожі, як дві краплі води, тоді кажуть «викапана мама», «викапаний тато».

Дмитрик. А. я зрозумів! Це так ніби намалювали портрет. Пам'ятаєш, Ясю, колись ми спостерігали, як працював художник? Мазок за мазком, крапля за краплею наносив він фарбу, аж поки не вималювалось обличчя. Краплинки, що лягали поряд, майже не відрізнялись одна від одної…

Яся. Із таких «кап-кап» і народився портрет. І слово тепер зрозуміле. Отож, Дмитрику, ти — викапана мама, а я — викапаний тато, бо я більше схожа на нього.

2. Поміркуйте, на кого з рідних і родичів ви схожі. Розкажіть про вашу схожість на когось, використовуючи прикметники.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити