Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ПРИКМЕТНИК


§ 46 Ступені порівняння якісних прикметників


Запам’ятаймо!

Якісні прикметники можуть виражати якість предмета більшою чи меншою мірою. Щоб визначити цю міру, потрібно порівняти кілька предметів із тією самою ознакою.

Кажемо: «цей дуб вищий», коли зіставляємо його з іншим дубом. Для того щоб сказати: «цей дуб найвищий», потрібно порівнювати щонайменше три дерева, з яких одне просто високе, друге — вище, третє — найвище.

Отже, якісні прикметники мають ступені порівняння: нульовий, вищий і найвищий. Відносні й присвійні прикметники не мають ступенів порівняння.

Ступені порівняння прикметників

Нульовий ступінь

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

початкова форма якісного прикметника

означає, що якість якогось предмета більша чи менша, ніж якість іншого предмета

означає, що якість якогось предмета виявляється в найвищій мірі

Творення ступенів порівняння якісних прикметників

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

379

Утворіть і запишіть просту форму вищого й найвищого ступенів порівняння від поданих прикметників.

Надійний, страшний, солодкий, геніальний, молодий, стрункий, морозний, ніжний.

380

Прочитайте слова. З кожного рядка випишіть прикметник. Утворіть складену форму вищого й найвищого ступенів порівняння, запишіть утворені форми.

1. Голосний, голосно, голосище, голосок.

2. Пух, пухнастий, пухом, розпушувати.

3. Кислий, кисло, кислота, кисляк.

Запам’ятаймо!

Складні випадки утворення вищого ступеня порівняння якісних прикметників

•   Випадання суфіксів:

-к-: солодкий — солодший;

-ок-, глибокий — глибший;

-ек-: далекий — дальший.

•   Зміна приголосних:

г, ж, з —> жч. дорогий — дорожчий,

тяжкий — тяжчий, близький — ближчий;

ст —> щ: товстий — товщий.

•   Особливий випадок зміни приголосних: вищий (від високий), кращий (від красивий).

Утворення від основи іншого слова: поганий — гірший, гарний — кращий, добрий — ліпший, малий — менший.

381

1. Прочитайте прислів'я. Випишіть якісні прикметники.

1. Хоч гірший, аби інший. 2. Час — найкращий лікар. 3. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. 4. Чуже завжди смачніше. 5. Здоров'я — найдорожчий скарб. 6. Діти — найбільша радість у світі. 7. Своя сорочка ближча до тіла. 8. Найвища школа — саме життя. 9. Одне сьогодні краще, ніж два завтра.

2. Розкажіть про способи творення ступенів порівняння цих прикметників.

Запам’ятаймо!

Якість предмета більшою чи меншою мірою можна виразити не лише через ступені порівняння прикметників, а й іншими способами. Наприклад, за допомогою:

•   суфіксів (малюсінький, вузенький, здоровенний);

•   префіксів (премодний, ультрановий, надзвуковий);

•   повторення слів (великий-великий, тонкий-претонкий);

     •  уживання прикметників із прислівниками (дуже сумний, зовсім дорослий, абсолютно зрозумілий).

Прикметники, утворені такими способами, не мають ступенів порівняння.

382

Доберіть по одному прикметнику із: а) суфіксами -еньк-, -енн-; б) префіксами ультра-, над-; в) повторенням слів; г) прислівником абсолютно. Складіть із ними зв’язний текст (5-7 речень) на самостійно обрану тему.

383

1. Прочитайте вірш Г. Фальковича. Випишіть прикметники, що виражають якість предмета більшою чи меншою мірою.

Горіхове лихо

Найлихіше з-поміж лих,

Влізло лихо на горіх,

Та й вмостилось на горісі,

Щонайвищому у лісі.

Ну, таке воно страшнюче,

Ну, таке гидке-гидюче,

Що зі страху, із журби

Затремтіли всі дуби.

А іще я чув, крім того,

Що за лихом, зла й німа,

Лазить погань мокронога —

Навіть назви їй нема…

Ой, не дурніший я за всіх —

Омину отой горіх,

Не піду у чорноліс,

Де горіх на лихо зріс.

Краще вдома у садочку

Вип'ю чаю в холодочку.

2. Підкресліть серед виписаних прикметників ті, які не мають ступенів порівняння.

І пензлем, і словом

384

1. Прочитайте текст. Доповніть його (усно) своїми враженнями про картину Ф. Кричевського «Автопортрет у білому кожусі».

Автопортрет — це завжди дуже уважний погляд художника на самого себе.

Розгляньмо уважно картину «Автопортрет у білому кожусі». Це полотно одного з видатних українських художників XX ст. Федора Кричевського, чи не найкраща з його робіт.

Велична, мов монумент, постать. У погляді — почуття власної гідності, надзвичайна внутрішня сила, життєва енергія, рішучість. Найпривабливішу красу й найвеличнішу силу випромінює автопортрет Ф. Кричевського.

Ця картина — своєрідний творчий вияв надпотужного таланту художника.

Ф. Кричевський. Автопортрет у білому кожусі. 1926 р.

2. Випишіть виділені слова й словосполучення. Підкресліть ті, що не є формами ступенів порівняння якісних прикметників.

3.  Пригадайте з уроків української літератури імена письменників, які були художниками й малювали автопортрети.

385

1. Прочитайте і відгадайте народні загадки.

1. Червона, солодка, пахуча, росте низько — до землі близько. 2. Золоте решето чорних хатинок повне. 3. Сам маленький, а шуба дерев'яна.

2. Випишіть якісні прикметники. Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння від них.

Це цікаво!

Є прикметники, які виражають стан людини, тварини, описують предмет однозначно. Так, лише в казці можна бути одночасно і взутим, і босим (пригадайте казку «Мудра дівчина»). А насправді певні ознаки (їх називають абсолютними) змінюватися не можуть: якщо в людини на ногах немає ніякого взуття, то назвати її менш босою чи більш босою не можна.

Отже, не мають ступенів порівняння якісні прикметники, що вказують на абсолютну ознаку: лисий, глухий, кульгавий, мертвий, босий, голошиїй, голомозий.

386

1. Відновіть за допомогою слів у правій колонці народні загадки. Відгадайте їх (підказка — у довідці).

•     … мішок на чотирьох стовпах стоїть.

•     … біс побіг у ліс.

•     Сам …, голос густий, дріб вибиває, дітей збирає.

•   Чорні, криві, від роду…. а стануть у ряд — враз заговорять.

Довідка: букви, заєць, верблюд, барабан.

2. Запишіть відновлені загадки.

3. Підкресліть якісні прикметники, що не мають ступенів порівняння. Усміхнімося!

— А тепер спробуйте розв'язати це завдання, — запропонувала вчителька, коли пояснила урок. — Ну, хто перший?

Не минуло й десяти секунд, як один з учнів підняв руку:

— Я вже!

— Що, розв'язав?!

— Та ні, спробував.

І пензлем, і словом

387

1. Розгляньте репродукцію картини Ф. Кричевського «Свати». Прочитайте текст. З’ясуйте значення виділених слів за словником.

Із гордовитою впевненістю сидять у святковому вбранні свати. Коричнева свитка старшого свата і темний гуцульський сердак молодшого. їхні білосніжні полотняні сорочки ніби пронизані найтоншими сонячними нитками. Щасливіших людей знайти важко.

А про старого свата можна сказати словами Олександра Довженка: «…І погляд очей, і величезні, мов коріння, руки такі ніжні, що, напевно, нікому й ніколи не заподіяли зла на землі, знали труд і мир, щедроти й добро».

2. Розгляньте схеми. Запишіть слова та їх сполучення, які є ступенями порівняння прикметників.

Ф. Кричевський. Свата. (Фрагмент). 1928р.

3. Опишіть характери героїв картини, використовуючи текст, репродукцію, схеми.

388

1. Прочитайте текст. Випишіть прикметник, ужитий у найвищому ступені порівняння. Яким способом він утворений?

Бабуся. Ясю! Дмитрику! Ви обіцяли сьогодні поприбирати в хаті.

Яся. Бабусю, найкращий день для прибирання — дощовий. А сьогодні погода видалася така гарна! Не хочеться бути в хаті.

Дмитрик. Ми краще підемо збирати яблука.

Бабуся. Ви ж учора не хотіли.

Яся. А тепер захотіли.

Бабуся. Оце вже справді — у вас сім п’ятниць на тиждень.

Дмитрик. Бабусю, а чому так кажуть?

Бабуся. Бо колись дуже давно по п'ятницях не працювали. Не дозволялося навіть прясти.

Яся. А що ж робили цього дня?

Бабуся. Сходилися на торг. Домовлялися, що беруть у когось товар у борг, а розплатитись обіцяли наступної п'ятниці. Але траплялися такі горе-купці, які борг так і не повертали, відкладаючи це з дня на день. Тому кожний день тижня нібито ставав обіцяною п'ятницею. Ось і з’явився вислів: «У нього сім п’ятниць на тиждень».

2.   Утворіть від виділених іменників прикметники. Складіть і запишіть із ними речення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити