Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ПРИКМЕТНИК


§ 49 Написання прикметникових суфіксів


Запам’ятаймо!

У прикметникових суфіксах -зьк-, -цьк-, -ськ- після з, ц, с завжди пишеться м'який знак.

У суфіксах -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк- після н завжди пишеться м'який знак.

Наприклад: слизький, співацький, пекарський, миленький, гарнесенький, жовтісінький, тонюсінький.

Схематично це можна зобразити так:

412

1. Утворіть і запишіть прикметники від поданих іменників.

Козак, господарство. Україна, француз, глядач, Запоріжжя, Львів.

2. Поясніть правопис суфіксів в утворених словах.

Запам’ятаймо!

Написання прикметникових суфіксів -ев-, -єв-, -ов-

Написання букв е, є, о в прикметникових суфіксах -ев-, -єв-, -ов- залежить від:

• кінцевого приголосного основи слова, від якого утворився прикметник:

• місця наголосу в слові.

413

Запишіть можливі форми прикметників, зашифровані в схемах. Поясніть правопис суфіксів.

414

Утворіть від поданих іменників прикметники. Запишіть.

Айва, алича, абрикоса, слива, буряк, персик, вишня, черешня, манго, калина, смородина, обліпиха.

415

1. Спишіть текст, вибираючи потрібну букву з дужок.

Ім'я Соломії Крушельницької діамант(е, є, о)вим блиском сяє в сузір’ї найвидатніших співаків світу ХІХ-ХХ ст. Та це не тільки завдяки чудовому голосу, а й бой(е, є, о)вому характеру, винятковій працелюбності, житт(е, є, о)вій позиції сильної, мужньої жінки.

У шість років Соломія вперше сіла за фортепіано, у десять почала співати в місц(е, є, о)вому хорі, а у двадцять один рік стала дипломованою співачкою, закінчивши Львівську консерваторію з медаллю. Її слава — це не митт(е, є, о)вий успіх, а щоденна, щотижн(е, є, о)ва праця над удосконаленням своєї майстерності (За М. Зубеляк).

3.   Поясніть орфограми у виділених іменниках.

Запам’ятаймо!

Написання суфіксів -ичн-, -ічн-, -ин-, -ін-

Суфікс

Пишеться

Приклади

-ичн-

У словах-прикметниках іншомовною походження після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (так званої дев'ятки)

юридичний, етичний, класичний, історичний

-ічн-

У словах-прикметниках іншомовного походження після букв, що не належать до дев'ятки

міфічний, трагічний, публічний

-ин-

У присвійних прикметниках, утворених від іменників з основою на будь-який звук крім [й]

Галин, сестрин, невістчин

-ін-

У присвійних прикметниках, утворених від іменників з основою на [й]

Надіїн [надійін],

зміїний [змійіний]

416

1. Прочитайте текст. Від виділених іменників утворіть прикметники, запишіть їх. Поясніть правопис суфіксів.

Соломія Крушельницька присвятила музиці все життя. Вона виконувала провідні партії в 64 операх на сценах найпрестижніших театрів світу. У сольних концертах співала старовинні й сучасні народні пісні італійською, французькою, німецькою, англійською, іспанською, польською та російською мовами. Усі виступи закінчувалися завжди традиційно: виконанням українських народних пісень. Так видатна українка вшановувала рідний народ (За М. Зубеляк).

2. Поясніть орфограми в словах італійською, французькою, німецькою.

417

1. Прочитайте у двох колонках слова й відповідні лексичні значення.

Ароматичний — той, що надає пахощів, аромату.

Ароматний — той, що має приємний запах.

Економічний — той, що вигідний з господарського погляду.

Економний — той, що ощадливо витрачає щось, економить.

Етичний — той, що відповідає нормам поведінки.

Естетичний — той, що відповідає науці про красу.

Публіцистичний — той. що стосується публіцистики як мовного стилю.

Публічний — прилюдний, всенародний, гласний, відкритий.

2. Складіть речення з двома парами прикметників (на вибір). Прокоментуйте орфограму «Написання прикметникових суфіксів».

418

Спишіть словосполучення, вставляючи замість крапок потрібні букви.

Любительс..кий сп..ктакль, овоч..вий салат, турец..кий орнам..нт, криворіз..кий комб..нат, край..вий музей, зеленен..кий барв..ночок, гуж..вий транспорт, взутт..ва фабрика, червонесен..ке ябл..ко. фіз..чний стан, граф..чний малюнок, Софі..на книжка, мам..н каб..нет, со..вий гуляш.

2. Складіть і запишіть три речення із запропонованими вище словосполученнями (на вибір). Визначте синтаксичну роль прикметників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити