Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ПРИКМЕТНИК


§ 50 Написання не з прикметниками

 

Пригадаймо!

1. Коли не з іменниками пишеться разом?

2. У яких випадках не з іменниками пишеться окремо?

Запам’ятаймо!

Не може виступати як частка й писатися з прикметниками окремо. Наприклад: Не веселий настрій, а сумний.

Не також може виконувати роль префікса й писатися з прикметниками разом.

Наприклад: Невеселий настрій.

Написання не з прикметниками

Пишеться разом

Пишеться окремо

1. Якщо без не слово не вживається: немічний, негайний, ненависний

1. Якщо не протиставляє ознаки: не талановитий, а бездарний; не голосний, а тихий; не сумний, а веселий

2. Якщо додавання не утворює прикметник із протилежним значенням: гомінкий — негомін- кий, доброзичливий — недоброзичливий, гарний — негарний

2. Якщо не вживається з прикметником, який виступає в реченні присудком, і між не та прикметником можна вставити дієслово є: Ця річка не широка (не є широка).

419

Запишіть прикметники, що без не не вживаються.

Неандертальський, неаполітанський, небіжчин, невимовний, невільницький. невістчин, невсипний, невторований, негайний, недоумкуватий, незабутній, незбагненний, нелюдимий, немічний, необхідний, неодмінний, неозорий, неослабний, непритомний, несамовитий, нестямний, нечулий, нещодавній.

420

Спишіть прислів'я, розкриваючи дужки.

1. Винен чи (не)вннен, а терпіти повинен. 2. (Не)щаслива година, як лиха родина. 3. Доля карає і вельможного, і (не)заможного. 4. Хоч (не)величка річка, а греблі ламає. 5. (Не)велик кулик, а все-таки птиця. 6. (Не)веселий грудень і у свято, і в будень. 7. Живи своїм розумом, а (не)чужим. 8. У чужому домі будь привітливий, а (не)примітливий.

421

1. Прочитайте текст, не звертаючи уваги на пропуски.

Українська музична культура досягла неабияких висот завдяки … творчості Артемія Веделя. Він був … людиною: писав духовну музику, керував церковним хором, грав на скрипці, співав. Головною темою його творів було протиставлення добра і зла. … любові й … ненависті. Коли він співав, щось…,… було в його очах. Усі слухачі плакали на його концертах — так він умів своєю творчістю торкнутися до струн душі.

2. Запишіть текст, вставляючи відповідні слова з довідки. Як змінився при цьому текст?

Довідка: незвичайній, неординарною, немилосердної, небесне, невимовне, невидимих, неземної.

3. Прокоментуйте орфограму «Написання не з прикметниками» на прикладах із записаного тексту.

422

Складіть і запишіть речення із запропонованими прикметниками так, щоб вони виступали: а) означеннями; б) присудками.

Недощовий, несонячний, некорисний.

423

1. Прочитайте текст.

На жаль, не збереглося жодного портрета видатного музичного діяча Артемія Веделя. Та його сучасники згадували, що він був вродливим юнаком. Мав чудові променисті очі, задумливий погляд. Вирізнявся шляхетними манерам й надзвичайною скромністю. Мав незбагненний дар передбачати майбутнє. Один з його учнів зазначав, що основними рисами вдачі Артемія були «глибока й щира релігійність і надзвичайна ніжність, лагідність душі, завше пройнята дещо сумним і скорботним почуттям». Артемій Лук’янович захоплювався творами Григорія Сковороди. У них він вбачав особливу життєву мудрість — любити людей, творити добро, керуватися в житті власним сумлінням. За такими законами, мабуть, жив і він.

2. Поясніть правопис не з прикметниками.

Усміхнімося!

Бабуся запитує онука:

— Ким ти мрієш стати, коли виростеш. Ярославе?

— Будівельником.

— І що ж ти будуватимеш?

— Будинки без кутків: дуже вони мені набридли!..

424

Накресліть у зошиті таблицю. Заповніть її за зразком, використовуючи подані словосполучення.

Із текстів про художника С. Васильківського (див. впр. 370,

374,375)

Із текстів про композитора А. Веделя (див. впр. 421, 423)

нешвидка річка Сіверський Донець

незбагненний дар провидиц

(Не)роздільне життя з природою: (не)зрівнянний пейзажист; (незвичайні полотна: небесний, (не)похмурий. а сонячний майстер; (не)рухомі, а застиглі хмари на полотнах; (не)земні звуки музики; щось (не)вимовне в очах; (не)швидкий, а задумливий погляд; (не)прості, а шляхетні манери; (не)ординарний маестро.

Добірні зерна мови

425

1. Прочитайте текст. Знайдіть у тексті прикметник із не, поясніть його правопис.

Бабуся попросила Ясю доглянути малих курчат. Але коли почали збирати їх, замість дев'яти нарахували тільки восьмеро. Десь одне курча зникло.

Бабуся. Як же ти не вгледіла, Ясю?

Дмитрик. А вона, мабуть, гав ловила. Он скільки на горісі сидить гав.

Яся (з плачем). Ніяких гав я не бачила. Вони тільки що прилетіли, їх раніше не було.

Бабуся. Ясю, гав може тут і не бути. А ось про неуважну людину кажуть, що вона гав ловить.

Яся. Але ж я не така! Я уважна! Погляньте, он під кущем півонії сидить дев'яте курчатко!

Бабуся. Ти справді уважна й спостережлива і марно не витрачала часу, не ловила гав! Молодець!

2. Пригадайте, які слова пишуться з буквою ґ. Запишіть слова (8-10 на вибір), правильно вимовляючи вголос [ґ].

Усміхнімося!

Учитель докоряє черговому по класу:

— Знову дошка брудна, ганчірка суха, а на глобусі, — він тицьнув пальцем, — пилюка.

— Це не пилюка, — відповідає учень. — Там. де ви тримаєте палець, знаходиться Сахара.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити