Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ПРИКМЕТНИК


§ 53 Написання прізвищ прикметникової


Пригадаймо!

1. До якої частини мови належать прізвища?

2. На які групи поділяються прізвища за походженням, будовою та особливостями відмінювання?

440

Наведіть приклади.

1. Спишіть імена та прізвища видатних українців. Підкресліть прізвища прикметникової форми.

Дмитро Вишневецький, Петро Могила, Богдан Хмельницький, Григорій Сковорода, Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Микола Хвильовий, Тарас Шевченко.

2. Підготуйте розповідь про одного з цих славетних українців.

Запам’ятаймо!

Прізвища прикметникової форми відмінюються як прикметники твердої або м’якої групи.

Тверда група

Від

Однина

Множина

мінок

чоловічий рід

жіночийрід

Н. в.

Старицький

Старицька

Старицькі

Р.в.

Старицького

Старицької

Старицьких

Д.в.

Старицькому

Старицькій

Старицьким

Зн. в.

Старицького

Старицьку

Старицьких

Ор. в.

Старицьким

Старицькою

Старицькими

М. в.

при Старицькому

при Старицькій

при Старицьких

М’яка група

Відмінок

Однина

Множина

чоловічий рід

жіночий рід

Н. в.

Городній

Городня

Городні

Р. в.

Городнього

Городньої

Городніх

Д.в.

Городньому

Городній

Городнім

Зн. в.

Городнього

Городню

Городніх

Ор. в.

Городнім

Городньою

Городніми

М. в.

при Городньому

при Городній

при Городніх

441

Запишіть прізвища ваших однокласників, що відмінюються як прикметники твердої групи.

442

Утворіть прізвища прикметникової форми, що відмінюються як прикметники м'якої групи.

443

1. Розгляньте картинну галерею. Прізвище якого художника не відмінюється. Чому?

К. Богаєвський. Кораблі. 1912 р.

Г. Польовий. Соняшник з райдугою. 1988-2001 pp.

М. Приймаченко. Лежень ліг під яблуню. Кінець 1960-хроків

2. Запишіть прізвища художників у місцевому відмінку.

3. Поділіться враженнями від картини, яка вам найбільше сподобалася.

Запам’ятаймо!

Прізвища, що мають форму присвійних прикметників, утворилися за допомогою суфіксів -ів- (-їв-), -ов-, -ев- (-ев-), -ин- (-їн-), -ишин- (-їшин-) від власних імен.

Наприклад: Грицьків, Гуреїв, Зеров, Тютчев, Бердяев, Іванишин.

У прізвищах на -ів і чергується з:

✵ о після твердих приголосних: Якимів — Якимова.

✵ е після м'яких і шиплячих: Лукашів — Лукашева.

Чоловічі прізвища відмінюються за зразками (див. табл.).

Відмінок

Однина

Множина

Однина

Множина

чоловічий рід

жіночий рід

чоловічий

рід

Я. в.

Зеров

Зерова

Зерови

Луків

Лукови

Р. в.

Зерова

Зерової

Зерових

Лукова

Лукових

Д. в.

Зерову

Зеровій

Зеровим

Лукову

Луковим

Зн. в.

Зерова

Зерову

Зерових

Лукова

Лукових

Ор. в.

Зеровим

Зеровою

Зеровими

Луковим

Луковими

М. в.

при Зерові

при Зеровій

при Зерових

при Лукові

при Лукових


Відмінок

Однина

Множина

чоловічий рід

Я. в.

Степанишин

Степанишини

Р. в.

Степанишина

Степанишиних

Д.в.

Степанишину

Степанишиним

Зн. в.

Степанишина

Степанишиних

Ор. в.

Степанишиним

Степанишиними

М. в.

при Степанишині (Степанишинові, Степанишину)

при Степанишиних

Жіночі прізвища, що мають форму присвійних прикметників, не відмінюються: Тетяна Луків — до Тетяни Луків: Ольга Гаврилишин — до Ольги Гаврилишин.

Це цікаво!

Восени 1649 року сотенні та полкові писарі Богдана Хмельницького з вуст козаків склали реєстри шістнадцяти полків.

На основі цих реєстрів генеральний писар Іван Виговський створив Реєстр усього Війська Запорозького, що нараховував сорок тисяч імен і прізвищ козаків. Це був перший перелік, написаний із народних уст. Козаки й писарі, записуючи прізвища, відобразили живу народну мову: Довженко, Костенко, Квітка, Березовський, Сагайдачний, Богун, Стельмах, Федькович, Литовченко, Гмиря, Нечай.

444

1. Запишіть подані імена та прізвища в давальному й місцевому відмінках, ураховуючи всі варіанти.

Євген Тимчишин, Лариса Дмитришин, Катерина Кравців, Олена Лукаш, Петро Луків.

2. Поясніть різницю у відмінюванні жіночих і чоловічих прізвищ.

445

Спишіть речення, вставляючи з довідки замість крапок відповідні прізвища, імена та по батькові в потрібному відмінку.

Видатний художник … намалював портрет знаменитого російського поета …, щоб викупити з кріпацтва геніального українця ….

Довідка: Тарас Григорович Шевченко, Карл Павлович Брюллов, Василь Андрійович Жуковський.

446

1. Накресліть у зошиті таблицю. Заповніть її, використовуючи підручник з української літератури.

Українські письменники, які мають прізвища прикметникової форми

Ім’я та прізвище

Назва твору (1—2 на вибір)

Павло Чубинський

«Ще не вмерла України…»2. Складіть речення, поставивши прізвище письменника (на вибір) у давальному відмінку.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ № 1

447

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).

1.  Прикметник — це самостійна частина мови, що

А відповідає на питання хто? що? і означає предмет

Б означає дію предмета і відповідає на питання що робити? що зробити?

В відповідає на питання який? чий? і називає ознаку предмета

2.  Початкова форма прикметника — це

А називний відмінок множини

Б називний відмінок однини чоловічого роду

В називний відмінок однини жіночого роду

3.  Зазначенням розрізняють прикметники

А якісні, відносні, власні

Б відносні, присвійні, загальні

В якісні, відносні, присвійні

4.  НЕ мають ступенів порівняння прикметники

А якісні та відносні

Б відносні й присвійні

В якісні та присвійні

5.  При утворенні найвищого ступеня порівняння допущено помилку у варіанті

А найцікавіший

Б найбільш цікавий

В найбільш цікавіший

6.  Усі прикметники — якісні в рядку

А смішний, цікавий, дідів

Б веселий, дерев'яний, синій

В гучний, близький, наполегливий

7.  Прикметник, ужитий у словосполученні шоколадна засмага, є

А якісним

Б відносним

В присвійним

8.  Коротку форму мають прикметники

А середнього роду в Н. в. і Зн. в. однини

Б деякі якісні чоловічого роду в Н. в. І Зн. в. однини

В усі

9.   За кінцевим приголосним прикметники поділяються на такі групи

А тверду, м'яку, мішану

Б тверду та м'яку

В тверду й мішану

10. Прикметники мають граматичні ознаки

А рід, число

Б рід, час, відмінок

В рід, число, відмінок

11. У реченні прикметники найчастіше виконують синтаксичну роль

А підмета й означення

Б означення й присудка

В означення й додатка

12. Прикметник трикутний утворено способом

А префіксально-суфіксальним

Б префіксальним

В основоскладанням

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ № 2

448

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).

1.   Прикметники можуть переходити в

А займенники

Б іменники

В числівники

2.   Прикметник, що перейшов в іншу частину мови, ужито в реченні

А До доброї криниці стежка утоптана.

Б Слово до слова — весела розмова.

В Скупий платить двічі.

3.   Усі прикметникові суфікси пишуться з м’яким знаком у рядку

А -с..к-, -юсін..к-, -ич..н-

Б -ісін..к-, -єсен..к-, -іч..н-

В -з..к-, -ц..к-, -ен..к-

4.   Усі прикметники пишуться із суфіксом -ов- у рядку

А тип..ий, фіолет.ий, торг..ий

Б слив..ий, плюш..ий, митт..ий

В біг..ий, взутт..ий, сорт..ий

5.   У присвійних прикметниках, утворених від іменників з основою на -й-, пишемо

А -ин-

Б -ічн-

В -їн-

6.   Суфікс -ічн- пишемо

Б слові

А катастроф..ий

Б клас..ий

В фантаст..ий

7.   Із суфіксом -ичн- пишемо слово

А стиліст..ий

Б синонім..ий

В хірург..ий

8.   Не з прикметниками пишеться разом, якщо

А не вживається для протиставлення ознак

Б не вживається з прикметником, що виконує роль присудка

В слово без не не вживається

9.   Дві букви н пишуться в слові

А зако(н, нн)ий

Б віч(н, нн)ий

В жада(н, нн)ий

10. Прикметникові суфікси -анн-, -енн-, -янн-, що вказують на збільшену ознаку або неможливість дії, мають

А наголошену позицію

Б ненаголошену позицію

11. Пишуться разом складні прикметники

А тихо/хідний, земле/рийний, багато/слівний

Б навчально/виховний, північно/західний, синьо/зелений

В фізико/технічний, українсько /німецький, червоно/чорний

12. Усі складні прикметники пишуться через дефіс у рядку

А жовто/білий, жовто/гарячий

Б південно/східний, південно/ український

В лікувально/оздоровчий, природно/кліматичний


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити