Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ЗАЙМЕННИК


§ 59 Розряди займенників за значенням


Запам’ятаймо!

За значенням займенники поділяються на 9 розрядів.

Розряд

займенників

Значення

займенників

Приклади

1

Особові

Указують на особу:

1 особа

2 особа

3 особа

я, ми

ти, ви

він, вона, воно, вони

2

Присвійні

Указують на належність когось. чогось: відповідають на питання чий?

мій, твій, свій, наш, ваш, їхній

3

Зворотний

Указує на особу чи предмет: не має називного відмінка

себе

4

Питальні

Уживаються в питальних реченнях

хто? що? який? чий? котрий? скільки?

3

Відносні

Уживаються для зв'язку частин складного речення

хто, що, який, чий, котрий, скільки

6

Неозначені

Неозначено вказують на предмет, ознаку чи кількість.

Утворюються від питальних або відносних займенників додаванням часток -будь-, -небудь, казна-, хтозна-, де-, аби-, -сь

будь-хто, хто-небудь, казна-хто, хтозна-хто, дехто, абихто, хтось, будь-що, що-небудь, казна-що, хтозна-що, дещо, абищо, щось, будь-який, який-небудь, казна-який, хтозна-який, деякий, абиякий, дечий, котрийсь, скиькись

7

Заперечні

Указують на відсутність чогось або когось: утворюються від питальних або відносних займенників додаванням частки ні- (ані-)

ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки, аніхто, аніщо, аніякий, анічий

8

Вказівні

Указують на предмети та їх ознаки

цей, оцей, той, такий, стільки

9

Означальні

Мають узагальнене якісне значення

весь, у сякий, сам, самий, кожний (кожен), жодний (жоден), інший

490

Прочитайте прислів’я. Випишіть із них ті, у яких ужиті означальні займенники.

1. Сама надія ніколи не гріє. 2. Не сам гвіздок лізе в стіну, його молотком забивають. 3. Стільки правди, як у решеті води. 4. Хто рано встає, тому щастя є. 5. На свої руки найду свої муки. 6. Навчай інших — і сам навчишся. 7. Всяк правду знає, та не всяк про неї дбає.

491

1. Прочитайте запитання. Визначте розряд займенників, ужитих у питальних реченнях.

1. Хто перший увів вас у світ театру? 2. Коли останній раз ви відвідували театр? 3. Що вас найбільше вразило на виставі? 4. Який герой викликав у вас почуття жалощів, співчуття, а який — поваги? 5. Чия акторська гра здалася вам найвдалішою?

2. Дайте письмові розгорнуті відповіді на запитання, використовуючи займенники. Визначте розряд займенників, ужитих у ваших відповідях.

492

Спишіть текст, вибираючи з дужок потрібний займенник.

Театр, як (ми, ви, вони) знаємо, пройшов довгий шлях розвитку. Першими акторами були скоморохи. (Вони, наш, весь) влаштовували потішні видовища на майданах і ярмарках. Перша українська театральна вистава відбулася на ярмарку в м. Кам'янці-Бузькій на Львівщині 1619 року, де вчитель Гаватович поставив зі (мій, хтось, своїми) учнями дві п’єси. Перший український стаціонарний професійний театр заснував 1906 року в Полтаві Микола Садовський. Спочатку (той, якийсь, цей) театр був мандрівним, а згодом для (когось, нього, його) орендували приміщення в Києві. Перший театр для дітей виник на початку XX століття як аматорській. (То, всі, це) були дитячі вистави в Євпаторії, а також вистави Марка Кролівницького на Харківщині. У Києві аматори поставили опери Миколи Лисенка «Пан Коцький» та «Коза-Дереза».

493

1. Спишіть, доповнивши кожний рядок власними прикладами.

1. Особові займенники: ми, ти, він ….

2. Вказівні займенники: цей, той, такий ….

3. Присвійні займенники: мій, свій, наш ….

4. Заперечні займенники: ніхто, аніщо, ніякий ….

2. Які розряди займенників не названі в першій частині вправи? Запишіть їх із прикладами.

494

1. Прочитайте текст.

Підвалини нового українського театру в XIX столітті заклав Марко Кропивницький, який зібрав прекрасну трупу акторів. Йому вдалося з талановитих особистостей створити колектив, де кожен доповнював своєю грою гру інших. Він написав понад сорок драматичних творів, мав хист композитора — писав пісні. Не забув і про дітей, для яких створив п'єси «Івасик-Телесик», «По щучому велінню».

2. Випишіть займенники. До кожного з них доберіть і запишіть ще по одному займеннику відповідного розряду.

Це цікаво!

495

Прочитайте текст. Використайте займенники, замінивши ними часто повторювані слова.

Найдовше сценічне життя

П'єса Івана Петровича Котляревського «Наталка Полтавка» вперше була поставлена на сцені Полтавського театру в 1819 році. Директором Полтавського театру в той час був Іван Петрович Котляревський, який і написав «Наталку Полтавку» для полтавських акторів.

«Наталка Полтавка» — одна з найколоритніших українських п'єс. Найвідоміші режисери вважали за честь поставити п'єсу «Наталка Полтавка». Ще й нині вічно жива п'єса не сходить зі сцени професійних і самодіяльних театрів, чарує глядачів своєю глибокою народністю, гумором і піснями.

496

Запишіть вірш Г. Фальковича. Визначте синтаксичну роль неозначених займенників. Підкресліть їх.

Скарб

Десь колись із кимось хтось

У чомусь поклали щось.

І кудись його сховали,

Бо про когось дещо взнати,

Та воно і досі є,

Знайдеш — буде все твоє.

497

Прочитайте текст. Спишіть висловлювання М. Рильського, підкресліть у ньому займенники й визначте їх розряди.

Марія Заньковецька — одна з найталановитіших українських актрис наприкінці XIX — на початку XX століття. Сучасники захоплюватися її талантом. Про це дізнаємося з висловлювань відомих митців.

«Талант винятковий, свій, національний. Я сказав би — істинно народний» (К. Станіславський).

«Вираз почуття Заньковецької був настільки яскравий, що вплив його підкоряв не тільки глядача, а й партнерів» (Панас Мирний).

«Хто хоч раз чув її спів — то задушевно-смутний, то запально-веселий, хто бачив, як майже буквально літає вона в огненному танці, той ніколи цього не забуде» (М. Рильський).

Марія Заньковецька


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити