Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ЗАЙМЕННИК


§ 60 Відмінювання займенників


Запам’ятаймо!

За особливостями відмінювання займенники можна об'єднати в три групи.

І група

II група

III група

особові займенники і зворотний займенник себе утворюють особливий тип відмінювання

присвійні, вказівні, означальні відмінюються подібно до прикметників

питальні, відносні, неозначені, заперечні мають однакові типи відмінювання

Відмінювання особових займенників

У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному відмінку (я — мене, мені, мною).

У родовому і місцевому відмінках при вживанні займенників він, вона, воно, вони з прийменником з'являється початковий н (його — на нього, її — у ній). В орудному відмінку займенників він, вона, воно, вони початковий н уживається завжди.

З прийменниками в (у), до, за, без та іншими в родовому відмінку та з прийменниками на, під, поперед у знахідному відмінку займенники мене, тебе мають наголос на першому складі: у мене, до тебе, на мене, поперед мене, на тебе тощо.

Займенники він, воно в непрямих відмінках мають однакові форми.

Відмінок

Однина

Множина

І

особа

II

особа

III особа

І

особа

ІІ

особа

III

особа

чоловічий

жіночий

середній

Н. в.

я

ти

він

вона

воно

ми

ви

вони

Р. в.

мене

тебе

йото

(до нього)

її

(до неї)

його

(до нього)

нас

вас

їх

(до них)

Д. в.

мені

тобі

йому

їй

йому

нам

вам

їм

Зн. в.

мене

тебе

його

(про нього)

її

(про неї)

його

(про нього)

нас

вас

їх

(про них)

Ор. в.

мною

тобою

ним

нею

ним

нами

вами

ними

М. в.

на

(у)

мені

на

(у)

тобі

на

(у) ньому

(нім)

на

(у) ній

на

(у) ньому

(нім)

на

(у)

нас

на

(у)

вас

на

(у)

них

Відмінювання зворотного займенника себе

Н. в.

Р. в.

себе

Д. в.

собі

Зн. в.

себе

Ор. в.

собою

М. в.

на (у) собі

Це цікавої

Вислів не по собі означає «почуватися незручно, ніяково». Це може бути викликано хвилюванням, поганим настроєм, хворобою, незнайомим оточенням.

498

Прочитайте уривок із вірша М. Чернявського.

О, приходь скоріше, весно!

Годі мряці панувать.

Вже давно весняні співи

У душі моїй дзвенять!

Тими співами новими

Я себе розколишу

І словами золотими

Думи серця запишу.

4.   Випишіть речення зі зворотним займенником, визначте відмінок.

499

Розгадайте чайнворд (кожне наступне слово починається з останньої букви попереднього).

1.      Особовий займенник III особи, чол., Н. в. 2. Особовий займенник III особи, мн., Р. в. 3. Відносний займенник, 4. Вказівний займенник. 5.Особовий займенник III особи, серед., Д. в. 6. Означальний займенник.

500

Спишіть вірш В. Симоненка. Провідміняйте особовий займенник. Свіженька новина

— Ви чули новину? — розказував Петро. —

Сула й Десна впадають у Дніпро.

501

1. Розгадайте зашифроване речення.


2. Запишіть займенники, зашифровані в реченні, у родовому, орудному й місцевому відмінках.

Запам’ятаймо!

Відмінювання присвійних займенників

Відмінок

Однина

Множина

чоловічий

жіночий

середній

Н.в.

мій

моя

моє

мої

Р.в.

мою

моєї

мого

моїх

Д. в.

моєму

моїй

моєму

моїм

Зн. в.

мій (мого)

мою

моє

мої (моїх)

Ор. в.

моїм

моєю

моїм

моїми

М. в.

на (у) моєму

на (у) моїй

на (у) моїм

на (у) моїх

- Присвійні займенники твій, свій, мій відмінюються за однаковим зразком.

- Займенники наш, ваш відмінюються як прикметники твердої групи.

- Займенник їхній відмінюється як прикметник м’якої групи.

502

1. Повторіть вивчений матеріал «Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м'якої групи» (§ 47).

2. Провідміняйте за аналогією до відмінювання прикметників твердої групи займенник наш у чоловічому, середньому і жіночому роді.

503

Провідміняйте займенник ваш у множині.

504

1. Повторіть тему «Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м'якої групи» (§47).

2. Провідміняйте займенники їхній, їхнє, їхня, їхні за аналогією до відмінювання прикметників м’якої групи.

505

1. Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням.

1 сам не свій

2 піти на свій хліб

3 своя сорочка ближча до тіла

4 не у своїй тарілці

А кожен насамперед думає про себе

Б почуватися незручно, некомфортно

В приголомшений

Г жити самостійним життям, забезпечувати себе матеріально

2. Запишіть фразеологізми. Визначте відмінок присвійного займенника.

506

Спишіть текст, поставивши слова в дужках у потрібній формі.

Славетні театральні діячі Микола Садовський і Марія Заньковецька, об'єднавши (своїм) долі й талант, підняли (нашого) український театр до всесвітнього визнання.

(Їхньої) співпраця розпочалася заснуванням акторської трупи, гастролями. А в 1906 році кожен із них зробив (свою) внесок в організацію в Києві першого українського професійного театру.

507

Прочитайте текст. Визначте відмінки присвійних займенників.

Як ви розумієте значення фразеологічного звороту «і нашим і вашим»? Так кажуть про людину, яка хоче бути в добрих стосунках з усіма, сподобатись усім. А тому своїх справжніх поглядів і думок не висловлює.

508

Провідміняйте займенник, який складається з однієї букви, але двох звуків?

Усміхнімося!

— Вуха потрібні, щоб краще бачити, — каже Миколка.

— Не мели дурниць! — заперечує тато.

— Та які ж це дурниці! Якби в мене не було вух, шапка, яку купила мама, постійно сповзала б мені на очі…

Запам’ятаймо!

Відмінювання вказівних займенників

Вказівні займенники той, цей, отой, оцей відмінюються за одним зразком.

Займенник такий відмінюється як прикметник твердої групи. Займенник стільки відмінюється як числівник два.

Відмінок

Однина

Множина

чоловічий рід

жіночий рід

середній рід

Я. в.

той. цей

та. ця

те, це

ті, ці

Р. в.

того, цього

тієї (тої), цієї (цеї)

того, цього

тих, цих

Д. в.

тому, цьому

тій, цій

тому, цьому

тим, цим

Зн. в.

той. цей (того, цього)

ту, цю

те, це

ті, ці (тих, цих)

Ор. в.

тим, цим

тією (тою), цією (цею)

тим, цим

тими, цими

М. в.

на (у) тому (тім), на (у) цьому (цім)

на (у) тій, на (у) цій

на (у) тому (тім), на (у) цьому (цім)

на (у) тих, на(у) цих

509

Який займенник складається зі стверджувальної відповіді на запитання і закінчення -ий? Провідміняйте його.

510

Спишіть текст. Підкресліть вказівні займенники. Провідміняйте найкоротший.

Театральний діяч

Письменник і режисер Михайло Старицький відомий кожному українцю як автор слів пісні «Ніч яка, Господи, місячна, зоряна». Цей шедевр він створив разом із Миколою Лисенком. І стільки в ньому почуття, ніжності, такої мрійності, що давно та пісня стала народною.

511

Розшифруйте ребус. Провідміняйте слово-розгадку.

512

Прочитайте вірш О. Довгого. Випишіть вказівні займенники. Визначте їх відмінок.

На Канівській горі

Тут кленів задума синя

І неба глибока вись.

І ти тій землі вклонись.

За тишу її незвичну,

За щедре людське тепло,

За серце Тараса вічне,

Тут вічно земля весіння,

Що в землю оцю вросло.

Запам’ятаймо

Відмінювання означальних займенників

Означальні займенники кожний (кожен), жодний (жоден), всякий, самий, інший, сам відмінюються як прикметники твердої групи.

Відмінювання займенника весь

Відмінок

Однина

Множина

чоловічий рід

жіночий рід

середній рід

Н. в.

весь

вся

все

всі

Р. в.

всього

всієї

всього

всіх

Д. в.

всьому

всій

всьому

всім

Зн. в.

весь (всього)

всю

все

всі (всіх)

Ор. в.

всім

всією

всім

всіма

М. в.

на (у) всьому

на (у) всій

на (у) всьому

на (у) всіх

513

Розгадайте ребус. Провідміняйте слово-відгадку.

514

Спишіть речення з творів Л. Костенко. Підкресліть однією лінією питальні займенники, а двома лініями — відносні.

1. Скільки років Землі? — І мільярд, і мільйон… 2. Мабуть, ще людство дуже молоде, бо скільки б ми не загинали пальці. — XX вік! — а й досі де-не-де трапляються іще неандертальці. 3. Яка сумна й красива хуртовина! 4. Яка різниця — хто куди пішов? 5. І все ж є щось не до кінця ясне: чи не було чиєї злої волі? 6. Ну як там ваші вулиці Гончарні. Ковальські, Чоботарські? Ти чия?

Запам’ятаймо!

Неозначені та заперечні займенники утворилися від питальних (відносних). Тому потрібно засвоїти відмінювання цих займенників. Неозначені та заперечні займенники відмінюються за тими ж зразками.

Відмінювання питальних (відносних) займенників хто? (хто), що? (що)

Н. в.

хто?

що

Р. в.

кого?

чого

Д. в.

кому?

чому

Зн. в.

кого?

що

Ор. в.

ким?

чим

М. в.

на (у) кому?

на (у) чому (чім)

✵ Займенники хто, що не мають форми множини.

✵ У непрямих відмінках хто, що мають іншу основу, ніж у називному відмінку.

515

Уявіть, що ви — журналіст і вам потрібно взяти інтерв'ю у відомої особи (письменника, зірки естради, спорту, кіно тощо). Запишіть запитання, використовуючи питальні займенники в різних відмінках.

516

Провідміняйте заперечні займенники ніхто, ніщо.

Запам’ятаймо!

Відмінювання питального (відносного) займенника ний? (чий)

Відмінок

Однина

Множина


чоловічий рід

жіночий рід

середній рід

Н.в.

чий

чия

чиє

чиї

Р. в.

чийого

чиєї

чийого

чиїх

Д. в.

чийому (чиєму)

чиїй

чийому (чиєму)

чиїм

Зн. в.

чий (чийого)

чию

чиє

чиї (чиїх)

Ор. в.

чиїм

чиєю

чиїм

чиїми

М. в.

на (у) чийому (чиєму, чиїм)

на (у) чиїй

на (у) чийому (чиєму, чиїм)

на (у) чиїх

517 1. Розгадайте ребус, у якому зашифрований займенник.

2. Визначте розряд зашифрованого займенника. Провідміняйте слово-відгадку.

518

Спишіть текст. Підкресліть займенники. Визначте їх розряд за значенням і відмінок.

Ім'я Леся Курбаса стоїть одним із перших серед найвідоміших театральних режисерів Європи. Одинадцять років він керував театром «Березіль», викладав у Музично-драматичному інституті в Києві. Мав неабиякий акторський талант. Нікого не дивувало, що половина спектаклів, які ставились у театрі, — це його власні композиції, переробки, переклади. Ніхто й ніщо не могло розлучити його з театром. Він займався своєю улюбленою справою — мистецтвом — за будь-яких обставин.

519

Прочитайте вірш В. Лазарука. Випишіть виділені займенники. Визначте їх розряд, відмінок.

Тиша

Вслід мені зашуміло сполохано —

Кинула шишку сосна.

Щось зітхає, тривожиться, охає;

Чорно дивиться гущавина.

Хто? Нікого — то ліс… Наче воїни.

Насторожено граби звелись.

Я до лісу, мов арфа, настроєний,

Я чутливий, мов ранішний ліс.

Сосни… Папороть… Тінь. Не ламає

День погожий галузки сухі.

Тиша!.. Ні! її не буває.

Люди бувають глухі.

Запам’ятаймо!

Питальний (відносний) займенник скільки відмінюється як числівник два.

Н. в.

скільки

Р. в.

скількох

Д. в.

скільком

Зн. в.

скільки (скількох)

Ор. в.

скількома

М. в.

на (у) скількох

520

1. Прочитайте вірш В. Симоненка. Випишіть займенники, визначте їх розряди.

Дуби не гнуться до землі

Скрізь вітер нашумів.

Що дуб сякий-такий:

«Упертий дуже він

І зовсім не гнучкий.

До того вже, нахаба, загордився.

Що скільки я не дув,

Ні разу не вклонився!»

Неважко зрозуміти вітрові жалі:

Дуби ні перед ким

Не гнуться до землі!

2. Випишіть речення з відносним займенником. Запишіть цей займеннику тих непрямих відмінках, у яких він закінчується на приголосний.

Усміхнімося!

Щось-ні-з-чим, ніщо-із-чимось

Гульки, ліньки та нестатки

Завели такі порядки:

До дітей, які ще в ліжках,

Капосні крадуться нишком.

Тож, як ладяться у гості.

Візьмуть скибку нічогості.

Із нічим шматок абища,

Повну миску нікудища,

Щось-ні-з-чим, ніщо-із-чимось,

Щоб під носом не крутилось,

Півкаструлі довгосплящі.

Ще й мензурку всепропащі —

Потім горнуть все  у клунок

І несуть у подарунок.

Хочеш подарунок мати —

Гайда двері відчиняти.

Г. Фалькович

Зверніть увагу, що в цій усмішці є слова, яких ви не знайдете в жодному словнику: щось-ні-з-чим, ніщо-із-чимось, абища, нічогості та ін. Автор сам придумав слова й правила їх написання. А як насправді треба писати займенники, ви ще дізнаєтесь.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити