Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)


§ 66 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи


Запам’ятаймо!

Кілька речень, об’єднаних спільною темою, становлять текст. Текст, у якому образно змальовано предмети, події, належить до художніх текстів.

Для створення художнього тексту використовуються різні типи висловлювань — розповідь, опис, роздум.

До розповіді ставимо питання що відбулося?

До опису ставимо питання який?

До роздуму ставимо питання чому?

552

1. Спишіть текст. Доберіть до виділених слів синоніми.

Жовтень… Ще недавно горобина зеленіла різьбленим листям, із-поміж якого зоріти кетяги червоних ягід. За якийсь день-другий спалене нічними й ранковими заморозками листя геть облетіло, і горобина роздяглася. І на безмежному гіллі яскраво спалахнуло безліч кетягів.

Кожна ягідка горіла твердим кораловим світлом. Горобина, прикрашена цими барвистими гірляндами, прибрала святкового вигляду (За Є. Гуцалом).

2. Чому письменник називає червоні ягоди горобини барвистими гірляндами?

553

Пригадайте кольори й запахи осені. Хто з вас спостережливіший? У кого словничок назв кольорів і запахів повніший?

554

1. Прочитайте текст. Визначте типи висловлювання з ознаками розповіді й опису природи. Обґрунтуйте, що це художній текст розповідного характеру з елементами опису природи.

Омелян Трохимович Глек лише вчора повернувся з лікарні в рідне село, а вже сьогодні, перед полуднем, вибрався походити по Закриниччю. Спершу по своїй вулиці пройшов, пильно приглядаючись до кожної хати, до кожного, здається, дерева, з кожною людиною вітаючись. Далі з вулиці звернув на дорогу, що вела до школи. Через місточок, настелений через болото, йде Омелян Трохимович Глек, а болото вже зеленіє, цвіте, сяє блакитною водою. А гайок за болотом стоїть дзвінкий та щасливий у першому пухнастому листячку, і воно аж просвічується, аж іскриться, мов янтар живий (За Є. Гуцалом).

2. Дайте відповіді на запитання.

1. Як можна охарактеризувати настрій людини, яка вперше після лікарні вийшла на вулицю?

2. Про яку пору року йдеться в тексті?

3. Чому Омелян Трохимович пильно приглядається до кожної хати, до кожного дерева?

4. Чим вразило Омеляна Трохимовича болото?

5. Якими засобами змальовує письменник перше листячко на деревах?

6. Чому гайок названо дзвінким, а янтар — живим?

7. Що ви можете пригадати про ліс, дерева навесні?

3. Випишіть із наведеного тексту висловлювання — опис природи.

Це цікаво!

Липень… Маківка літа… Які назви найтеплішого місяця року ви знаєте?

Його цілком справедливо ще називають косень, бо саме косять медові, соковиті трави.

Худоба в цей час розкошує на пасовиськах, звідси й назва — пасень. А кати в липні задощить, то з небесної комори виливається місячна норма опадів за лічені години. Тому липень часом називати дощовик.

Липень — пора цвітіння запашної липи. Співзвучні українській назві білоруська — ліпень, чеська — ліпен, польська — ліпєц, словацька — липан.

555

Складіть і запишіть власний текст (5-7 речень), використовуючи словосполучення: гострокрилі ластівки, барвистий килим, терпкий запах тополь, ніжне зелене листя, пухнасті котики, жовті вербові пагони, прозоре повітря.

556

1. Прочитайте уривок із повісті О. Довженка «Зачарована Десна». Визначте в ньому типи висловлювань.

Збирались ми на косовицю завжди довго. Уже, було, сонце зійде, а ми ще збираємось.

Усе взяли: картоплю, цибулю, огірки, хліб, казан, велику дерев'яну миску, волок, рядно, косарський прилад, граблі — усе вже на возі.

Я лежу на возі. Навколо, спинами до мене, дід і батько з косарями. Мене везуть у царство трав, річок і таємничих озер. Віз наш увесь дерев'яний: дід і прадід були чумаками, а чумаки не любили заліза, бо воно, казали, притягає грім.

По дорозі косарі гомоніли про різне, злазили з воза перед калюжами й на гору, потім сідали, і я знову бачив навколо себе їхні велетенські спини, а над спинами і косами, які вони тримали в руках, як воїни зброю, у високому темному небі світили мені зорі й молодик.

Прокидаюсь я на березі Десни під дубом. Сонце високо, косарі далеко, коси дзвенять, коні пасуться. Пахне в'ялою травою, квітами. А на Десні краса! Лози, висип, кручі, ліс — усе блищить і сяє на сонці.

Отак я радію днів два або три, аж поки не скосять траву.

Ми з батьком поставили перемети в Десні й пливемо до куреня в душогубці на палець од води. Вода тиха, небо зоряне, і так мені хороше плисти за водою, так легко, немов я не пливу, а лину в синьому просторі.

2. Дайте назву прочитаному уривкові. Які явища природи і в який час доби описує автор? Випишіть висловлювання — описи природи.

3. Поясніть, до якого типу висловлювання належать речення: А на Десні краса! Лози, висип, кручі, ліс — усе блищить і сяє на сонці.

4. Складіть і запишіть план тексту.

557

Підготуйте усний докладний переказ уривка з повісті О. Довженка «Зачарована Десна», використовуючи подані слова й словосполучення.

Косовиця, косарі, молодик, високе темне небо, небо зоряне, синій простір, царство трав, річок, в'яла трава.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити