Підручник українська мова 6 клас - С. Я. Єрмоленко

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ


У цьому розділі ви будете вивчати слово. Наука про значення й уживання слів називається лексикологією. Усі слова в українській мові поділяються на ті, що побутують у ній споконвіку (власне українські, незапозичені слова), і ті, що запозичені з інших мов.

Слова, які люди, і будь-які речі, мають вік. Деякі з часом відходять у минуле, старіють. Це архаїзми. Ще одні слова — історизми — незамінні в історичних, наукових працях, художніх текстах, Є слова новонароджені — неологізми.

У будь-якій галузі науки, техніки використовують слова-терміни, професіоналізми, зрозумілі людям певної професії, фахівцям.

А ще слова розрізняються за територією їх поширення. Деякі з них характерні лише для місцевої говірки (діалекту), це — діалектизми.

Є також слова, завжди «одягнені» в офіційний одяг, як людина з краваткою. Це офіційно-ділова лексика, незамінна в офіційних умовах спілкування.

Мова — складний механізм. Одні слова вільно поводяться в словосполученнях, інші утворюють стійкі, нерозкладні словосполучення. Значення таких стійких висловів (фразеологізмів) зовсім не відповідають значенню окремих слів, що входять у ці вислови.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ РОЗДІЛУ

Неологізми

есемеска, DVD-плеер

Історизми

бунчук, писар

Власне українська лексика

суниці, віхола

Загальновживані слова

стілець, яскравий

Запозичені слова

бутерброд, дисципліна

Діалектні слова

когут, бульба

Просторічні слова

звиняйте, лаболаторія

Професійні слова і терміни

курсив, синус

Жаргонізми

велик, комп

Офіційно-ділова лексика

ухвала, регламент

Архаїзми

рало, глас

Фразеологізми

як з гуски вода, на сьомому небі


§ 8 Групи слів за походженням


Лексичний склад української мови становлять слова, що різняться своїм походженням. Одні з них — споконвічні. Це незапозичена лексика. до якої належать успадковані слова і власне українські слова.

Успадковані слова дійшли до нас із попередніх періодів розвитку мови, так званої прадавньої мовної єдності. Вони мають близьких родичів у споріднених мовах — білоруській, російській, литовській, польській, німецькій, французькій, англійській… Про спільне походження таких слів свідчать їх подібне звучання та будова. Прикладами успадкованих слів є назви спорідненості (мати, тато, брат, сестра…), назви частин тіла (серце, око, ніс…), назви тварин (корова, журавель, олень…), назви рослин (липа, клен, верба…), назви предметів і явищ природи (небо, земля, море…) тощо.

До власне української лексики належать слова, властиві тільки українській мові: оболонь, гай, багаття, лелека, мрія, хитрощі, баритися, гарний тощо.

До запозиченої лексики належать слова, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): парус, кипарис, математика.

59

1. Прочитайте текст

Майже 90 % української лексики становлять слова, успадковані з прадавньої мовної єдності. До такої лексики належать слова: дід, коза, сіль, ячмінь, ведмідь, небо, день, вугор, дощ, батько, дуб, м’ясо, ткати, лосось, свиня, земля, вівця, син, кінь, дочка, мед, сестра, молоко, племінник, короп, онук, зять, зима, сосна, мати, вовк, береза, білий, тато, форель, чорний, невістка, бобер, червоний, брат, рудий, овес, літо, корова, бук, гусак, осика, собака, пшениця, свекруха, жито, олень, свекор, горох, плуг, коса, голка, жити, ходити, лось, варити.

Назви осіб за

Назви природних явищ,

Назви їжі, свійських тварин,

спорідненістю:

об’єктів, рослин,

назви дій, процесів, станів,

брат…

тварин, кольорів:

предметів для господарської


верба…

діяльності:м’ясо…

60

Розгляньте таблицю. Доберіть і запишіть власні приклади до наведених у таблиці слів.

Власне українська лексика

Групи слів за значенням

Характерна будова слова

Приклади

Назви осіб чоловічої статі за типовою рисою характеру або поведінки

Іменники із суфіксом -ій

плаксій,

крутій

Назви процесів, ознак

Іменники у формі множини на -ощі

веселощі

пустоті

Назви малят

Іменники середнього роду на -ен (я)

лисеня,

мишеня

Іменники — назви постійної дії

Іменники жіночого родина -нин(а)

біганина,

плутанина

Прізвища, утворені від назв осіб за їхньою діяльністю, вдачею

Іменники із суфіксами -енк(о), -ук(-юк)

Бондаренко,

Бондарчук

Прізвища, що характеризують людину

Складне слово, у якому перша частина — форма наказового способу дієслова

Непийвода,

Тягнирядно

61

Спишіть слова власне української лексики в алфавітному порядку. Визначте, до якої частини мови вони належать. Поставте наголос.

Загальний, віхола, вщухати, вщерть, гарний, линути, людина, нісенітниця, плекати, скеля, суниці, хист, жовтень, височінь, соняшник, мріяти, діяти,узагалі, багаття, очолювати, батьківщина, володар, промовець, гаяти, лелека, садиба, паляниця, мереживо, смуга, згодом, хурделиця, мрія, безумовно.

62

Установіть відповідність між словами власне української лексики та їх тлумаченням.

1

багно

А

заросла травою низина, луг, вигін

2

гай

Б

глина, мул

3

глей

В

невеликий ліс

4

оболонь

Г

болото, драговина

5

пуща

Ґ

теплі країни, звідки прилітають птахи

6

рінь

Д

густий непрохідний ліс, лісові зарослі

7

вирій

Е

піщана відмілина, пісок, гравій

8

полонина

Є

колодязь, джерело

9

криниця

Ж

білка

10

вивірка

3

гірська рівнина, гірське пасовище

11

зигзиця

И

робити придатним для вжитку, ладнати

12

лагодити

І

зозуля

63

1. Прочитайте слова. До якої частини мови вони належать? Зверніть увагу, що ці слова за походженням належать до власне української лексики.

Осторонь, нишком, миттю, крадькома, наввипередки, навпомацки, завбільшки, завширшки, завдовжки, обмаль, горілиць, віч-на-віч, удосвіта, надвечір, заздалегідь, позаторік, навпростець, вряди-годи.

2. З виділеними словами складіть і запишіть речення.

64

Спишіть речення, добираючи з довідки замість крапок потрібні за значенням слова. До якої групи лексики за походженням вони належать?

1.1 колись в країні тій був на троні цар… (В. Симоненко). 2. Ти думаєш, я люблю отих …, боягузів, пристосовників? (Н. Рибак). 3. Хлопець стрибнув десь згори просто в золоту кучугуру соломи, з радісними вилясками став товктися в ній та перекидатися, тішачи дорослих своїми телячими … (О. Гончар), 4. Серед гурту заробітчан-українців вибухнув сміх, хоч було в цьому більше гіркоти, ніж … (І. Цюпа). 5. Піднявся гомін та … ; парубки ловили дівчат, жартували (Панас Мирний). 6. Широке суспільне визнання принесла Сергієві … головна роль у фільмі «Тарас Шевченко».

Довідка: біганина, Бондарчук, веселощі, Плаксій, пустощі, крутій.

65

Розгляньте таблицю. Запишіть свої приклади запозичень з різних мов.

Запозичена лексика

Мови — джерела запозичень

Ознаки запозиченого слова

Приклади

Грецька

Слова-терміни на -ика(-іка), -ія

граматика, фізика, графіка, біологія

Латинська

Префікси екс-, ре-, де-, суфікси -аці(я), -ус, -aт, -тор

екскурсія, реконструкція, демонтаж, радіус, концентрат, ректор

Німецька

Звукосполучення шл, шн, шт на початку слова та ей,ай після приголосного

шланг, шнек, штаб, штраф, крейда, майстер

Англійська

Звук дж, звукосполучення -инг(-інг)

джинси, джемпер, мітинг, боулінг

Французька

Звукосполучення уа, пом’якшення губних та к перед у (буква ю), кінцевий наголошений голосний у незмінюваних іменниках, звукосполучення -льйон

вуаль, тротуар, бюро, пюре, кювет, філе, муліне, таксі, бульйон

66

Прочитайте текст. Доберіть до виділених слів іншомовного походження власне українські відповідники, користуючись довідкою.

67

Запишіть пари відповідних слів.

Запорозьке козацтво під час морських походів завдавало превентивних ударів супротивникові, чим значною мірою послаблювало агресивні дії Османської Імперії не тільки проти України, а й інших європейських країн. Наслідком морських походів козацтва було і визволення невільників із турецько-татарської неволі. Сьогодні немає можливості навести точні факти про це через відсутність систематизованих даних, але подекуди в історичних джерелах ми їх знаходимо.

Козаки дуже грунтовно готувалися до морських походів. Окрім зброї та військових припасів, запорожці запасалися одягом і провіантом — сухарями, копченим м’ясом, крупами тощо. Категорично заборонялося брати алкогольні напої, а за порушення цього закону винного карали — п'яницю викидали за борт (За матеріалами uk.wikipedia.org/wікі/Морські_походи_запорозьких_козаків).

Довідка: ворожий, відомості, упорядкований, ретельний, суворо, випереджальний, харчі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити