Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


§ 10. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ


Про відмінкові закінчення іменників, синонімічність деяких закінчень і про грамотність

ПРИГАДАЙМО. Коли пишемо е, а коли - о у відмінкових закінченнях іменників?

83

Розгляньте зразки відмінювання іменників І відміни. На основі спостереження розкажіть про закінчення цих іменників в орудному й кличному відмінках однини. У яких відмінках спостерігаємо чергування приголосних?


ОДНИНА

Тверда група

М’яка група

Мішана група

Н.

книга

надія пісня

площа

Р.

книги

надії пісні

площі

Д.

книзі

надії пісні

площі

Зн.

книгу

надію пісню

площу

Ор.

книгою

надією піснею

площею

М.

на/у книзі

на/у надії на/у пісні

на/у площі

Кл.

книго

надіє пісне

площе


МНОЖИНА


Тверда група

М’яка

група

Мішана група

Н.

книги

надії

пісні

площі

Р.

книг

надій

пісень

площ

Д.

книгам

надіям

пісням

площам

Зн.

книги

надії

пісні

площі

Ор.

книгами

надіями

піснями

площами

М.

на/у книгах

на/у надіях

на/у піснях

на/у площах

Кл.

книги

надії

пісні

площі


Ейфелева вежа в Парижі

84

І. Перекладіть усно текст українською мовою. Що нового для себе ви дізналися? Визначте вид зв’язку речень у тексті (паралельний чи послідовний).

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

Эйфелева башня* - символ Парижа. Она была построена в 1889 году Александром Эйфелем и служила парадным входом на Всемирную выставку. Многие французы возмущались** тем, что в сердце Парижа установлена «эта никому не нужная и чудовищная Эйфелева башня», требовали её снести. Однако прошло более ста лет и споры утихли. Выполнив роль великолепной рекламы нового строительного материала - металла, башня стала визитной карточкой французской столицы (Из журнала).

*Башня - укр. вежа, башта.

**Возмущаться - укр. обурюватися.

II. Випишіть із тексту іменники І відміни (українською мовою), виділіть у них закінчення, визначте усно їх відмінок і групу. До якої відміни належать ці самі іменники в російській мові?

85

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. У якій країні світу ви мрієте побувати? Яке місто цієї країни вас приваблює найбільше? Що там можна побачити?

Ор. в. однини

В орудному відмінку однини іменники І відміни твердої групи мають закінчення -ою, а м’якої та мішаної -ею (після голосного й апострофа - -єю). ПОРІВНЯЙМО:

Тверда група: -ою

М’яка й мішана групи: -ею(-єю)

липа - липою

вишня - вишнею; шия - шиєю

Ор. в множини

В орудному відмінку множини поодинокі іменники І відміни мають паралельні закінчення: -ами (-ями) та -ми. НАПРИКЛАД: сльозами й слізьми; свинями й свиньми.

ОРФОГРАМА

Букви о, е (є) в закінченнях орудного відмінка іменників І відміни

86

І. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини й запишіть. Виділіть закінчення та обґрунтуйте написання.

ЗРАЗОК. Площа - площею.

Круча, межа, сльоза, свиня, робота, рілля, сім’я, пісня, тиша, мрія, краса, долоня, лінія.

II. Виділені іменники поставте усно у формі орудного відмінка множини. Наведіть паралельні форми.

87

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що до вас у гості приїхав знайомий, який проживає в іншому населеному пункті. Ви вирішили провести йому екскурсію вулицями вашого міста (села). Поставте усно словосполучення у формі орудного відмінка однини.

Тиха вулиця, проїжджа частина, велика площа, нова бруківка, затишна кав’ярня, липова алея, триповерхова школа, дерев’яна церква, нова перукарня.

Р. в. множини

У родовому відмінку множини більшість іменників І відміни мають нульове закінчення. НАПРИКЛАД:

тополь, меж, мрій, вишень. В окремих словах виступає закінчення -ів або -ей: суддів, бабів (і баб), губів (і губ), легенів (і легень), статей, сімей, мишей та ін.

88

Спишіть сполучення, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового відмінка множини. Виділіть закінчення.

Написав кілька (стаття), вивчили багато (пісня), у сараї немає (миша), обстежили кілька (сім’я), у саду немає (яблуня), дійшли до (тополя), Ігор не боїться (змія), нарвали (вишня).

Кл. в. однини

У кличному відмінку однини іменники І відміни мають такі закінчення:

✵  -о - іменники твердої групи (Ганно, Миколо);

✵  -е — іменники м’якої та мішаної груп (Ілле, круче);

✵  -є - іменники м’якої групи після голосного та апострофа (Наталіє);

✵  -ю - деякі пестливі іменники м’якої групи (матусю, Наталю).

89

І. Запишіть іменники у формі кличного відмінка однини. Виділіть закінчення, поясніть написання.

Жінка, Олена, Аліна, хата, земля, Ілля, пісня, душа, листоноша, мрія, Юлія, Наталія, матуся, Галя, доня.

II.  З одним іменником у формі кличного відмінка (на вибір) складіть і запишіть речення.

90

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ, Розподіліть між собою слова. Визначте групу свого іменника, провідміняйте його усно в однині та множині. Перевірте один в одного виконання.

1.  Дорога. 2. Груша.

91

І. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі. Зазначте над цими іменниками відмінок. Поясніть написання.

1. Заспівай мені, (бабуся), тиху колискову (О. Білозір). 2. Літо перелітую, осінь перейду, (вишня) білітиму в зимньому саду (Т. Коломієць). 3. На рівній (дорога) і кінь розумний (Нар. творчість). 4. Завирували під сонною (круча) світлі кринички (В.Раєвський). 5. І всміхнуться сині очі од (пісня) моїх (В. Сосюра).

II.  Запишіть виділені іменники фонетичною транскрипцією. Назвіть букви, вимовте звуки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити