Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


§ 11. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ II ВІДМІНИ


Про відмінкові закінчення іменників, синонімічність деяких закінчень та про грамотність

92

Розгляньте зразки відмінювання іменників II відміни. На основі спостереження розкажіть про закінчення цих іменників в орудному та кличному відмінках однини. У яких відмінках іменники мають паралельні закінчення?

ОДНИНАТверда група

М’яка група

Мішана група

Н.

озеро

батько

край

читач

Р.

озера

батька

краю

читача

Д.

озеру

батькові, батьку

краєві, краю

читачеві, читачу

Зн.

озеро

батька

край

читача

Ор.

озером

батьком

краєм

читачем

М.

на/в озері на/у батькові, батьку

на/у краї, краю

на/у читачеві,

читачу, читачі

Кл.

озеро

батьку

краю

читачу


МНОЖИНА


Тверда група

М’яка група

Мішана група

Н.

озёра

батьки

краї

читачі

Р.

озер

батьків

країв

читачів

Д.

озерам

батькам

краям

читачам

Зн.

озера

батьків

краї

читачів

Ор.

озерами

батьками

краями

читачами

М.

на/в озерах

на/у батьках

на/у краях

на/у читачах

Кл.

озера

батьки

краї

читачі

93

І. Перекладіть усно текст українською мовою і випишіть іменники II відміни. Виділіть закінчення цих іменників, визначте їх відмінок і групу. До якої відміни належать ці самі іменники в російській мові?

Вуд вытащил из кармана* несколько мячиков для обычного гольфа. Уже через пару минут мячики поднялись в воздух. Вуд начал кидать мяч за мячом, посылая их с максимальной силой и в самых разных направлениях, чтобы Гарри учился их ловить. Гарри поймал все мячи, и Вуд был в восторге** (Дж. Ролинг).

*Карман - укр. кишеня.

**Восторг - укр. захоплення, захват.

II. Порівняйте вимову й написання виділених спів в обох мовах.

Д. в. однини

У давальному відмінку однини більшість іменників II відміни чоловічого роду мають паралельні закінчення: -ові, -еві(-єві) та -у(-ю). ПОРІВНЯЙМО:

Тверда група: -Ові, -у

М’яка група після приголосного та мішана: група -вві, -у(-ю)

М’яка група після голосного й апострофа: -єві, -ю

батькові

батьку

товаришеві

товаришу

учителеві

учителю

Андрієві

Андрію

Паралельні закінчення мають також деякі іменники середнього роду. НАПРИКЛАД: містові й місту, дитяткові й дитятку.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Щоб уникнути одноманітних відмінкових закінчень, спочатку вживаємо закінчення -ові, -еві(-єві), а тоді - -у(-ю). НАПРИКЛАД: панові директору, Василеві Симоненку.

М. в. однини

У місцевому відмінку однини деякі іменники II відміни мають паралельні закінчення. НАПРИКЛАД: на робітникові й на робітнику; на коневі й на коні; у гаї й у гаю.

94

Складіть і запишіть по одному реченню з іменником директор у формі давального й місцевого відмінків однини.

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

директору

директору

директорові

95

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою сполучення слів. Прочитайте їх один одному, ставлячи подані в дужках іменники у формі давального відмінка однини.

Для першого учасника. Подарувати (добродій Василь), надіслати повідомлення (друг Андрій), допомогти (учитель Назар Федорович).

Для другого учасника* Привітання (Герой України Володимир Кличко), подякувати (брат Сергій), зателефонувати (Василь Олександрович).

Ор. в. однини

В орудному відмінку однини іменники II відміни твердої групи мають закінчення -ом, а м’якої та мішаної (крім середнього роду на -я) — -ем(-єм). НАПРИКЛАД: краном, кущем, Василем, солов’єм. Іменники середнього роду на -я мають закінчення -ям. НАПРИКЛАД: життям, обличчям.

Ор. в. множини

Деякі іменники в орудному відмінку множини мають паралельні закінчення: -ами(-ями) та -ми. НАПРИКЛАД: конями й кіньми, колінами й коліньми, крилами й крильми. Іменники очі, плечі мають форми очима, плечима.

ОРФОГРАМА

Букви о, е(є) в закінченнях давального й орудного відмінків однини іменників II відміни

96

І. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Виділіть закінчення. Обґрунтуйте написане.

Садівник, циркач, іній, вершник, журавель, соловей, плащ, ячмінь.

II. Серед поданих іменників назвіть ті, які є назвами істот.


97

І. Запишіть іменники у формі орудного відмінка множини. Наведіть паралельні форми (де можливо).

Кінь, чобіт, крило, плече, око, обличчя, слухач.

II. З одним іменником у формі орудного відмінка множини складіть усно речення.

Кл. в. однини

У кличному відмінку однини іменники II відміни чоловічого роду мають закінчення -у(-ю) або -е. Закінчення -ю притаманне іменникам м’якої групи. НАПРИКЛАД: братику, Андрію, друже.

98   

І. Запишіть іменники у формі кличного відмінка однини.

Батько, добродій, однокласник, край, Дніпро, козак, Київ, Херсон, друг, Павло, Андрій, Василь, Сергій, Юрій.

II. З одним іменником у кличному відмінку (на вибір) складіть усно речення.

99

Пригадайте, як визначити групу іменників на -ар (-яр), -иp (§ 9). Визначте групу поданих іменників і запишіть їх у формах родового і кличного відмінків однини.

Лікар, столяр, ветеринар, шахтар, кобзар, рицар, школяр.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У місцевому відмінку множини іменники І та II відмін мають закінчення -ах(-ях). ПОРІВНЯЙМО:


ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

читати по складах

читати по складам

100

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Над іменниками II відміни надпишіть їхній відмінок. Обґрунтуйте написання.

1. І вишні по садк(ам,ах) стояли з рушниками, чекали на сватів, які давно вже йшли (Є. Гуцало). 2. На землю по зоряних сход(ам,ах) задуманий вечір зійшов (В. Сосюра). 3. Гей, Іван(у,е), пора нам сідлати коня і збиратись мерщій у дорогу (М. Петренко). 4. Дощ(е,о)м пахучим день промок (М. Стельмах). 5. Синє небо над зеленим га(є,йо)м рідний край вітає з добрим урожа(є,йо)м (В. Сосюра).

II. Доберіть синоніми до виділених іменників.

І ТАКІ БУВАЄ

Якось Сашко спостерігав за грою в шахи двох дівчаток-шестикласниць. Коли одна з них опинилася в скрутному становищі, Сашко підказав правильний хід: «Ходити королеві». Дівчинка пішла королевою і… одразу програла.

Поміркуйте, чому програла дівчинка, хоча Сашко підказав правильно.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити