Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


§ 12. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ


Про те, які іменники ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини мають закінчення -а(-я), а які - -у(-ю)

101

Прочитайте іменники у формі родового відмінка однини. Слова якої колонки означають назви конкретних предметів, а якої - збірних понять чи явищ природи? Зробіть висновок, які іменники в родовому відмінку однини мають закінчення -а, а які - -у.

Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини

Закінчення -а(-я) мають іменники, які означають:

Закінчення -у(-ю) мають іменники, які означають:

а) назви осіб, імена, прізвища: товариша, Мороза (прізвище);

б) назви тварин і дерев: ведмедя, дуба;

в) назви предметів: ножа, воза, малюнка;

г) назви населених пунктів: Києва, Парижа;

ґ) інші географічні назви з наголосом у Р. в. на закінченні: Дніпра, Дністра;

д) назви мір довжини, ваги, часу, місяців, днів тижня, грошових знаків: кілограма, жовтня, вівторка, долара;

е) назви машин і їх деталей: комбайна, мотора;

є) терміни, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури: атома, радіуса, ромба;

ж)  українські за походженням терміни: відмінка, додатка;

АЛЕ: виду, роду

а) речовину, масу, матеріал: азоту, меду, борщу, піску; АЛЕ хліба;

б) збірні поняття: ансамблю, лісу, гаю, полку;

в) назви кущових і трав’янистих рослин: барвінку, звіробою;

г) назви будівель, приміщень та їх частин: вокзалу, коридору; АЛЕ: гаража, хліва, млина;

ґ) назви установ, організацій: інституту, комітету;

д) місце, простір тощо: яру, майдану, світу; АЛЕ: ярка, ліска, ставка;

е) явища природи: вітру, морозу; є) назви почуттів: болю, страху;

ж)  назви процесів, властивостей, абстрактних понять: бігу, крику, спорту;

з) літературознавчі терміни: сюжету, роману;

и) назви ігор і танців: тенісу, вальсу; АЛЕ: гопака;

і) географічні назви (крім зазначених у першій колонці): Бугу, Криму, Світязю, Кавказу, Дону


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У низці іменників зміна закінчення впливає на значення слова. НАПРИКЛАД: листопада (місяць) - листопаду (падолист); каменя (одна штука) - каменю (збірне, матеріал); Рима (місто) - Риму (Римська імперія).

102

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в родовому відмінку однини подані парами іменники мають різні закінчення.

ü  морозу - Мороза;

ü  Люксембургу - Люксембурга;

ü  балу - бала;

ü  Бугу - Дністра;

ü  Криму - Чернігова.

103

І. Прочитайте іменники у формі родового відмінка однини. Обґрунтуйте правопис їх закінчень. Доберіть усно по одному власному прикладу до кожної групи слів.

1. Дмитра, ясеня, ноутбука, банкомата, холодильника, Львова, Дністра, метра, квадрата.

2. Квасу, оркестру, щавлю, магазину, університету, лугу, урагану, жалю, ремонту, роману, хокею, суходолу, Донбасу.

ІІ. З двома іменниками (на вибір) складіть і запишіть речення.

104

Поставте іменники у формі родового відмінка однини. Запишіть їх у дві колонки: 1) із закінченням -а(-я); 2) із закінченням -у(-ю). Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

Харків, Париж, Крим, Крит, Китай, Донець (річка), туман, футбол, холод, монітор, чотирикутник, метр, ансамбль, ставок, вальс, долар, дим, бензин, грім, страх.

105

І. Перекладіть сполучення українською мовою й запишіть. Зробіть висновок про відповідність відмінкових закінчень.

Сила ветра, шахтёры Донбасса, приехал из Луганска, берег Днепра, много песка, много снега, возле сада, посевы ячменя, одного сантиметра.

II. 3 одним перекладеним сполученням складіть і запишіть просте речення.

ОРФОГРАМА

Букви а(я), у(ю) в закінченнях родового відмінка однини іменників II відміни

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Деякі іменники II відміни в родовому відмінку можуть мати паралельні закінчення. Це залежить від наголосу. НАПРИКЛАД: моста - мосту, двора - двору, стола - столу.

106

Спишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового відмінка однини. Виділіть у цих словах закінчення та усно обґрунтуйте написання.

1. Клени обсипаються від найменшого (подих*) (вітерець) (О.Донченко). 2. Рибалки набрали сухого (очерет), збудували отаманський курінь (І. Нечуй-Левицький). 3. Мене до тебе принесе з (папір) зроблений літак (Д. Павличко). 4. Для доброго (бджоляр) немає поганого (рік) (Нар. творчість). 5. Вузька дорога одразу за селом пірнає в ранковий розлив (туман) (Д. Прилюк). 6. Після (дощ) гостріше пахнуть квіти (В. Сосюра). 7. Тече вода з-під (явір) яром на долину (Т. Шевченко).

*Подих - рос. дуновение.

І ТАКЕ БУВАЄ

- Я поїду на екскурсію до Риму, - повідомляє Світлана однокласниці.

- Але це неможливо, - заперечила Іринка.

Стародавньої Римської імперії давно немає. Хіба що ти винайшла машину часу.

- Та ні, я маю намір відвідати столицю сучасної Італії - Рим.

Поясніть, чому сталося непорозуміння між дівчатами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити