Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


§ 14. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ЩО МАЮТЬ ФОРМУ ТІЛЬКИ МНОЖИНИ


Про відмінкові закінчення іменників, синонімічність деяких закінчень та про грамотність

117

Прочитайте фразеологізми. Визначте число виділених іменників. Чи можуть вони мати форму однини та чи розрізняється в них рід? Зробіть висновок про особливості таких іменників.

1. Вилами по воді писано. 2. Наламати дров. 3. Дивитися як баран на нові ворота.

Р. відмінок

В українській мові є іменники, що мають форму тільки множини. НАПРИКЛАД: ворота, окуляри, гроші. У родовому відмінку такі іменники мають одне з таких закінчень:

-ів(-їв)

-ей

нульове

окулярів, опадів, хитрощів, сходів

саней, грошей, дверей, курей

воріт, чобіт, дров, Карпат

Ор. відмінок

В орудному відмінку такі іменники здебільшого мають закінчення -ами(-ями). НАПРИКЛАД: окулярами, опадами, вилами, граблями.

Op. відмінок

В окремих словах виступає закінчення -ми: гусьми. Деякі іменники мають паралельні форми: дверима й дверми; воротами й ворітьми; грошима й грішми; санями й саньми; штанами й штаньми.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

В іменниках, що мають форму тільки множини, рід не розрізняють.

Такі іменники не належать до жодної з відмін.

118

І. Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Підкресліть іменники, що мають форму тільки множини. Позначте в них закінчення та визначте їх відмінок.

1. Враг стоял у ворот. 2. Нежелательно топить камин дровами хвойных пород. 3. Кто не умеет управлять деньгами, не удержит их. 4. Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями.

5.  Производство* саней для лучших гонщиков поставлено почти на научную основу.

*Производство - укр. виробництво.

ІІ. Порівняйте вимову й написання виділених слів в українській і російській мовах.

119

І. Запишіть іменники у формі родового та орудного відмінків. Виділіть закінчення. Наведіть, де можливо, паралельні форми. Правильність виконання перевірте за орфографічним словником.

Штани, гроші, сани, гуси, кури, окуляри, ворота, канікули, Черкаси, макарони, граблі.

II. З двома словами (на вибір) у формі непрямого відмінка складіть і запишіть речення.

120

Провідміняйте письмово іменники двері й Карпати. Виділіть закінчення.

121

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви на сільському дворі допомагаєте по господарству. Прочитайте речення, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі.

1. Я насипав зерна (кури). 2. Я прижену (гуси). 3. Чи вистачить цих (дрова)? 4. Я приберу сіно (граблі).

122

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть невеликий текст-опис на тему «Карпати». Використайте назву цієї гірської системи в непрямих відмінках.

ВАРІАНТ Б. Складіть невеликий діалог (5-6 реплік) про уявну подорож до одного з міст: Суми, Чернівці, Черкаси. Використайте назву обраного міста в непрямих відмінках.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити