Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


§ 16. ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ


Про те, як творять іменники, про найуживаніші суфікси, а також про стилістичну роль словотвірних засобів іменників ПРИГАДАЙМО. 1. Які є способи творення слів? 2. Як пишемо складні іменники?

133

Розгляньте зразки творення іменників. Зробіть висновок, якими способами творяться іменники.

134

I. Прочитайте текст. Визначте засоби зв’язку речень у ньому. Чи є поміж цих засобів спільнокореневі іменники?

ГОРОБЕНЯ

Я йшов і збирав хмиз. Раптом помітив горобеня, яке випало з гніздечка. Я взяв пташеня і приклав до вуха. У холодному тільці ледь чутно стукотіло серце…

Повернувшись до намету, я дістав термос і через соломинку капнув у дзьоб горобчику трохи солодкого чаю. Пташенятко швидко опритомніло*. А коли я нагодував його гречаною кашею, воно й зовсім ожило (За А. Орлик).

*Опритомніти - рос. прийти в чувство, очнуться.

II. Укажіть іменники, яким суфікси надають емоційного забарвлення. Поясніть роль цих слів у тексті.

III. Виконайте словотвірний розбір виділених іменників.

135

Утворіть від поданих спів і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю. Позначте суфікси. Скористайтеся суфіксами з довідки.

Галичина, Харків, Крим, Полтава, Одеса, Луганськ, Україна, Болгарія, Грузія.

ДОВІДКА, -анин(-янин), -чанин, -ець, -ит, -ин.

136

Утворіть від поданих слів і запишіть назви осіб за родом діяльності. Позначте суфікси. Скористайтеся суфіксами з довідки.

Шахта, продавати, пасіка, теніс, хор.

ДОВІДКА, -ар, -ник, -ець, -ист.

137

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. І. Утворіть усно по черзі від поданих слів іменники з одним із значень: зменшеності, пестливості, збільшеності, згрубілості. Скористайтеся поданими в довідці суфіксами.

ЗРАЗОК. Дуб - дубочок.

Баба, дід, риба, шабля, ніс, трава, мороз, голос, хлопець, стіл, камінь, вітер.

ДОВІДКА, -очок (-очк), -усь, -ус(я), -чик, -ець, -ун(я), -ик, -к(а), -иц(я), -ищ(е), -юк(а), -уг(а), -юг(а), -иськ(о).

II. Складіть і запишіть два речення з іменниками, яким суфікси надають емоційного забарвлення.

138

І. Утворіть усно від поданих слів іменники вказаним у дужках способом. 1. Вода, мороз (суфіксальним). 2. Щастя (префіксальним). 3. Береза (префіксально-суфіксальним). 4. Підписувати (безафіксним).

II. Два утворених слова (на вибір) розберіть письмово за будовою.

139

Хто зможе утворити від слова ліс три іменники? А хто ще більше? Проведіть такий конкурс зі словом дід.

140

Утворіть з кожної пари слів складний іменник і запишіть. Поясніть написання.

Вугілля, видобуток; відео, зв’язок; сніг, затримання; овочі, сховище; салон, магазин; ліс, степ; радіо, станція; міні, пекарня; екс, президент.

141

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви прийшли до поліклініки на медогляд. Тут на дверях прикріплено таблички з назвами різних спеціалістів. Що означають ці назви? Як вони утворилися? За потреби скористайтеся поданою нижче довідкою.

ДОВІДКА. Пед - грец. дитина; …іатрія - грец. лікування; …лог - грец. наука, служитель науки; стома - грец. рот; невро - грец. нерв; пато - грец. біль; офтальмо - грец. очний; дермато - грец. шкіра; кардіо - грец. серце.

142

І. Прочитайте прислів’я. Знайдіть прикметники, які перейшли в іменники. Поясніть лексичне значення цих слів, визначте їхню синтаксичну роль.

1. Ситий голодного не розуміє. 2. Учений іде, а неук слідом спотикається. 3. Лінивий двічі ходить, а скупий двічі платить.

II. Складіть і запишіть два речення зі словом військовий так, щоб у першому реченні воно було прикметником, а в другому - іменником.

143

І. Виконайте словотвірний розбір іменників.

Переддень, узбіччя, відрізання, безмежжя, вихід, сутінки, прадід.

ІІ. Вдумайтесь у значення непохідних тепер слів погріб, народ, неділя, макітра. Які значущі частини виділялися колись у коренях цих слів?

144

І. Перекладіть речення українською мовою і запишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть іменники, утворені способом складання.

1. Зимой холодные норд(осты) врывались в улицы и загоняли жителей в дома (Б. Балтер). 2. Когда закончилась подготовка второго корабля(спутника) к отправке на космодром, к нам снова приехали космонавты (С. Гаврилов). 3. Смотришь - через поле перекати(поле) прыгает, как мяч (А. Фет). 4. Машина выскакивает на плоско(горье), пробегает его, ползёт на первый подъём, второй… (Г. Кублицкий).

ІІ. Порівняйте вимову й написання виділених слів в українській і російській мовах.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити