Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


§ 17. НЕ З ІМЕННИКАМИ


145

Про те, коли не з іменниками пишемо разом, а коли - окремо

Порівняйте написання виділених у реченнях слів. У якому реченні не є префіксом, а в якому - службовим словом? Де не виражає заперечення, а де - утворює новий іменник з протилежним значенням? Зробіть висновок, коли не з іменниками треба писати разом, а коли - окремо.

1. Незгода дім руйнує.

2. Не згода, а розбрат запанував між князями.

146

Перекладіть речення українською мовою й запишіть. Підкресліть орфограму «Не з іменниками». Поясніть написання в обох мовах.

1. И на волю приходит неволя. 2. Неопытность ведёт к беде. 3. Это был не друг мой, а просто знакомый. 4. С путешественниками приключилось несчастье. 5. Помогла вам не удача, а хорошее знание местности.

147

Випишіть іменники, які не вживаються без не. Підкресліть орфограму «Не з іменниками».

Ненависть, немовля, непорозуміння, необхідність, невід, немилість, недолік, нездара*, нестача, недруг, неробство, невдячність, негода**, неук.

*Нездара - рос. недотёпа.

**Негода - рос. непогода, ненастье.

148

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому реченні не з іменником написано разом, а в другому - окремо.

1.    Він одразу відчув нещирість.

2.    У словах відчувалася не щирість, а лицемірство.

149

І. Доберіть усно до поданих іменників синоніми без не. За потреби скористайтеся довідкою.

Неволя, недовір’я, неприязнь, неправда, неслава, немилість.

ДОВІДКА. Ганьба, підозрілість, опала, рабство, обман, ворожість.

ІІ. З одним дібраним словом (на вибір) складіть і запишіть речення з однорідними членами.

150

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи слів. Складіть і запишіть речення з кожним словом своєї групи. Перевірте один в одного виконання.

1.    Нещастя, не щастя.

2.    Неслава, не слава.

151

Спишіть речення, замінюючи виділені слова синонімом із префіксом не-. Виділіть цей префікс. За потреби скористайтеся словником синонімів.

1. Безслав’я, наче та болячка, і сон, і їжу одбира (Панас Мирний). 2. Він ворог був лукавства й облуди (М. Рильський). 3. Подоляни, щоб не попасти в турецьке ярмо, стали тікати на Слобідську Україну (М. Стельмах). 4. Іван через розлад з батьком почував себе недобре (С. Чорнобривець). 5. В очах його світилося здивування й підозрілість (Ю. Смолич).

152

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і поясніть орфограму «Не з іменниками».

1. Учення - світ а (не)вчення - тьма (Нар. творчість). 2. Затоплю (не)долю дрібними сльозами затопчу (не)волю босими ногами (Т. Шевченко). 3. Навіщо скаржитись, коли твоє (не)щастя вже позаду (Д. Павличко). 4. Роман з (не)сподіванки здригнувся прислухався (М. Стельмах). 5. Здається хтось підійде до дверей проситиме (не)году переждати (В. Стус). 6. Шукай (не)долі, а волі (Нар. творчість).

II. Розберіть виділений іменник як частину мови (письмово).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити