Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


§ 19. НАПИСАННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ ТА ПРІЗВИЩ

 

Про суфікси для творення імен по батькові, а також про прізвища, які відмінюємо і які не відмінюємо

161

Прочитайте імена по батькові. Визначте, від яких імен їх утворено. Який суфікс мають слова першої колонки? А другої? Зробіть висновок, як утворюємо чоловічі та жіночі імена по батькові.

Імена по батькові

ТВОРЕННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

При творенні імен по батькові в основах імен відбувається чергування [і] з [о]. НАПРИКЛАД: Федір - Федорович, Федорівна.

162

Утворіть і запишіть від поданих імен чоловічі та жіночі імена по батькові. В утворених іменниках виділіть суфікси.

ЗРАЗОК. Валерій - Валерійович, Валеріївна.

Максим, Сергій, Юрій, Тарас,

Кузьма, Андрій, Ілля, Назар.

163

Розгляньте зразки відмінювання чоловічого та жіночого імен по батькові. Провідміняйте усно ім’я та по батькові: Антон Андрійович, Марія Андріївна.

Н.

Іванович

Іванівна

Р.

Івановича

Іванівни

Д.

Івановичу, Івановичеві

Іванівні

Зн.

Івановича

Іванівну

Ор.

Івановичем

Іванівною

М.

Івановичу, Івановичеві

Іванівні

Кл.

Івановичу

Іванівно

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У кличному відмінку чоловічі імена по батькові мають закінчення у- Івановичу, Андрійовичу.

164

ПОМІРКУЙТЕ. Дідуся звуть Григорій Васильович, його онука - Олександр Дмитрович. Як звуть (ім’я та по батькові) батька онука? Провідміняйте це ім’я та по батькові.

165

Прочитайте речення, утворюючи від поданих у дужках імен імена по батькові.

1. Мати Василя Симоненка Ганна (Федір) Щербань щедро дарувала синові велику любов до рідної мови (В. Гончаренко). 2. Іван (Лука) був людиною м’якої, навіть ніжної вдачі (Г. Тютюнник). 3. Максим (Тадей) Рильський був визначним знавцем фольклору і глибоким поціновувачем* народної пісні (Я. Гордійчук). 4. Скажи Антоніні (Аполлінарій), щоб спекла коровай (М. Стельмах). 5. І клумба ця, і латка асфальту виникли завдяки наполегливості Лукії (Назар) (О. Гончар).

*Поціновувач - рос. ценитель.

Прізвища

Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників І відміни, відмінюємо як відповідні іменники І відміни, а прізвища із закінченнями іменників II відміни - як іменники II відміни. НАПРИКЛАД:

Майборода - Майбороди, Майбороді й т. д.;

Лебідь - Лебедя, Лебедеві (Лебедю) й т. д.;

Симоненко - Симоненка, Симоненкові (Симоненку) й т. д.

Прізвища прикметникового типу на -ий, -ій відмінюємо як прикметники. НАПРИКЛАД: Авдієвський - Авдієвського, Авдієвському й т. д.; Кобилянська - Кобилянської, Кобилянській і т. д.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Жіночі прізвища на приголосний та -о не відмінюємо. Порівняймо:

Чоловічі

Жіночі

з Василем Симоненком

з Андрієм Ковальчуком

з Ніною Симоненко

з Надією Ковальчук

166

Розгляньте зразки відмінювання чоловічих прізвищ на -ов, -ів, -ин. Провідміняйте за цими зразками прізвища Борисов, Прокопів, Романишин. Відмінювання одного з прізвищ запишіть.

Н.

Павлов

Ковалів

Гаршин

Р.

Павлова

Ковалева (-ліва)

Гаршина

Д.

Павлову

Ковалеву (-ліву)

Гаршинові, Гаршину

Зн.

Павлова

Ковалева (-ліва)

Гаршина

Ор.

Павловим

Ковалевим (-лівим)

Гаршиним

М.

Павлові, Павлову

Ковалеві, -у (-ліві, -у)

Гаршині, Гаршину

Кл.

Павлове, Павлов

Ковалеве (-ліве), Ковалів

Гаршине, Гаршин

167

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Хто з українських чи зарубіжних співаків (кіноакторів, спортсменів) вам подобається найбільше? Чим саме?

168

Провідміняйте усно прізвище, ім’я та по батькові.

1.  Сергій Васильович Коваленко. 2. Світлана Василівна Коваленко.

169

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви на класних зборах вирішуєте деякі питання шкільного життя. Прочитайте подані репліки, уставляючи імена, по батькові, прізвища вказаних осіб.

1. Треба запитати в (ім’я та по батькові класного керівника). 2. Це питання треба узгодити з (ім’я та по батькові директора школи). 3. Підготуємо привітання (ім’я, по батькові та прізвище бібліотекаря). 4. Попросимо підручник у (ім’я, по батькові учителя української мови).

170

Спишіть, ставлячи власні назви в потрібному відмінку.

1. Вітаємо Вас, (Світлана Максимівна). 2. Поцікавтеся думкою (Ігор Миколайович Петренко). 3. Гарні квіти в (Лариса Володимирівна Красуцька). 4. Був знайомий із (Геннадій Геннадійович Романишин). 5. Зустрівся із (Жанна Петрівна Романишин).

171

Відредагуйте речення. Зверніть увагу на правильність уживання імен по батькові та прізвищ.

1. Гарні квіти подарували Юлії Вікторівній. 2. Глядачі зустрілися з Сергієм Дмитровичем Скляренко. 3. Друзі щиро вітали з ювілеєм Віктора Олексієвича. 4. Сьогодні Олександру Іваненко виповнюється 50 років. 5. Ми всі дякуємо Петра Володимировича. 6. Актор потис руку Валентині Дмитрівній.

І  ТАКЕ БУВАЄ

Класний керівник звернулася до Іринки:

 - Поклич, будь ласка, Петренко. Іринка задумалася, кого саме покликати.

Адже в класі є і Петренко Жанна, і Петренко Сергій.

Поміркуйте, кого має покликати Іринка - Сергія чи Жанну.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити