Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


§ 20. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ІМЕННИК»


172

І. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Розкажіть, які норми моралі здавна шанувалися серед українців.

ЛЮБОВ І ЧЕСТЬ

У народі здавна шанувалося почуття любові до батьків. Моральним обов’язком дітей була допомога батькам по господарству, догляд за ними в разі хвороби, вияв повсякчасної* уваги, шани й турботи.Необхідною умовою збереження честі вважалося пошанування правдивості. Парубків та дітей, що полюбляли прибріхувати, виганяли з музик та вечорниць. Великим безчестям було злодійство. Якщо хтось піймався на цьому, то мусив зі своїм «здобутком» ходити селом і просити вибачення. Існували повір’я, що у нечесної людини не зародить земля, а в чабана, котрий щось поцупить, розбігатиметься худоба.

Мораль була невіддільною від краси душевної й краси в побуті (За Н. Мельничук).

* Повсякчасний - рос. постоянный, всегдашний.

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Знайдіть назви істот.

2. Знайдіть по два іменники, що мають форму тільки однини й тільки множини.

3. Визначте відмінок і число виділених іменників. Поставте усно ці слова у формі орудного відмінка однини.

4. Знайдіть іменник, який відповідає такій характеристиці: назва істоти, II відміна, чол. рід, Р. в., мн.

5. Розберіть два іменники з тексту як частину мови (на вибір).

173

І.  Перекладіть речення українською мовою й запишіть.

1. Голая степь: ни деревца, ни кустика по дороге. Только кончилась степь, вошла дорога промеж двух гор в ущелье* (Л. Толстой). 2. Извилистый** и широкий горный хребет тянулся с юго-востока на северо-запад (А. Толстой). 3. Не с деньгами жить, а с добрыми людьми. 4. Дерево держится корнями, а человек - друзьями (Нар. творчество).

* Ущелье - укр. ущелина, міжгір’я.

**Извилистый - укр. звивистий.

II. Розкажіть про відповідність роду іменника степ у російській і українській мовах.

III. Порівняйте вимову й написання виділених спів в обох мовах.

174

Запишіть іменники кожної групи в зазначеній формі.

1. Родового відмінка однини. Млин, дощ, будинок, завод, альбом, міліметр, трамвай, роман, Роман, Тернопіль.

2. Орудного відмінка однини. Подорож, честь, кров, лань, річ, спокій, кобзар, читач, калач, озеро.

3. Кличного відмінка однини. Козак, Київ, Ольга, друг, парубок, директор, сокіл, Надія Петрівна Остапенко, Андрій Сергійович Остапенко.

175

Дайте відповіді на запитання мовознавчої вікторини.

1. Яку форму має іменник кача в давальному відмінку - качаті чи каченяті?

2. Яку форму має іменник плем’я в орудному відмінку - племенем чи плем’ям?

3. До якої відміни належать іменники граблі, вила, ножиці?

4. Яку форму матиме іменник Львів у родовому відмінку?

5. До назв істот чи неістот належить іменник натовпі

6. Який із цих іменників є незмінюваним: фантазія, дзеркало, ательє?

7. Якого роду іменник біль?

8. Як ви звернетеся до вчителя, якщо його батька звати Михайло, а його самого - Валентин?

176

 САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1. Під час вивчення теми «Іменник» я дізнався (дізналася) багато нового. Наприклад, як…

2. Найлегшим під час опрацювання матеріалу для мене було…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте тестові завдання.

Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатку

1.   Іменник у формі орудного відмінка є в реченні

А Осінній сад ще яблучка глядить (Л. Костенко).

Б Намалюй, зимова нічко, білосніжні сни (3. Мороз).

В Десь вітер грає на віолончелі (В. Симоненко).

Г А за вікном сніги летять лапаті (М. Луків).

2. До чоловічого роду належать усі іменники рядка

А насип, Чернігів, сутінь              

Б фламінго, професор, степ

В кіно, Дніпро, зал

Г поні, путь, змій

3. До III відміни належать усі іменники рядка

А пам’ять, рука, віддаль               

Б розкіш, мить, Дунай

В милість, ніч, любов

Г курча, вість, радість

4. Букву е на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А вишн..ю, кущ..м                        

Б столяр..м, дощ..м

В гост..м, книг..ю

Г крас..ю, вулиц..ю

5.  НЕправильно утворено ім’я по батькові

А Юріївна                                  

Б Яківна

В Миколаївна

Г Сергівна

6.  Складіть по одному реченню зі словом неволя і сполукою не воля.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке іменник? Які його граматичні ознаки? Яким членом речення може бути?

2. Які іменники належать до власних назв? Розкажіть про особливості їх написання. Наведіть приклади.

3. Як визначають рід незмінюваних іменників? Наведіть 2-3 приклади іменників, у яких рід визначити неможливо.

4. Які іменники належать до незмінюваних? Наведіть приклади.

5. На які відміни та групи поділяють іменники? Наведіть приклади.

6. Які іменники ІІ відміни в родовому відмінку однини мають закінчення -а(-я), а які - -у(-ю)?

7. Які є способи творення іменників? Наведіть приклади іменників із суфіксами, які надають слову стилістичного забарвлення.

8. Розкажіть про написання букв е, и, і в суфіксах іменників. Наведіть приклади.

9. Розкажіть про написання не з іменниками. Наведіть приклади.

10. За допомогою яких суфіксів утворюємо чоловічі та жіночі імена по батькові? Провідміняйте усно Прокопенко Юрій Борисович.

Проект

Об’єднайтеся в групи (3-5 осіб) і підготуйте міні-журнал «Іменник» (6-8 сторінок формату А4 або А5).

Для початку визначте, про що йтиметься на кожній сторінці журналу (Наприклад: правило з малюнком; текст пісні, у якому виділено кольором іменники; загадки; ребуси тощо). Домовтеся, хто з вас зробить обкладинку журналу. Підготуйте кожен свою сторінку, а потім скріпіть їх.

МОЯ СТОРІНКА

ЦІKABO ЗНАТИ

ІМЕННИК - ЧЕМПІОН

Слів якої частини мови в українській мові найбільше? Це іменники. Відомо, що в 11-томному Словнику української мови нараховується 135 000 слів. Іменників серед них майже половина. Порівняно з іменником дієслово має слів удвічі менше.

Чому саме іменник у численності став неперевершеним? Насамперед тому, що нас оточує безмежний світ предметів. Людина пізнає ці предмети і, звичайно, їх називає. Багато іменників з’явилися в мові тому, що вони часто перетворюють на себе інші частини мови. Подивіться, будь ласка, на дієслово писати. Одне-однісіньке дієслово, а скільки пішло від нього у світ іменників: писання, письмо, писемність, писар, писанка, письменник… Ось така могутність іменника у творенні слів! (За І. Вихованцем).

УСМІХНІМОСЯ

СВИНЕЦЬ

Вчитель, сівши на стілець,

Викликає Рому:

-  Розкажи нам про свинець

Все, що вивчив дома. -

Рома довго розганя язика у роті:

-  Ну… свинець… це то… свиня

В чоловічім роді…

- Вчитель каже: - Молодець!

По такій пригоді

Тобі ставлю одинець

У жіночім роді!

К. Дяченко

НА ДОЗВІЛЛІ

СКОРОМОВКИ

Бубоніла діду баба:

-  Ой не дмухай на кульбабу,

Бо з кульбаби полетять

Сто малих кульбабенят.

В. Клени,

* * *

Заболіли зуби в зебри.

Йти до зубра, зебро,треба.

Як не хочеш буть беззуба -

Лікуватись йди до зубра.

Л. Мовчун

НА ДОЗВІЛЛІ

ЦІКАВІ СЛОВА Відгадайте слова, які можна читати в обох напрямках.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити