Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Прикметник


Слова, слова… Вони в собі всі різні: тривожні й тихі, радісні и сумні; є терпеливі, є жорстокі й грізні, лукаві й чесні, мудрі і смішні.

Микола Ткач

Ви знатимете:

✵  морфологічні ознаки прикметника, його синтаксичну роль;

✵  групи прикметників за значенням.

Ви вмітимете:

✵  визначати форму прикметника в реченні;

✵  відмінювати прикметники;

✵  утворювати прикметники різними способами;

✵  правильно писати прикметники з вивченими орфограмами;

✵  використовувати прикметники в мовленні.


§ 21. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

 

Про загальне значення й морфологічні ознаки прикметників, а також про використання цих слів у мовленні

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке епітети? 2. На які питання відповідають прикметники?

177

Визначте стиль мовлення кожного тексту. Знайдіть прикметники й поміркуйте, у якому тексті їх використано для точного опису квітки, а в якому - для її образного змалювання. Зробіть висновок про роль прикметників у різних стилях.

1. Пролісок - квітка ніжна, але смілива й нетерпляча. Ще не зійде сніг, а вже крізь весняну ніздрювату снігольодову скоринку пнеться цупкий паросток (Ю. Смолич).

2. Пролісок - багаторічна тіньовитривала ранньовесняна рослина заввишки 10-20 см. Стебло безлисте, голе, листки прикореневі, до основи звужені (3 довідника).

Загальне значення

Прикметник (рос. прилагательное) - це частина мови, що виражає ознаку предмета й відповідає на питання який? чий? НАПРИКЛАД: широкий, весняний, мамин.

Морфологічні ознаки

Прикметники змінюються за родами, числами, відмінками.

Початковою формою прикметника є форма називного відмінка однини чоловічого роду.

Синтаксична роль

У реченні прикметник найчастіше буває означенням, рідше - присудком. НАПРИКЛАД: 1. Пливуть

Роль у мовленні

Прикметники використовуємо для точного опису предметів, явищ і подій. У художньому мовленні прикметники часто виконують функцію епітетів, метафор, надаючи висловлюванню образності, емоційності.

178

І. Прочитайте текст. Визначте, які типи мовлення поєднано в ньому. Чому рослина мати-й-мачуха має таку назву?

МАТИ-Й-МАЧУХА

Теплої весни наприкінці березня з’являються золоті кружальця мати-й-мачухи. Росте ця чудова рослина на берегах рік, на глинищах, бо любить вона глинисту землю.


Квіти мати-й-мачухи ясно всміхаються щедрому весняному сонцю своїми ніжними золотисто-жовтими голівками.

А тільки-но зійдуть перші зірки в небі вечірньої години, голівки закриваються на відпочинок, засинають. Навіть стебельця хиляться до землі. У нічній темені з-під товщі землі пробують пробиватися на білий світ листочки. З одного боку вони теплим сірим пушком укриті. Отож у народі кажуть, що то «мати».

А з другого боку, верхнього, - листки гладенькі, темно-зелені. До лиця притулиш - холодні. Ото й кажуть: «мачуха» (За Л. Павленком).

II. Знайдіть у тексті прикметники-епітети. Чи допомагають вони розкрити задум висловлювання? Доберіть усно синоніми до виділеного прикметника.

III. Випишіть 5 словосполучень «іменник + прикметник» (на вибір). У дужках зазначте рід, число й відмінок прикметника.

179

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Уявіть, що у дворі вашої школи чи будинку планується облаштувати нову клумбу. Які квіти ви запропонували б там висадити і чому? Яку роботу могли б виконати самі?

180

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть прикметники як члени речення. Які з прикметників використано для точного опису предметів (подій, явищ)?

1. Попрощалось ясне сонце з чорною з(е,и)млею, виступає круглий місяць з с(е,и)строю зорею (Т. Шевченко). 2. Вже листопад підкрався з-за дубів і гай знімає золоту перуку* (Л. Костенко). 3. Крізь мутні ши(б,п)ки тихою задумою** пробивається синє, боязке промі(н,нн)я (С. Васильченко). 4. Національно-визвольна війна україн(ь)с(ь)кого народу проти польського панува(н,нн)я тривала з 1648 по 1657 рік (3 підручника). 5. Блискавка найчастіше виникає в купчасто-дощових хмарах, які називають грозовими (3 підручника).

*Перука - рос. парик.

**3адума - рос. задумчивость, раздумье.

II. Доберіть усно синоніми й антоніми до виділених слів.

181

І. Прочитайте фразеологізми. Поясніть, як ви розумієте їхній зміст. Укажіть у них прикметники.

Мудра голова, щедра рука, сильна сторона, камінне серце, гостре слово.

II. Пригадайте інший фразеологізм з прикметником і складіть із цим сполученням речення.

182

Дайте відповіді на запитання веселої вікторини, використовуючи прикметники.

1.  Якого каміння немає в морі?

2.  З якого полотна не можна пошити сорочку?

3.  Якою стане біла хустинка, якщо її вкинути в Чорне море?

4.  У яку бочку не можна налити води?

5.  Яких подій не було вчора і не буде завтра?

183

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Напишіть невеликий твір-опис (5-6 речень) у художньому стилі на одну із запропонованих тем: «Зашелестів дощ», «Вечір наближається скорою ходою», «Ріка заснула в берегах». Використайте в тексті прикметники-епітети.

ВАРІАНТ Б. Уявіть себе художником і розкажіть, яким би ви зобразили на картині море під час шторму і штилю, удень і ввечері. Доберіть і запишіть 3-5 прикметників, за допомогою яких можна описати море в художньому творі. Напишіть невеликий опис моря (5-6 речень), використовуючи дібрані прикметники.

184

Випишіть з підручника історії чи географії невеликий текст наукового стилю (5-7 речень). Підкресліть прикметники як члени речення та простежте, чи допомагають ці слова точно описати предмет (подію, явище).

185

Відредагуйте усно речення. Скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура мовлення» та відповідями.

1. Сергійко зустрів товариша дружним потиском руки. 2. Шостий клас у нас дружній. 3. Лейтенант був одягнений у нову воєнну форму. 4. Олеся із задоволенням ходить до музикальної школи. 5. У багатьох дітей гарний музичний слух.

Культурне мовлення

РОЗРІЗНЯЙМО

Дружний - одностайний, згуртований; який відбувається одночасно, злагоджено. Дружний колектив, дружний клас, дружний спів.

Дружній - доброзичливий, прихильний, дружелюбний. Дружній погляд, дружня усмішка, дружнє слово.

* * *

Воєнний - який стосується війни. Воєнне лихоліття, воєнний час.

Військовий - який стосується війська. Військовий командир, військовий оркестр.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити