Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Прикметник


§ 25. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ


Про особливості відмінювання прикметників твердої та м’якої груп

ПРИГАДАЙМО. Які є м’які приголосні? Як позначаємо їхню м’якість на письмі?

214

Розгляньте зразки відмінювання прикметників. На основі спостереження розкажіть про закінчення прикметників у родовому та давальному відмінках. Що спільного й відмінного в системі відмінкових закінчень прикметників твердої та м’якої груп?

ТВЕРДА ГРУПА


Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Множина

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

новий

нового

новому

новий, нового

новим

на/у новому,

новім

нове

нового

новому

нове

новим

на/у новому,

новім

нова

нової

новій

нову

новою

на/у новій

нові

нових

новим

нові, нових

новими на/у нових

М’ЯКА ГРУПА


Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Множина

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

синій

синього

синьому

синій, синього

синім

на/у синьому,

синім

синє

синього

синьому

синє

синім

на/у синьому, синім

синя

синьої

синій

синю

синьою

на/у синій

сині

синіх

синім

сині, синіх

синіми

на/у синіх

Тверда група

Прикметники поділяють на дві групи - тверду та  м’яку.

 до твердої групи належать прикметники, основа яких у називному відмінку однини закінчується на твердий приголосний. НАПРИКЛАД: веселий, Андріїв, материн.

М’яка група

До м’якої групи належать прикметники, основа яких закінчується на м’який приголосний.

 НАПРИКЛАД: 

215

І. Запишіть прикметники у дві колонки: 1) тверда група; 2) м’яка група.

Мобільний, торішній, гарячий, братів, городній, довгошиїй, Маріїн, дорожній.

II. Провідміняйте письмово по одному прикметнику кожної групи, виділіть закінчення.

216

І. Прочитайте виразно вірш. За допомогою яких художніх засобів автору вдалося передати любов до матері? Поясніть роль прикметників у тексті.

МАТЕРІ

У хаті сонячний промінь косо

На долівку ляга з вікна…

Твої чорні шовкові коси

Припорошила вже сивина.

Легкі зморшки обличчя вкрили -

Це життя трудового плід.

Але в кожному русі - сила,

В очах юності видно слід.

Я таку тебе завжди бачу,

Образ в серці такий несу -

Материнську любов гарячу

І твоєї душі красу.

В. Симоненко

II. Знайдіть у тексті прикметники, усно визначте їхню групу, відмінок і поставте в початковій формі (називний відмінок однини чоловічого роду).

217

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи завжди ви погоджуєтеся з думкою своїх батьків (дідуся, бабусі)? Як доводите свою правоту?

218

Провідміняйте усно словосполучення. Відмінювання одного з них (на вибір) запишіть, виділіть закінчення прикметника й іменника.

Трамвайна колія, осінній дощ, безкраї поля.

219

І. Запишіть словосполучення у формі орудного відмінка однини. Чи всі прикметники жіночого роду в цій формі матимуть закінчення -ою?

Вечірня тиша, темна круча, солов’їна пісня, пізня осінь, довговія дівчина, безкрая земля, пішохідний перехід, запашний калач, Надіїн перстень, житній хліб.

пізньою

безкрайою

довговійою

II. У записаних словосполученнях підкресліть і поясніть орфограму «Букви о, е(є) в закінченнях орудного відмінка іменників І та II відмін».

220

Розгляньте репродукцію картини. Що на ній зображено? Чи є в цьому щось незвичайне? Складіть і запишіть чотири речення за картиною, використавши прикметники у формі різних відмінків. Підкресліть прикметники як члени речення.

В. Рекуненко. Книжковий будинок

-лиций

Складні прикметники із частиною -лиций мають в однині м’яку основу (крім Н. й О. в.), а в множині - тверду (крім Н. в.). НАПРИКЛАД: білолиций, білолицього, білолицьому, білолицим білолицих.

221

Провідміняйте прикметник круглолиций у формах чоловічого роду однини та множини. Доберіть інші складні прикметники із частиною -лиций.

222

І. Спишіть речення, ставлячи прикметники у відповідній формі та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть вивчені пунктограми.

1. Неподалік радісно й велично літали журавлі над (молодий) травами (К. Мотрич). 2. Біліє сніг в (лелечий) гнізді і льоду вже намерзло півбадді* (Л. Костенко). 3. У повітрі з (ранній) ранку до (пізній) вечора гули літаки (В. Сосюра). 4. Долівка** в зіллі (запашний) спочила за стіл сім’я сідає (В. Підпалий). 5. Ранок був чудовий. На (безкрайній) лазуровому небі - ні хмаринки (В. Гжицький).

*Баддя - велике низьке відро.

**Долівка - рос. пол (земляной).

II. Доберіть усно синоніми до виділеного прикметника.

III.    Розберіть письмово два прикметники як частину мови (на вибір). Скористайтеся поданим нижче зразком.

Розбір прикметника як частини мови

Послідовність розбору

1. Частина мови.

2. Початкова форма (називний відмінок однини чоловічого роду).

3. Група за значенням (якісний, відносний чи присвійний).

4. Ступінь порівняння і форма (якщо є).

5. Форма повна чи коротка.

6. Рід, число, відмінок.

7. Група тверда чи м’яка.

8. Синтаксична роль.

Зразок письмового розбору Надворі гуляє люта зима (Григорій Косинка).

Люта - прикм., п. ф. лютий, якісн., повн. ф., ж. р., одн., Н. в., тв. гр., означ.

І ТАКЕ БУВАЄ

- Поглянь, Назаре, ось під’їжджає мій старий приятель, - каже батько своєму синові-шестикласнику.

- Ні, тату, ти помилився, це не твій старий приятель, а якийсь молодий чоловік.

Поясніть, чому виникло непорозуміння між батьком і сином. Який прикметник доречніше було б ужити батькові - старий чи давній?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити