Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Прикметник


§ 26. ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

 

Про способи творення прикметників, найуживаніші прикметникові суфікси, а також про зміни приголосних

при словотворенні

ПРИГАДАЙМО. Які є способи словотворення?

223

Розгляньте зразки творення прикметників. Зробіть висновок, якими способами творяться прикметники.

СУФІКСИ ПРИКМЕТНИКІВ

Якісні прикметники

Відносні прикметники

Присвійні прикметники

-ш-, -іш-, -енн-, -анн-, -еньк-, -есеньк-, -езн-, -уват-, -ав-(-яв-), -лив-, -ист-, -aт-, -н-, -ок-, -к- та інші:

маленький, здоровенний, крикливий, високий

-н-, -ов-, -ев-(-єв-), -ськ-, -зьк-, -цьк-, -инськ-, -овн-, -ичн-, -ічн-, -ійн-, -альн-, -ан-(-ян-), -инта інші:

лісний, металевий, ялтинський, духовний

-ів(-їв), -ов-, -ин-, -їн, -івськ-, -ач-(-яч-) та інші:

батьків, сестрин, кролячий

224

Розберіть прикметники за будовою. У дужках біля кожного слова запишіть спосіб його творення. Які префікси прикметників ви помітили, виконуючи завдання?

Різдвяний, центральний, барвистий, учнівський, надзвичайний, міжбрівний, хліборобський.

225

І. Прочитайте текст. Визначте його тему й мікротеми. Чому, на вашу думку, спорт об’єднує людей?

СПОРТ ОБ’ЄДНУЄ НАС

Раз на чотири роки проводяться Олімпійські ігри. У такі дні наша планета стає величезним стадіоном, а континенти - трибунами. Олімпійський рух об’єднує народи світу, бо спорт один для всіх. Світ захоплюється спортивними досягненнями американця Марка Спітца, норвежця Уле-Ейнара Бьорндалена, росіянки Аліни Кабаєвої, українців Сергія Бубки, Лілії Підкопаєвої, Яни Клочкової.

Підтвердженням високої мети Олімпіади є проведення з 1960 року ігор для спортсменів-інвалідів. Люди з обмеженими фізичними можливостями відчувають моральну підтримку й не так болюче сприймають свої недуги.

Наші спортсмени своїми перемогами возвеличують рідну Україну. Гордо майорить синьо-жовтий прапор, коли українці- чемпіони біжать коло пошани. Ось справжні патріоти, ось справжні герої! На них я хотів би бути схожим (3 учнівського твору).

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. II. Випишіть похідні прикметники й усно поясніть, як вони утворилися. За виписаними прикметниками стисло перекажіть прочитане.

III. Утворіть і запишіть прикметники від виділених слів.

226

Хто зможе дібрати три прикметники: а) з префіксом над-; б) з префіксом без-?

227

Розгляньте фотографії пам’яток природи й архітектури. Поясніть, як утворено назви цих пам’яток.

1. Урицькі скелі (с. Урич, Львівщина)

2. Карадазький заповідник (Карадаг, Крим)

3. Збаразький замок (м. Збараж, Тернопільщина)

228

Від поданих іменників утворіть відносні прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Які зміни приголосних відбулися при цьому? Запишіть утворені слова, виділіть суфікси.

Кременчук, Буг, Волинь, чех, Київ, Прага, Запоріжжя, Овруч, Острог, товариш, козак.

Присвійні прикметники

Присвійні прикметники утворюємо так: від іменників (назв осіб) І відміни — за допомогою суфіксів -ин, -ін(-їн): доччин, Миколин, Софіїн; від іменників (назв осіб) II відміни - за допомогою суфіксів -ів (-їв, -ов-, -ев-, -єв-), -івськ-: батьків, батькова, Андріїв, Андрієва;

✵  від назв тварин - за допомогою суфіксів -ач- (-яч-), -ин-, -ін-(-їн-), -ов-, -ев-: мишачий, орлиний, тюленевий. АЛЕ: вовчий, ведмежий тощо.

229

Замініть подані словосполучення синонімічними з присвійним прикметником. Утворені словосполучення запишіть. Позначте суфікси прикметників.

Телефон батька, твори Франка, сестра Андрія, кімната сестри, зошит дочки, адреса Марії, ролики брата, клюв орла, голос солов’я, вуха кроля, голова гуски, хвіст миші.

230

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви з друзями граєтеся м’ячем. Підходить товариш і запитує: «Чий це м’яч?» Як правильно відповісти? Утворіть від поданих імен присвійні прикметники і запишіть. При творенні яких слів відбувається чергування приголосних?

231

Користуючись тлумачним або орфографічним словником, доберіть по одному прикметнику з префіксами су-, по-, все-, анти-, проти-, поза-, екстра-.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити