Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Прикметник


§ 27. НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ


Про те, коли треба писати не з прикметниками разом, а коли - окремо

ПРИГАДАЙМО. Як пишемо не з іменниками?

232

Порівняйте написання виділених слів. Визначте, у якому реченні щось заперечується. У якому реченні прикметник з не означає одне поняття? Зробіть висновок про написання не з прикметниками разом і окремо.

1. Це неглибоке озеро утворилося кілька десятиліть тому.

2. Це озеро не глибоке.

НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ ПИШЕМО

233

І. З поданих прикметників випишіть ті, які без префікса не- не вживаються.

Нещадний, невисокий, невпинний, некрасивий, неугавний, недобрий, несміливий, нещасний, негустий.

II. З одним виписаним оловом складіть і запишіть складне речення.

234

І. До поданих прикметників доберіть із довідки синоніми з префіксом не-. Запишіть слова парами. Яким способом утворено дібрані прикметники? Виділіть у них префікси.

ЗРАЗОК. Низький - Невисокий.

Ворожий, брехливий, поганий, малий, боязкий, близький, прихований.

ДОВІДКА. Недалекий, неприязний, непомітний, недобрий, несміливий, неправдивий, невеликий.

II. Утворіть ступені порівняння від виділеного прикметника й запишіть.

235

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому лише в першому реченні не з прикметником пишемо разом, а в інших - окремо.

1. Сашко впіймав невелику рибу.

2. Сашко впіймав не велику, а маленьку рибу.

3. Сашкова риба не велика.

4. Сашко впіймав зовсім не велику рибу.

236

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАШ. Розподіліть між собою групи слів. Складіть і запишіть речення зі словами своєї групи. Перевірте один в одного виконання.

1. Нешвидкий, не швидкий.

2. Невисокий, не високий.

237

І. Прочитайте текст. Чи можна назвати його оповіданням? Поміркуйте, що змусило людину здолати страх. Як змальовано ставлення до звірятка?

Я ТВІЙ ДРУГ

Я дуже люблю Карпати. Немає кращого відпочинку, як у горах. Отак роздумуючи, я забрів у густий ліс. Продираючись крізь хащі, я вийшов на невеличку дику місцину. Густина кущів молодої грабини, непрохідні полчища ялівцю*, громади смерічок — усе творило перешкоду** для дальшої ходи…

Я очам не повірив: неподалік стояла велика ведмедиця і жалібно скавуліла, а біля неї лежало налякане ведмежатко. Я нечутними кроками підійшов ближче й угледів: ведмежатко потрапило в пастку. Браконьєри поставили! Мені нічого не залишалося, як тільки сміливо підійти до звірятка. Але як поведеться його мати? Перемагаючи неймовірний страх, я поволі, дуже обережно підходив і не спускав з ока ведмедицю. Погладжуючи ніжне хутро ведмежати, я примовляв: «Не бійся мене, малятко, я тебе визволю, я твій друг». Я розняв залізко, погладив защемлену передню лапку - і відпустив його.

Ведмедиця уважно глянула на мене й побігла з малим до лісу (За Л. Сеником).

*Ялівець - рос. можжевельник.

**Перешкода - рос. препятствие.

II. Поясніть значення виділених слів за допомогою тлумачного словника.

III. Знайдіть у тексті прикметники з префіксом не- й поясніть їхнє написання. Випишіть словосполучення з цими прикметниками. Доберіть до прикметників синоніми (усно).

IV. За виписаними словосполученнями усно перекажіть прочитане.

238

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть орфограму «Не з прикметниками».

1. (Не)добрий шлях веде в злий край. 2. Після дощу капелюх (не)потрібний. 3. Доброму каменю пісок (не)страшний (Нар. творчість). 4. Слава тому, хто в годину цю грізну в праці (не)втомній поборює млу (В. Сосюра). 5. То була (не)сумна пісня подоланого*, а радісний спів переможця (М. Коцюбинський). 6. Хто робить вигляд, що до всього здатний**, той ні до чого (не)здатний (Лао-Цзи). 7. Тарас стояв і вдивлявся в далеч річки крізь (не)великі шибки*** вікна (В. Шевчук).

*Подоланий - рос. побеждённый.

**Здатний - рос. способный.

***Шибка - скло в рамі вікна, дверей.

ІІ. Підкресліть члени речення в першому реченні. Виділене слово розберіть за будовою, визначте спосіб його творення.

239

Напишіть невеликий опис (5-6 речень) у художньому стилі на одну з поданих тем. Використайте прикметники, які було б написано з не разом і окремо.

ТЕМИ: «Вітер з гаєм розмовляє», «Спочиває вітер у споришах», «Принесли дощі золоті сироїжки» (І. Жиленко).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити