Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Прикметник


§ 30. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

 

ПРИГАДАЙМО. Що таке складні слова? Як їх пишемо?

259

Порівняйте написання поданих прикметників. Який з них утворено від залежних одне від одного слів, а який - від рівноправних? Зробіть висновок про написання складних прикметників разом і через дефіс.

СКЛАДНІ ПРИКМЕТНИКИ ПИШЕМО

РАЗОМ

ЧЕРЕЗ ДЕФІС

✵ якщо вони утворені від залежних одне від одного слів (від одного слова до іншого можна поставити питання): білогривий (грива яка? біла), водоочисний, двоповерховий;

АЛЕ: 2-поверховий

✵ якщо вони утворені від рівноправних слів (такі слова можна з’єднати сполучником і): північно-східний (північний і східний), машинно-тракторний, синьо-жовтий

✵ прикметники глухонімий, хитромудрий, зловорожий

✵ якщо вони означають відтінки кольорів:

темно-зелений, ніжно-рожевий; АЛЕ: жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори)


ОРФОГРАМА


✵ якщо вони утворені повторенням того самого слова, поєднанням синонімічних слів або слів із тим самим коренем: білий-білий, старий-престарий

Написання складних прикметників разом і через дефіс

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Дефіс зберігаємо і в прикметниках, утворених від складних іменників, які пишемо через дефіс. НАПРИКЛАД: віце-президентський, івано-франківський.

260

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому прикметники першої групи пишемо разом, а другої - через дефіс.

1. Шахово-шашковий, осінньо-зимовий, українсько-російський.

2. Легкоатлетичний, полезахисний, п’ятизірковий.

261

І. Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться? Які кольори, на вашу думку, теплі, ласкаві, а які - холодні?

ЯКОГО КОЛЬОРУ СЛОВА?

Тихесенько вимовляю слово «зелений», і постає переді мною все зелене, і я вже чомусь не сумніваюсь, що й саме це слово зеленого кольору.

Вимовляю слово «мама» - і ввижається мені добра її усмішка, темно-каре іскристе мерехтіння в очах. Жоден колір, либонь*, не пов’язується з її образом, тільки здається, наче сяє чимось золотисто-ніжним від очей, світло-вишневим од губ, яблуками- антонівками від рук… І, здається, саме воно зовсім позбавлене кольору, а тільки добре воно, ніжно-хвилююче, мов усі кольори разом узяті.

А слово «осінь» - жовте, бо восени дозрівають грушки в нашому садку, яблука. Спершу вони світяться поміж листям молоденьким жовтогарячим полум’ям, потім починають потроху падати на землю й одного дня залишається де-не-де на гіллі червоно-жовте листя (Є. Гуцало).

*Либонь - рос. вероятно.

II. Знайдіть у тексті шість складних прикметників і обґрунтуйте їх написання.

III. Хто швидше визначить, скільки вставних слів є в тексті?

262

І. Утворіть від поданих сполучень складні прикметники й запишіть. Виділіть корені та сполучні голосні. Перевірте написання за словником.

Східні слов’яни, народна поезія, темний і сірий, сільське господарство, заспокоювати біль, навчальний і виховний, сині очі, широкі плечі, чужа земля, удобрювати землю, культурний та історичний, одна сторона, десять років.

II. З одним утвореним прикметником складіть і запишіть речення зі вставним словом.      

жовтогарячий

народнопоетичний

народно-визвольний

літературно-художній

263

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Спишіть прикметники, знявши риску: один з вас виписує слова, які пишемо разом, а другий - які пишемо через дефіс.

Південно/західний, прямо/кутний, високий/високий, хлібо/ пекарський, жовто/гарячий, мікро/хвильовий, світло/зелений, офіційно/діловий, російсько/український, першо/черговий, літературно/музичний, шести/річний, кисло/солодкий, західно/ український.

264

Спишіть прикметники, знявши риску. Підкресліть орфограму. Народно/визвольний, газо/ви добувний, овоче/баштанний,

блідо/рожевий, військово/морський, чорно/морський, чорно/ бровий, одно/разовий, тихий/тихесенький, синьо/жовтий, право/бережний.

265

Хто зможе дібрати пропущені частини до якомога більшої кількості слів, щоб утворити складні прикметники? Утворені словосполучення запишіть.

ЗРАЗОК. Первісно… лад - первіснообщинний лад.

Виноградно-… йогурт, південно-… вітер, лісо… зона, сільсько… виробництво, …атлетичні змагання, …слов’янські племена, пішо… перехід.

266

В українській мові є багато «чудернацьких» за своєю будовою слів: вони можуть мати навіть три корені, а префікси - у середині слова. Зважаючи на це, розберіть подані слова за будовою.

Новонароджений, фольклорно-етнографічний, навчально-педагогічний, лічильно-обчислювальний.

267

І. Спишіть речення, правильно записуючи слова. Підкресліть складні прикметники як члени речення.

1. І соняшник злото/головий лице за сонцем поверта (В. Сосюра). 2. Пили водицю чисту, славили б(е,и)резу густо/листу (А. Малишко). 3. Три в(е,и)рби зелено/косі повставали понад ставом (П. Осадчук). 4. Захеканий, я зупинився посеред біло/ рожево/блакитного дня (М. Стельмах). 5. Во(г,х)ка б(е,и)резнева ніч неохоче підіймає і зб(е,и)ває набакир* червону гостро/ верху шапку вогню (М. Стельмах). 6. Північно/східні вітри поширені в (п,П)івнічній півкулі, а південно/східні - у (п, Південній (3 підручника).

*Набакир - з нахилом набік (рос. набекрень).

II. Утворіть просту й складену форми ступенів порівняння від виділеного прикметника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити