Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Прикметник


§ 31. НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ПРИКМЕТНИКОВОЇ ФОРМИ

 

Про українські прізвища та особливості написання російських прізвищ українською мовою

268

Прочитайте українські прізвища та поміркуйте, як їх утворено. Чому форму цих прізвищ вважають прикметниковою?

Ковальський, Задніпровський, Малий, Мирний, Світличний.

Українські прізвища

Українські прізвища прикметникової форми передаємо на письмі за загальними правилами правопису українських слів. НАПРИКЛАД: Коцюбинський, Світличний, Біловерхий, Степанишин, Березівський.

269

І. Запишіть в алфавітному порядку прізвища прикметникової форми учнів вашого класу та ваших учителів.

II. Провідміняйте усно одне із записаних прізвищ (на вибір).

270

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Пригадайте спільно і запишіть 6-8 прізвищ прикметникової форми відомих українських і російських письменників, науковців, співаків, акторів, художників чи спортсменів.

Російські прізвища

Російське закінчення -ый передаємо через -ий (Бєлий).

Російське закінчення -ий передаємо: а) через -ий після букви на позначення твердого приголосного (Зоркий); б) через -ій після букви на позначення м’якого приголосного (Крайній).

Російські закінчення -ая, -яя передаємо через -а, -я (Горова).

Російське закінчення -ой залишаємо без змін (Толстой, Крамськой).

271

І. Прочитайте російські прізвища та переклад їх українською мовою. Обґрунтуйте українські написання.

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

Лєрмонтов

Васильєв

Репин

Менделеев

Егоров

Пугачёв

Лермонтов

Васильєв

Рєпін

Менделєєв

Єгоров

Пугачов

Соловьёв

Щипачёв

Фёдоров

Николаев

Пущин

Захарьин

Соловйов

Щипачов

Федоров

Ніколаєв

Пущин

Захар’їн

II. Запишіть виділені прізвища фонетичною транскрипцією.

272

Перекладіть і запишіть російські прізвища українською мовою. Скористайтеся російсько-українським словником.

Савельев, Козырев, Королёв, Гринёв, Сметанин, Борисов, Андреев, Резников, Зоркий, Белянинов, Рощин, Маликов, Игнатьев, Рябцов, Левин, Александров, Сизый, Санатин, Успенская, Полевой, Земной, Крамской, Крайний.

273

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що бібліотекар попросила вас виготовити спеціальні таблички з прізвищами письменників. Ці таблички розмістять на книжкових полицях. Як ви напишете подані російські прізвища українською мовою?

Чехов, Некрасов, Бестужев, Исаев, Лермонтов, Толстой, Белов, Достоевский, Ершов, Михалков, Тютчев.

274

І. Спишіть прізвища, уставляючи пропущену букву або апостроф. Підкресліть і поясніть орфограми.

Вороб..ов, Солов..ов, Василь..в, Ал..ксандров, Мендел..єв, Кузн..цов, Московс..кий, Мусоргс..кий, Григор..єв, Луб..янцев, В..юнов, Юр..єв, Прокоф..єв.

II. З двома поданими прізвищами (на вибір) складіть речення з прямою мовою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити